1515

Så startar våra länder om

Tre områden kan vara draglok för norsk-svenskt samarbete: bygg och anläggning, hälsa och livsvetenskap samt energi. Nu vilar ansvaret på näringslivet, regeringarna samt svenska och norska myndigheter. Norge och Sverige går stärkta ur pandemin, tillsammans, skriver Ole Erik Almlid och Björn Rosengren.

GODA SYSKON. På flera områden, bland annat energi och koldioxidlagring, kan Sverige och Norge utveckla sitt strategiska samarbete. Hastigheten på detta bör öka så fort pandemin släppt sitt grepp, anser Ole Erik Almlid och Björn Rosengren. Bilden är från Svinesundsbron.
GODA SYSKON. På flera områden, bland annat energi och koldioxidlagring, kan Sverige och Norge utveckla sitt strategiska samarbete. Hastigheten på detta bör öka så fort pandemin släppt sitt grepp, anser Ole Erik Almlid och Björn Rosengren. Bilden är från Svinesundsbron.Foto:Vidar Ruud

Förhållandet mellan Norge och Sverige är präglat av coronapandemin. Olika strategier, delvis stängda gränser, nedgång i gränshandeln och negativa konsekvenser för enskilda individer och företag har stått i sökarljuset.

Men mycket har fungerat väl. Den politiska kontakten mellan länderna har varit tätare än någonsin. Vi håller varandra informerade, utbyter kunskap och hjälper varandra. Hjulen hålls i gång. Problem löser vi under vägen. Om något, har pandemin påmint oss om hur beroende Norge och Sverige är av varandra.

Det är dags att se framåt. Tillsammans tar vi oss stärkta ur krisen.

Norge och Sverige är världsledande i grön omställning och digitalisering. Vi tar steget vidare med förnyad kraft. Vi har samma höga ambitioner, en gemensam värdegrund, solida ekonomier och hög kunskapsnivå. Våra skilda industriella strukturer och olika fördelar gör att norskt och svenskt näringsliv kompletterar varandra.

EU:s gröna giv ökar betydelsen av områden där Norge och Sverige redan står starka, förnybar energi och gröna industri- och transportlösningar finns bland dessa:

* Svenska Hybrit ska utveckla fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Då används elektrolysanläggning från norska Nel Hydrogen.
* Stockholm Exergi ska minska svenska koldioxidutsläpp genom koldioxidinfångning (carbon capture). Koldioxid kan transporteras för lagring under havsbotten i Norge. Det vill bidra till att Norge kan lyckas med stortsatsningen att realisera en kostnadseffektiv fullskalig koldioxidhantering (CCS). Den internationella energibyrån IEA menar att denna hantering är nödvändig för att uppnå Parisavtalets mål.

Energisamarbetet mellan våra länder är väletablerat. Elcertifikatssystemet har bidragit till en snabb utbyggnad av förnybar energi. Vi är del av världens mest välfungerande och integrerade elmarknad. Det nordiska energisamarbetet är en förebild för andra, också för EU. När elbehovet ökar, måste leveranssäkerheten värderas i ett nordiskt perspektiv.

Samarbetspotentialen ökar när fler samhällssektorer ska minska sina klimatutsläpp. Norge och Sverige kan gå före med goda marknadsmekanismer, nätutbyggnad och lagringslösningar för el, digitalisering, utveckling av vindkraft till havs och vätgas, gröna transportlösningar och CCS. Vi kan öka vår handel. Tillsammans kan vi vidareutveckla lösningar som stärker vår position på en europeisk och global marknad. Vi kan ta ledningen i insatsen för att lösa klimatutmaningarna.

Nyligen presenterades rapporten ”Konsekvenser av covid-19 för norsk-svensk handel och samarbete i tre sektorer” genomförd av analysföretaget Oslo Economics. Tre starka branscher avhandlas, riktiga draglokomotiv för norsk-svenskt samarbete: bygg och anläggning, hälsa och livsvetenskap samt energi.

Pandemin har förvisso påverkat branscherna. Men det viktigaste beskedet är att dessa draglokomotiv inte tappat farten.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Norges ambassad i Stockholm och Innovasjon Norges Sverigekontor. Den mäter temperaturen bland aktörer i var och en av dessa branscher. Insikterna stämmer väl överens med analyser som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) gör.

Rapporten omfattar strategiska branscher som behöver uppmärksamhet och regulatoriska åtgärder. Och det är bråttom, så vi kan stödja valda industrigrenar att utveckla samarbetet snabbare när pandemin släpper sitt grepp.

Då rapporten presenterades uttryckte Svenskt Näringsliv: Sverige och Norge måste bli den enhet som vi egentligen är, riv alla hinder! Låt oss börja med detta, också med de erfarenheter som det senaste året gett oss:

* Gå igenom återstående regulatoriska hinder för fortsatt tillväxt och stärkt samarbete över riksgränsen i strategiska sektorer.
* Kartlägga samarbetsmöjligheter som redan finns formulerade i strategier och färdplaner för grön omställning, digitalisering, forskning och innovation.
* Göra verklighet av Nordiska ministerrådets rapport från hösten 2018 om ett nordiskt ekosystem för innovation och grön tillväxt, med de operativa och byggande åtgärder som föreslås.

Ansvaret vilar på regeringar, myndigheter och näringslivsaktörer. Det är genom konkret samarbete vi kommer vidare, till glädje för våra ekonomier. Sådant samarbete är vägen mot de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

 

Ole Erik Almlid,adm. direktør/vd, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo
Björn Rosengren, ordförande, Norsk-svenska handelskammaren, Stockholm


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?