Annons

Konsumentmakt räcker inte – så ska plastskräpet minska

DEBATT. Nedskräpningen i hav och natur har uppmärksammats stort på sistone och på onsdagen presenteras utredningen Hållbara plastmaterial.

En av de viktigaste slutsatserna från utredningen är att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning, skriver regeringens särskilda utredare Åsa Stenmarck.

Foto:Claudio Bresciani/TT

Plastic is fantastic – så sades det på 1950-talet då plastens möjligheter kändes obegränsade. Här fanns ett material som var både billigt, slitstarkt och lätt att forma till olika produkter för olika behov.

Föga anade man då att det var precis de här egenskaperna som skulle göra att vi 65 år senare nås av nyheter som ”mer plast än fisk i haven 2050” eller ”stor mängd av plasten som vi inte vet var den tagit vägen”.

Rätt använt är plast ett fantastiskt material. Det hjälper oss att spara bränsle och energi, det bidrar till att göra produkter återanvändningsbara och ger oss möjligheter att leva det liv vi är vana vid i dag.

Trots detta kvarstår faktumet – genom vår plastanvändning har vi skapat ett miljöproblem som vi måste lösa. Den stora mängden plast som vi hittar i naturen vittnar om att vi måste bli bättre på att ta hand om den plast som vi sätter på marknaden.

Med anledning av det har jag under 2018 lett utredningen ”Hållbara plastmaterial” (M2017:60). En av de viktigaste slutsatserna från utredningen är att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning. Men för att det ska vara möjligt måste vi öka samarbetet och kommunikationen på flera håll. Det går inte att tro att omställningen ska komma genom konsumentmakt. Det krävs styrmedel men också mod att våga gå före. Därför föreslår jag följande:

* Inrätta en nationell plastresurs

Det behövs en person som får ansvar för att nationellt driva och samordna frågan samt ta fram etappmål som kopplar till en hållbar plastanvändning under vilket olika aktörer kan skapa sina åtaganden. Satsningen kan genomföras som en fortsatt utredning eller inom delegationen för cirkulär ekonomi.

* Minska den onödiga användningen av plast

Det viktigaste vi kan göra är att våga fundera över vår konsumtion i stort och minska den onödiga användningen av plast.

Regeringen: driv på det förebyggande arbetet genom att ge statliga myndigheter en skyldighet att förebygga avfall och tydliggör att inköp och upphandling ingår i det arbetet. Minska användandet av engångsartiklar i den offentliga förvaltningen.

Offentliga aktörer: verka som föregångare när det gäller plastanvändning i stort, dels genom proaktiva avfallsförebyggande beslut, dels genom att använda offentlig upphandling av varor och tjänster som ett verktyg för att ställa om till en mer hållbar användning av plast.

Privata aktörer: se över var i den egna verksamheten förbättringar kan göras, vad det är för typ av produkter som företaget erbjuder samt hur kunderna kan påverkas till att göra mer medvetna val.

* Rätt plast på rätt plats

Välj det material som är mest resurseffektivt givet den funktion som ska åstadkommas.

Regeringen: satsa på forskning om möjligheter att byta plast mot plast samt plast mot andra material utifrån klimatperspektiv och andra miljöpåverkansfaktorer som återvinningsbarhet och nedskräpning.

Offentliga och privata aktörer: kartlägg plastströmmarna i verksamheten och tänk funktion, design och material i kombination med resurseffektivitet.

* Slut cirkeln – se till att plasten går att återvinna

För att kunna återvinna mer plast behöver den återvunna plasten bli mer konkurrenskraftig samt att spårbarheten behöver förbättras.

Regeringen: tillsätt en fördjupad utredning om ekonomiska styrmedel för att öka efterfrågan på återvunnen råvara. Stöd arbetet med att förbättra spårbarheten av kemikalier i återvunna produkter.

Offentliga aktörer: ställ krav på återvunnen råvara och återvinningsbara produkter vid upphandling.

Privata aktörer: gå före lagstiftningen vad gäller utfasning av farliga ämnen. Ställ krav på innehåll av återvunnen råvara och på återvinningsbara produkter i den egna kedjan.

* Skapa förutsättningar för förnybar plastråvara

Det är viktigt att återvinningsbarheten, i flera cykler, står i fokus för de produkter man skapar oavsett material och råvara. Termerna ”biobaserad” eller ”bionedbrytbar” som blir allt vanligare i marknadsföringen av plast missförstås lätt av konsumenter.

Regeringen: stöd företagens arbete för en acceptans för massbalansberäkning för biobaserad och återvunnen råvara likt det system vi har i handeln med el. På så sätt kan man underlätta en omställning till andra råvaror för systemet i stort utan att detaljstyra.

Offentliga och privata aktörer: samverka för att hitta optimala avvägningar mellan materialval och råvarukällor.

Ett system kan inte ses som hållbart och cirkulärt om det läcker resurser ur det. Minst 300 miljoner ton plast produceras i världen varje år. Totalt används 8 procent av världens olja till plasttillverkning. Stora värden går förlorade ur systemet i dagsläget. En del av förslagen som lyfts fram i utredningen ”Det går om vi vill - Förslag till en hållbar plastanvändning (SOU 2018:84)” ligger nära till hands att agera på.

Om vi alla försöker tänka på plasten som ett material lika dyrbart som guld skulle en del av omställningen kanske kännas lättare. För vem vill att guld ska försvinna ut i världshaven, tappa i värde vid återvinning eller helt enkelt bara slösas bort?

 

Åsa Stenmarck, regeringens särskilda utredare och avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet


Innehåll från SynchAnnons

Advokatbyrå har utvecklat unik AI för avtalsgranskning

I ett projekt som inte har någon motsvarighet i Norden har advokatbyrån Synch utvecklat ett AI-verktyg som kan granska om avtal uppfyller GDPR-krav. Det tar bara några sekunder, och kvaliteten blir bättre än vid manuell granskning.

Synch Advokat är en affärsorienterad advokatbyrå som har innovation och teknologi som en viktig del av verksamheten. Byrån underlättar hanteringen av juridiska frågor genom tekniska lösningar. Det innebär att Synch kan arbeta närmare sina kunder jämfört med traditionella advokatbyråer.

– Som i många andra delar av samhället kommer sådana här tekniskt avancerade lösningar även bli mycket viktiga inom juridiken. Därför vill vi ligga i framkant och visa vilka möjligheter det finns med den nya tekniken, säger Magnus Sundqvist, Head of Digital Services, Synch Advokat.

Verktyget, som baseras på AI och djupinlärning, används för granskning av Data Processing Agreements, DPA, eller personuppgiftsbiträdesavtal. Alla företag som delar personuppgifter på något sätt måste sluta sådana avtal. Verktyget kan indikera om kraven i dataskyddsförordningen GDPR efterlevs, och om de inte gör det kan verktyget tala om vad som är felaktigt. Granskningen tar några sekunder. Kvaliteten blir högre än vid manuell granskning.

För att utveckla lösningen har Synch fått stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

– Syftet med lösningen är dels att vi ska kunna använda den själva, dels att vi ska sälja den till kunder, säger Magnus Sundqvist. Allt för att skapa värde för våra kunder. Än så länge granskar verktyget bara avtal som är skrivna på engelska då detta är den största marknaden. Med tiden kommer fler språk läggas till. 

Synch har tagit fram AI-lösningen i samarbete med tre av sina kunder. En av dem är Dustin, en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. 

– Vi tycker att det här är ett spännande sätt att både effektivisera våra processer och att öka kvaliteten på dem. Lösningen stöder vår vision att möjliggöra för våra kunder att ligga i framkant, säger Sara Edlund, chefsjurist, Dustin. 

Med cirka 450 000 kunder och 2 800 tillverkare sluter Dustin ett stort antal avtal. En stor del av dem är standardavtal. De avtal som avviker från standardavtalen behöver granskas.

– Vi sluter avtal som behöver granskas i stort sett varje dag. I samband med att GDPR trädde i kraft behövde ett stort antal DPA slutas med såväl leverantörer som kunder, och det visade sig att den manuella granskningen av DPA är mycket tidskrävande. Behovet av att effektivisera avtalshanteringen kommer öka med utvecklingen av vår affär, säger Tomas Gate, försäljningschef, Dustin. 

– Därför insåg vi att ett smart digitalt verktyg som kan automatisera vår DPA-granskning var en klockren lösning för oss, säger Sara Edlund. 

Ett avtal på tio sidor kanske tar två timmar att granska manuellt. Det kan jämföras med AI-verktyget som klarar av granskningen på i genomsnitt tre sekunder. Om avtalet inte uppfyller kraven i GDPR får användaren tillbaka det med kommentarer, till exempel att två specificerade uppgifter saknas.

– Lösningen innebär att vi kan spara mycket tid, säger Sara Edlund. Men det innebär också att vi kan uppnå en jämnare kvalitet i granskningen. När man granskar manuellt kan resultatet påverkas av personlig riskaptit och dagsform. 

AI-verktygets träffsäkerhet ligger uppåt 99 procent, vilket är högre än vid manuell granskning.

– Men det kommer alltid krävas en viss manuell hantering, säger Sara Edlund. Vi kommer göra stickprovskontroller för att säkerställa att granskningen håller hög kvalitet, och analysen av avvikelser kommer fortsatt ske manuellt. 

– AI-lösningen är också positiv för Dustins kunder och leverantörer eftersom lösningen innebär en effektivisering och förenkling av affärsflöden, säger Tomas Gate. 

Synch har sedan tidigare utvecklat ett annat AI-verktyg, Privacypolicycheck.ai, som företag kan använda för att granska om deras integritetspolicy följer bestämmelserna i GDPR. Denna tjänst finns på Synchs webbplats och kan användas gratis av vem som helst.

– Än så länge har vi bara tagit de första stegen. Vi kommer utveckla det nya AI-verktyget så att det blir ännu mer avancerat. Vi kommer också utveckla liknande verktyg för andra typer av avtal och dokument, säger Magnus Sundqvist.

Läs mer här

Mer från Synch

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Synch och ej en artikel av Dagens industri
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?