1515

Så startar Sverige om

DEBATT. Under snart ett halvår har Sverige varit i akut kris. Nu tycks vi vara på väg in i en övergångsfas då virusspridningen dämpas och ekonomin återhämtar sig men fortfarande behöver stöd. Nu är därför rätt tidpunkt att planera för åtgärder för en långsiktigt sund och stark utveckling, skriver Omstartskommissionens elva ledamöter.

Fr.v. Maria Wetterstrand, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Lars Calmfors, Oskar Nordström Skans. Nedre raden: Åsa Hansson, Cecilia Malmström, Tor Borg, Susanne Ackum, Pontus Braunerhjelm. Stora bilden: kommissionens ordförande Klas Eklund.
Fr.v. Maria Wetterstrand, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Lars Calmfors, Oskar Nordström Skans. Nedre raden: Åsa Hansson, Cecilia Malmström, Tor Borg, Susanne Ackum, Pontus Braunerhjelm. Stora bilden: kommissionens ordförande Klas Eklund.

Omstartskommissionen publicerar i dag, måndag, en plan för omstart av Sverige. Vi har arbetat på uppdrag av Stockholms Handelskammare, men har var och en skrivit självständigt och står för sina egna förslag.  

När Sverige lämnar den akuta krisfasen måste långsiktiga samhällsekonomiska hänsyn spela större roll. Akutstöden har varit nödvändiga, men Sverige har i längden inte råd att subventionera inaktivitet. Vi måste vrida om åtgärderna så att de stöttar aktivitet och snabb återgång i arbete.

Dyra permitteringsstöd bör fasas ut samtidigt som företagen ges drivkrafter att ta tillbaka medarbetare i produktionen. Rekryteringsstöd kan ges till företag som expanderar, investeringsstöd för att anpassa arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik till fysisk distansering. Utbildningssatsningar bör ske för att rekrytera nya lärare och utnyttja perioden med lågt kapacitetsutnyttjande till kompetenshöjning för permitterade och arbetslösa. Stöd behövs för att hålla uppe byggande, reparera eftersatt infrastruktur och energieffektivisera byggnader. 

Men inte heller detta räcker. På lång sikt måste den ekonomiska politiken i högre grad främja omvandling, nya jobb och nya investeringar.

Omstartskommissionen föreslår därför långsiktiga reformer för ekonomisk styrka, hållbarhet och social inkludering. De tre hänger ihop. Uthållig styrka nås bara om den teknik vi använder är miljömässigt hållbar och om de sociala klyftorna minskar.

För att nå ekonomisk styrka behövs lägre skatt på arbete – för både lägre och högre inkomsttagare. Kapitalbeskattningen bör bli mer enhetlig och momsen breddas.

Innovation formar näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Villkoren för entreprenörer förbättras genom att personaloptioner görs mer tillgängliga. Ett utvidgat investeraravdrag motverkar brist på riskkapital i tidiga skeden. Universiteten bör stimuleras till tätare klustermiljöer och mer kontakter med företagare. 

Lagen om anställningsskydd moderniseras. Nya jobb bör tillskapas - inte minst i offentligt finansierad verksamhet – genom att mindre kvalificerade arbetsuppgifter bryts ut från mer kvalificerade.

Behovet av stöd betyder att statsskulden på kort sikt fortsätter att öka, men om några år är det dags att åter slå in på en bana med sjunkande statsskuldskvot. En tydlig plan behövs för detta.

För att Sverige ska bli mer miljömässigt hållbart är det önskvärt att möjligheterna att testa ny teknik blir bättre. Tillåt regelmässiga frizoner med mindre byråkrati och mer flexibilitet. Stöd utveckling av ny teknik inom vätgas, biogas och fossilfritt stål.

Lägg tills vidare planerna på nya stambanor för höghastighetståg på is, satsa i stället på upprustning av existerande kollektivtrafik. Skynda på elektrifieringen av vägtrafiken, genom både laddstolpar och elvägar. Bygg ut elnätet och inför högre koldioxidskatt på drivmedel.

Koppla miljökrav till utnyttjande av statliga stödåtgärder. Offentlig upphandling bör användas mer aktivt. Skynda på digitalisering genom fiber och 5G-nätverk och bygg ”smarta städer”. Arbeta inom EU för mer effektiv utsläppshandel och att fler länder inför koldioxidskatter. Sverige ska delta aktivt i EU:s ”green deal”.

Sverige måste bli mer socialt inkluderande. En massiv utbildningssatsning är avgörande för en långsiktigt jämnare inkomstfördelning. Många ungdomar går under pandemin miste om viktig kunskapsuppbyggnad. Höj den lägsta kvaliteten kraftigt genom hela utbildningsväsendet, från förskola till högskola. 

Utbildningen måste bli mer yrkesförberedande. Vi måste lära för livet, med återkommande möjligheter att lära nytt och höja kompetensen under yrkeslivet. Överväg en obligatorisk omställningsförsäkring.

Digitaliseringen måste kunna nyttjas av alla, för att skapa utvecklingskraft – och motståndskraft mot nya kriser. Vi behöver en klar strategi för hantering av data, större satsning på FoU, ett juridiskt ramverk kring användningen av AI. Den offentliga sektorn bör bygga en nationell digital plattform. Siktet ska vara inställt på ”digitalt välstånd”.

Dagens regressiva fastighetsavgift gynnar ägarna till de dyraste bostäderna. Den bör ersättas av en proportionell fastighetsbeskattning. Bostadspolitiken ska inte utgå från ”insiders”. Bostadsmarknaden måste få större rörlighet och sänkta inträdeshinder.    

Slutligen: Sveriges politik bedrivs inte i ett vakuum. Världen har blivit hårdare, med handelskrig och stormaktsrivalitet. Sverige ska sträva efter en öppen värld, med samarbete mot protektionism och chauvinism. Vi ska arbeta för multilaterala handelsavtal och fri handel med både USA och Kina. 

Sverige bör bli en mer aktiv medlem av EU. Vi ska driva på för rättvis och öppen konkurrens på den inre marknaden, inte minst för tjänster. Även på EU-nivå ska Sverige verka för strategiska investeringar i digitalisering, grön teknik, förnybar energi och cirkulär ekonomi. 

Vi hoppas att beslutsfattare i politik och näringsliv tar chansen till en omstart. Sverige lever igenom en svår tid. Men det är just i kris vi bör tänka nytt och lägga grunden till en ljusare framtid.

 

Susanne Ackum
Tor Borg
Pontus Braunerhjelm
Lars Calmfors
Klas Eklund
Åsa Hansson
Lars Hultkrantz
Amy Loutfi
Cecilia Malmström
Oskar Nordström Skans
Maria Wetterstrand


Innehåll från City NetworkAnnons

Europeisk molntjänst tar bankerna in i framtiden

Johan Christenson, vd och grundare av City Network.
Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Molnet spås bli ett avgörande verktyg för banker som vill behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga framåt. Här vill City Network bana väg med sin molntjänst med inbyggd regelefterlevnad anpassad för bank- och finanssektorn.

Molntjänster kommer att utgöra grunden för bankernas digitala transformation och boosta både innovations- och konkurrenskraften. Detta menar Johan Christenson, vd och grundare av molntjänstföretaget City Network.

– Med en molninfrastruktur kan allting automatiseras. Utveckling av nya tjänster och lösningar kan därför ske i en mycket hög hastighet. Vi har exempel där företag 20-faldigat sin produktivitet med samma antal utvecklare som tidigare, säger han och fortsätter:

– Den bästa tiden för att påbörja den här accelerationen var i går. Att genomföra en digital transformation är en fem till tio år lång resa, där företaget inte bara behöver investera i en modern infrastruktur utan också göra en omfattande kunskapsförflyttning. 

Legala utmaningar med molntjänster

På grund av de höga regulatoriska kraven inom banksektorn finns det en tradition av försiktighet när det gäller att använda system utanför den egna organisationens väggar, berättar Johan Christenson. Säkerhet och integritet är två tungt vägande skäl till detta. 

De senaste årens juridiska diskussioner och rättsfall kring användning av utomeuropeiska molntjänster bidrar också till tveksamhet. Banker som använder molntjänster måste göra detta i enlighet med svensk och europeisk datalagstiftning samt branschspecifika krav.

– Vårt mål är att banksektorn ska kunna dra nytta av alla fördelarna med molnet för att fortsätta sin digitala transformation i den takt som marknaden kräver, utan att behöva kompromissa med säkerhet eller lagstiftning, säger Johan Christenson.

Europeiskt alternativ för ökad säkerhet

City Network vill fungera som ett tryggt europeiskt alternativ och har därför byggt in regelefterlevnad i sin tjänst för bank- och finansbranschen, Compliant Cloud, som hjälper företag att påvisa hur lagarna följs vid granskning av Finansinspektionen. Bland kunderna finns bolag inom bank, försäkring och säkerhet.

– Precis som alla organisationer inom de reglerade branscherna har våra kunder ett stort behov av att accelerera sin innovationstakt för att kunna leverera fler och bättre tjänster till sina kunder. Det är kombinationen av automatiserad och programmerbar infrastruktur och regelefterlevnad som gör att vi matchar så väl som leverantör, säger Johan Christenson.

Backas upp av stark ägare

I höstas förvärvades City Network av EQT-ägda Iver som utvecklar och levererar tjänster inom IT-drift, högsäkerhetslösningar och applikationsutveckling. Affären skyndar på den kunddrivna internationaliseringen.

– Samtidigt som banksektorn är kraftigt reglerad och lokal är internationalisering och integration med andra marknader en viktig aspekt. Därför behöver de en molnpartner som kan täcka hela regionen. City Network är det trygga europeiska molnalternativet, avslutar Johan Christenson.

Läs mer om det trygga molnalternativet här.

Om City Network

City Network är det ledande europeiska molnalternativet och erbjuder IT-infrastruktur som tjänst. Molntjänsterna säkrar att kunder kan efterleva svensk och europeisk datalagstiftning, samt branschkrav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet som exempelvis Solvency, Basel och GDPR.

Mer från City Network

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med City Network och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?