ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Energi

Sensationellt att inte ens utreda fortsatt drift av Ringhals

  • EFFEKTIVT. Av de många fantastiska klimatinitiativ som är igång i dag i Sverige, finns det ingen enskild åtgärd som skulle ha en större positiv inverkan på klimatet i närtid än fortsatt drift av Ringhals 1 och 2, skriver Staffan Qvist i en slutreplik. Foto: Fotograf: Annika Örnborg

SLUTREPLIK. Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, skriver i en replik (27/5) till mitt inlägg om förutsättningarna för fortsatt drift av Ringhals reaktorer att jag har framfört ”ett antal osanningar” samt publicerat ”felaktigheter” vad gäller förnybar energi. 

Repliken är förvirrande i det att den inte verkar vara ett svar på eller ha någon överlappning med min text över huvud taget. 

Den enda del i replikens text som verkar vara en faktisk synpunkt på min text är: ”Qvist menar att utbyggnaden av förnybar elproduktion är dyr och långsam.” 

Det är en märklig kommentar eftersom jag inte skrev någonting om detta. Att tillskriva mig påståenden jag aldrig sagt och därefter påstå att jag både far med osanningar och sprider felaktigheter är mycket oseriöst. 

Mer relevant i sammanhanget är att sedan min artikel publicerades för två veckor sedan har ingen av uppgifterna kring Ringhals reaktorer 1 och 2 tillbakavisats på något sätt. 

Båda reaktorer är tekniskt redo för fortsatt drift och kvarvarande totala investeringsbehov är i paritet med vinsterna dessa reaktorer gjorde under enbart 2018. 

Var för sig producerar dessa reaktorer i dag under en timme ungefär en lika stor mängd elektricitet som en svensk använder under hela sin livstid. Detta görs till en produktionskostnad som ligger under nivån för all annan ny elproduktion som byggs eller planeras byggas i Sverige, och utan utsläpp av varken luftföroreningar eller växthusgaser. 

Jämfört med motsvarande mängd kolkraft, undviker deras gemensamma drift upp till 13 miljoner ton CO2-utsläpp om året, vilket ungefär motsvarar de totala utsläppen från all biltrafik i Sverige. 

Över 370 TWh el från kolkraft producerades under 2018 i våra närmaste grannländer, till vilka vi exporterar el och har direkta elkablar. All den klimatvänliga el vi producerar, från vind, sol, vatten och kärnkraft, tränger direkt och indirekt undan fossila utsläpp. 

Därför innebär en förtida stängning ett oförlåtligt klimatmässigt och samhällsekonomiskt självmål på en enorm skala. 

I ljuset av en brinnande klimatkris, med allvarliga luftföroreningar från fossil förbränning som dödar tusentals människor i Europa varje år, och med miljoner ton kolförbränning i vårt närområde (bland annat från sex stycken av Vattenfall ägda kolkraftvärmeverk), är det sensationellt att riksdagens näringsutskott häromdagen beslutade att inte ens utreda förutsättningarna för fortsatt drift av hela Ringhals. 

Av de många fantastiska klimatinitiativ som är igång i dag i Sverige, finns det ingen enskild åtgärd som skulle ha en större positiv inverkan på klimatet i närtid än fortsatt drift av Ringhals 1 och 2. 

Vi borde alla välkomna en helt öppen och transparent diskussion kring vilka förutsättningar som skulle krävas för att möjliggöra detta.

Staffan Qvist, ingenjör specialiserad på kärnenergi och författare till boken Klimatnyckeln (Volante) 

Läs tidigare inlägg:

Här är förutsättningarna för fortsatt drift av Ringhals 

Replik: Kärnkraft är inte framtiden 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies