Hoppa till innehållet

Annons

Så ska matchningen fungera

DEBATT. Omläggningen av arbetsmarknadspolitiken kan bli framgångsrik. Men den får inte smygkommunaliseras genom att kommunerna börjar konkurrera med de fristående aktörerna. Vi har identifierat sju förutsättningar för att reformen ska lyckas, skriver Andreas Åström, Patrik Eidfelt och Fredric Skälstad.

NYORDNING. Den reformerade arbetsmarknadspolitiken innebär att staten ska stå för myndighetsutövningen och enskilda aktörer ska matcha arbetssökande till jobb. Bilden är från i somras, med Arbetsförmedlingens nya logotyp.
NYORDNING. Den reformerade arbetsmarknadspolitiken innebär att staten ska stå för myndighetsutövningen och enskilda aktörer ska matcha arbetssökande till jobb. Bilden är från i somras, med Arbetsförmedlingens nya logotyp.Foto:Peter Kroon/AF

Arbetslösheten ökar, tillväxten minskar. Det är stor osäkerhet i världsekonomin och krigsmuller vid Persiska viken. Negativa räntor gör penningpolitiken tandlös. Inte på många år har Sverige haft ett så stort behov av en aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik.

Vi välkomnar därför den planerade omläggningen av hela arbetsmarknadspolitiken. I stället för trögrörliga byråkratiska system ska matchningsföretag i hela landet ges möjligheten att överta Arbetsförmedlingens roll att förmedla jobb.

Idén är enkel. Staten ska stå för myndighetsutövandet, medan experterna rustar och matchar arbetssökande för arbetsmarknaden. Genom att de arbetssökande får möjlighet att själva välja aktör kommer drivkrafterna för god service och tillgänglighet att vara starka. När konkurrensen baseras på kvalitet och resultat uppstår dessutom en effektivare arbetsmarknad.

Om aktörerna även får ett väl tilltaget utrymme för innovation och utveckling kan nya lösningar snabbt komma på plats. Det är en modell som ytterst kommer att gynna de arbetslösa som är i stort behov av bättre stöd och hjälp.

Rätt utformad kan reformen minska arbetslösheten, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska kostnaderna – inte bara de direkta utgifterna för Arbetsförmedlingen, utan också de mänskliga och samhällsekonomiska kostnaderna av att människor år efter år tvingas leva i passivitet och bidragsberoende.

Vi har identifierat sju grundläggande förutsättningar för en lyckad reform.

Hög tröskel för matchningsaktörer som vill etablera sig. Reglerna för kvalificering måste vara hårda, men inte utformade så att mindre aktörer inte kan etablera sig. Vi anser att aktörerna ska ha goda förutsättningar att verka långsiktigt och ha förmåga att leverera tjänster med hög kvalitet. Den nya arbetsmarknadsmyndigheten måste därför kontrollera ägarnas och ledningens skötsamhet, samt se till att aktörerna har en stabil ekonomisk bas och är kreditvärdiga. Det bör finnas krav på erfarenhet, kompetens och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Aktörernas resultat ska redovisas enkelt och lättbegripligt. Konkurrens och valfrihet förutsätter att de arbetssökande kan göra välgrundade val. Aktörernas kvalitet och resultat måste därför följas upp och synliggöras i ett ratingsystem. För att minska byråkratin i systemet bör den arbetsmarknadspolitiska bedömningen digitaliseras så att arbetssökande snabbt kan skrivas in och ges möjlighet att välja aktör.

Samma rätt att välja för alla – också personer med funktionsnedsättning. Det är obegripligt varför vissa grupper har ställts utanför reformen. Även nyanlända och personer med funktionsnedsättning är förmögna att själva, eller tillsammans med anhöriga, kunna fatta välgrundade val. Rätten att välja måste därför gälla även dem. Många aktörer arbetar redan med dessa målgrupper och levererar välfungerande tjänster anpassade just till dem. Arbetssökande ska ha rätt till likvärdig hjälp till arbete oavsett förutsättningar.

En välavvägd resultatersättning. Ersättningen måste gynna de aktörer som förmedlar jobb, men samtidigt garantera etablering i hela landet. Därför krävs balans, 50/50, mellan grund- och resultatersättningen. Grundersättningen underlättar etablering och lokal närvaro, resultatersättningen uppmuntrar ett starkt fokus på matchning mot arbete och utbildning. Både grund- och resultatersättningen ska vara högre för att hjälpa personer som står längst från arbetsmarknaden till arbete.

Adressen ska inte avgöra din rätt till matchning. Ersättningsmodellen måste utformas för att säkerställa god etablering av aktörer i hela landet. En särskild komponent i ersättningsmodellen bör därför vara en glesbygdspeng, som kompenserar för högre kostnader för etablering i glesbygden. Om det etableras för få aktörer i ett leveransområde kan den centrala arbetsmarknadsmyndigheten dessutom göra upphandlingar för att säkerställa etablering.

Låt experterna utforma matchningen. Leveranskraven på de tjänster som aktörerna ska utföra måste vara flexibla och lämna utrymme för innovation och kreativitet. Beslut om insatser ska tas i nära dialog mellan aktör och arbetssökande. Aktörerna ska konkurrera med varandra om det bästa erbjudandet vad gäller till- gänglighet, service, kvalitet och resultat. Det innebär en stor skillnad mot dagens stelbenta regelverk där valfriheten är låg och administrationen tung.

Nära samarbete mellan matchningsaktörerna och kommunerna. En central ambition med reformen bör vara att minska kommunernas kostnader för arbetsmarknadsinsatser och för ekonomiskt bistånd till arbetslösa, de fristående aktörerna ska ha starka incitament att avlasta kommunerna. Kommunernas roll bör vara att agera som partners till aktörerna, inte som konkurrenter.

Den största risken är att arbetsmarknadspolitiken smygkommunaliseras genom att kommunerna går in som aktörer i LOV-systemet för att finansiera sina arbetsmarknadspolitiska insatser. Det skulle snedvrida konkurrensen allvarligt och försvåra för de fristående aktörernas möjligheter att erbjuda tjänster på lika villkor. Arbetsmarknadspolitikens betydelse har ökat kraftigt. Reformen måste landa rätt. Det är dags att vi förbättrar företagens kompetensförsörjning, för att välfärden ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och för att alla arbetslösa i vårt land ska få ett riktigt jobb och egenmakt.

Andreas Åström, chef, näringspolitik och kommunikation Almega
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen
Fredric Skälstad, branschchef, Utbildningsföretagen

Innehåll från Svea BankAnnons

Från skrubben till toppen – så blev de proffs på att hitta kunder åt andra

Niklas Waara Åhrlin grundade Brightsales.
Niklas Waara Åhrlin grundade Brightsales.

När Niklas Waara Åhrlin grundade Brightsales satt han ensam i en liten källarskrubb med en fast övertygelse om att det fanns en stor efterfrågan på bokare av kvalitativa säljmöten. Det visade sig stämma.

– Behovet är stort och konstant. Men under pandemin behövde vi en kontokredit för att klara oss och i dag är vi marknadsledande inom mötesbokning och nykundsbearbetning, säger han.

Kontokredit – mer kapital när du behöver det 

Att hitta nya kunder och boka möten som genererar nya affärer är en svår och tidsödande konst. Det är dessutom svårt för företagen att rekrytera den kompetensen internt, framför allt bland tjänsteföretag. Det var den insikten som fick Niklas Waara Åhrlin att år 2010 dra igång Brightsales vid 21 års ålder.

– Jag hade jobbat med nysälj sedan jag slutade gymnasiet och visste att jag var på rätt spår med en bra affärsidé, säger Niklas Waara Åhrlin. 

Med sig hade han snart medgrundaren Emil Sjöberg. 

– Vi sprang fort och växte snabbt och hade väl lite hybris, trodde att vi kunde erövra världen över en dag. Vi levde efter devisen ”det löser sig” och det gör det ju alltid. Men med åren har vi också lärt oss att det behövs mer struktur för att växa på ett bra sätt. Så vi har hela tiden utvecklat oss och blivit bättre. 

Allt föll med pandemin 

Men när pandemin slog till våren 2020 kom den stora prövningen. 80 procent av företagets kundstock försvann. 

– Allt föll. Det var ju ingen som ville boka fysiska möten länge, säger Niklas Waara Åhrlin.

Brightsales bestämde sig för att inte säga upp personalen, för att kunna vara startklara vid pandemins slut. Men företaget blödde och de behövde finansiellt stöd i väntan på vändningen. 

– Vi överlevde tack vare våra lojala kunder och Svea Bank. De erbjöd en kontokredit som gjorde att vi kunde ta oss igenom den värsta krisen. Det gav oss också tid att tänka om för att hitta nya vägar framåt. 

Så småningom kunde Brightsales fasa över till digitala säljmöten. 

– Men det tog ändå 8–9 månader innan kunderna var mogna för digitala möten. Fram till dess var vi tvungna att klara likviditeten. Många av våra konkurrenter gick omkull, men vi klarade oss och det är vi otroligt tacksamma för. 

Hittat nya vägar framåt

I dag är bolaget marknadsledande inom mötesbokning och nykundsbearbetning, har 25 medarbetare och en omsättning på 20 miljoner kronor. Och de växer snabbt med hjälp av kontokrediten. 

– För oss är kontokrediten bättre och billigare än lån. Vi betalar en mindre månadsavgift och utöver det betalar vi ingenting förrän vi faktiskt använder krediten. Vi betalar bara för de pengar vi behöver, de dagar vi behöver dem, säger han och fortsätter:

– Många banker erbjuder en liknande tjänst, men det som särskiljer Svea Bank är att de är personliga och har en service gentemot sina kunder som inte andra banker har. Jag kan ringa dem för att bolla och få råd kring hur jag ska tänka för att klara upp- och nedgångar i likviditeten. Det är en stor trygghet. 

Brightsales har också passat på att göra om sin affärsmodell. I dag är verksamheten digital och bygger på en abonnemangstjänst, vilket ger stabilare intäkter. 

– Vi är betydligt mer datadrivna i dag och kombinerar professionella mötesbokare med en AI-tjänst som analyserar marknaden, konkurrensen och även säljsamtalen. På så vis kan vi få mer vetenskaplig information istället för enbart känslomässiga bedömningar, säger Niklas Waara Åhrlin.

Kontokredit – mer kapital när du behöver det 

 

Mer från Svea Bank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Svea Bank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera