Annons

Sänk skatten på arbete

Tiden för en bred skattereform under denna mandatperiod håller på att försvinna. Vi är beredda att arbeta för sänkt skatt på arbete, företagande och kapital även efter nästa val, skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni, ekonomiskpolitisk talesperson Mats Persson och gruppledare Johan Pehrson.

SKATTEKRAFT. På sikt ser vi framför oss att vi permanent sänker skatten på de lägsta arbetsinkomsterna med minst 1 000 kronor i månaden. Sverige måste satsa på arbetslinjen före bidragslinjen för framtidens skull, skriver företrädare för Liberalerna.
SKATTEKRAFT. På sikt ser vi framför oss att vi permanent sänker skatten på de lägsta arbetsinkomsterna med minst 1 000 kronor i månaden. Sverige måste satsa på arbetslinjen före bidragslinjen för framtidens skull, skriver företrädare för Liberalerna.

På onsdagen hålls årets första partiledardebatt i riksdagens kammare. Fokus kommer vara på frågor om hur Sverige på bästa sätt stävjar de direkta konsekvenserna som följt av coronapandemin. Detta är nödvändigt, men även om vi befinner oss mitt i en kris är det viktigt att lyfta blicken, tänka långsiktigt och ställa sig frågan om Sverige är redo för den återstart som behövs när krisen väl är över.

I takt med att vaccinet rullas ut och solen återvänder förväntas också den svenska ekonomin sakta vända uppåt. Då behöver vi växla över från krisåtgärder som räddar jobb och företag här och nu till långsiktiga reformer som får jobben att framåt bli fler. Det behövs en liberal ekonomisk politik. 

Det är nu är över tio år sedan svensk ekonomi senast hade regering och en riksdag som genomförde en sammanhållen och ambitiös reformagenda för fler jobb. Avsaknaden av breda ekonomiska reformer sedan 2010 och i än högre grad efter 2014 har länge vari uppenbar. Sedan dess har en ny underklass av utrikesfödda som inte kommer in på arbetsmarknaden vuxit fram och en av våra stora utmaningar är att trycka tillbaka detta utanförskap. Det är nu dags att ta fram ett nytt vaccin för svensk ekonomi.

För på andra sidan coronapandemin väntar en växande svensk ekonomi på en långsiktig plan. Ett Sverige i behov av breda strukturreformer, i såväl skattesystem som på arbetsmarknaden, för att främja hållbart företagande, hjälpa fler in på arbetsmarknaden och riva tillväxthinder. Ett Sverige i behov av ett nytt regelverk som möjliggör för innovationer och ny teknik att ingjuta framtidstro, lösa dagens stora problem och modernisera vårt samhälle inför morgondagen. 

En sådan liberal reformagenda behöver vara bred. Från Liberalernas sida ser vi att tre huvudkomponenter är följande. 

För det första: Det måste löna sig bättre att arbeta och anställa 

Trots skattesänkningar på 2000-talet är Sverige fortfarande bland de länder i världen som beskattar arbete allra hårdast. Resultatet har blivit att det för många lönar sig mindre än i motsvarande yrken i andra länder att arbeta mer – och för vissa lönar det sig ibland inte alls.

Arbetet med att permanent sänka marginalskatterna i alla skikt, och i synnerhet för personer som går från bidrag till jobb, måste fortsätta. Det behövs fler och större permanenta jobbskatteavdrag och ytterligare riktade skattesänkningar på de allra lägsta lönerna. På sikt ser vi framför oss att vi permanent sänker skatten på de lägsta arbetsinkomsterna med minst 1 000 kronor i månaden. Sverige måste satsa på arbetslinjen före bidragslinjen för framtidens skull. 

För det andra: Sverige ska bli bäst i världen för Start-ups. 

Sverige ligger långt framme i digitaliseringen och har varit grogrund för flera av världens mest framgångsrika företag inom teknik- och internetområdet. Vi behöver bättre förvalta detta arv genom att tillsätta en startup-kommission, med förankring i näringsliv och samhälle, som tar fram förslag för att riva hinder och underlätta för nästa Spotify, Klarna och iZettle. 

Vi ser redan nu ett behov av att förändra optionsbeskattningen så att den blir internationellt konkurrenskraftig. Även en sänkning av den så kallade expertskattens nuvarande nivå för utländska nyckelmedarbetare är nödvändig för att kunna locka fler talanger och entreprenörer till Sverige.

För det tredje: Sverige behöver ännu en bred skattereform.

Det har nu gått nästan 30 år sedan det som kom att kallas århundradets skattereform. Sedan dess har ekonomin förändrats, skattekonkurrensen intensifierats med snabbt sänkta bolagsskatter i vår omvärld samtidigt som över 500 avsteg – flera som var och en går att motivera – har gjorts från de grundläggande principer som bar upp reformen den gången.

För att uppnå en förändring som motsvarar verkligheten behövs, förutom låga marginalskatter på arbete, även internationellt konkurrenskraftiga bolags- och kapitalskatter. Vi behöver också ett skattesystem som bättre tar tillvara på de enkla jobb som skapas i delningsekonomin. 

Även om det under mandatperioden skett och fortsatt kommer ske en grön skatteväxling rinner tiden under all coronahantering ut för den ambitiösa skattereform som Sverige behöver. Liberalerna är dock beredda att även nästa mandatperiod genomföra en omfattande modernisering av vårt skattesystem för att stärka den svenska ekonomins tillväxtkraft. Det enda sättet att långsiktigt trygga välfärden är att ge företagsamheten riktigt bra möjligheter att växa. 

Det kommer en tid när pandemin är över. Samtidigt som vi hanterar coronakrisen här och nu behöver vi förbereda återstarten av Sverige. Då behöver Sverige fler väsentliga liberala ekonomiska reformer som gör skillnad för företag och människor.

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna

Johan Pehrson, gruppledare

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera