1515
Annons

Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften

Vindkraften är inne i en unikt snabb utbyggnadsfas. Solcellsanläggningar i Sverige har femdubblats på tre år. På samma sätt som fossilt fasas ut kan vi nu se att kärnkraften med rätt politik byts ut mot sol, vind och vatten, menar Per Bolund (MP) med flera.

KRAFT. Det finns de som anklagat oss miljöpartister för att vara teknikpessimister eftersom vi inte trott på kärnkraften. Verkligheten har dock gett oss rätt - kärnkraften har ingen chans, skriver Per Bolund, Lorentz Tovatt och Linus Lakso, MP.
KRAFT. Det finns de som anklagat oss miljöpartister för att vara teknikpessimister eftersom vi inte trott på kärnkraften. Verkligheten har dock gett oss rätt - kärnkraften har ingen chans, skriver Per Bolund, Lorentz Tovatt och Linus Lakso, MP.

Vid årsskiftet stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor. Det innebär att Sverige snart kommer ha stängt hälften av sina reaktorer. Den förnybara framtiden är redan här vindkraften växer nu i en unikt snabb takt. Nu behövs politik för att få de sista pusselbitarna på plats för ett 100 procent förnybart elsystem som man kan lita på. Miljöpartiet presenterar här nya förslag för att göra elmarknaden mer effektiv och flexibel och för att öka investeringarna i elnätet. 

Trenden är tydlig: det fossila byts mot förnybart. Elmarknaderna i världen förändras i snabb takt.  I år är 90 procent av all ny elproduktion globalt förnybar. Solenergin är nu den billigaste energikälla som någonsin byggts. Det dröjer inte länge förrän förnybart är den största energikällan i världen. Samtidigt går det trögt för kärnkraften, det är den enda energikälla som ökat kraftigt i pris de senaste tio åren. Idag byggs ingen kärnkraft i världen utan storskaliga dyra subventioner, och de få projekt som byggs dras med förseningar och tekniska problem. 

Här i Sverige, där det mesta av det fossila i elsystemet redan är utfasat, ser vi samma trend, men här bidrar det förnybara även till att fasa ut gammal kärnkraft. Vindkraften är inne i en unikt snabb utbyggnadsfas, de närmaste åren fördubblas produktionen och redan 2023 kommer vinden stå för ungefär en tredjedel av Sveriges totala elproduktion. Även solen ökar drastiskt, men från lägre nivåer. Nu finns över 44 000 solcellsanläggningar i Sverige, vilket nästan innebär en femdubbling på tre år.

När mer variabel elproduktion kommer in i systemet behöver det vara rustat på ett annat sätt än tidigare. Redan i dag finns utmaningar i systemet, inte minst i form av lokal kapacitetsbrist i till exempel Skåne och Stockholm. Brister i elnäten försvårar leverans av el till de områden där den efterfrågas. Samtidigt står flera samhällssektorer inför en kraftig elektrifiering, inte inom transporter och industri. Omställningen kräver ett system som hänger ihop och är leveranssäkert. 

Miljöpartiet förespråkar ett elsystem som är hållbart, förnybart, billigt i drift, leveranssäkert och effektivt. Detta är möjligt och teknikutvecklingen pekar rakt i denna riktning. Men det kommer behövas politik för att systemet ska gå ihop. I Miljöpartiet har vi under det senaste året jobbat på en rapport för att beskriva ny politik som syftar till att underlätta omställningen i ett systemperspektiv, här är de förslag vi landat i:

För det första krävs massiva energieffektiviseringar för att möta nya behov. När transporterna och de industriella processerna ska ställa om ökar behovet av el. Detta kan delvis mötas genom utbyggnaden av vind och sol, men vi behöver också möta det med att effektivisera befintlig användning. Miljöpartiet föreslår

Ett system med obligatoriska effektiviseringar, en så kallad kvotplikt där energiföretag helt enkelt är skyldiga att effektivisera fastigheter och andra verksamheter,

•Ett helt nytt bonus-malus-system för produkter, där de mest energi- och resurseffektiva blir billigare och de minst effektiva blir dyrare och 

Att efterlevnaden av Boverkets byggregler stärks och den offentliga finansieringen av energieffektiviseringsåtgärder säkras. 

För det andra behöver marknaden bli mer flexibel. När mer produktion är variabel behöver tekniken, systemen och efterfrågan anpassas. Detta behov är inte minst aktuellt i det lokala perspektivet, när elnäten inte räcker till. För att lyckas behöver vi arbeta med prissignaler och smart teknik. Miljöpartiet föreslår

Att elskatter och nätavgifter blir mer dynamiska för att spegla vilken kapacitet som finns tillgänglig och därmed styr mot smartare användning,

Att lokala och regionala marknader för flexibel elanvändning stimuleras och 

En nationell strategi för utbyggnad av vätgas och batterier för att kunna lagra energin när vinden inte blåser och solen inte skiner.

För det tredje, snabba upp byggtiden för elnät. Med mer vind och sol ökar behovet av kapacitetsstark överföring av el. Utmaningen ligger både i att öka kapaciteten i stamnätet men också hantera de lokala flaskhalsar som finns, inte minst i våra storstadsregioner. Miljöpartiet föreslår 

Regelförenklingar och snabbare processer i myndigheternas hantering av utbyggnaden 

Ökat samarbete mellan ansvariga myndigheter, kraftproducenterna och kommunerna vid etablering av ny kraftproduktion för att säkerställa att produktionen sker i strategiska lägen med god tillgång till nät och 

En nationell strategi för säkrad lokal effekt i form av kraft- och fjärrvärme.

Det finns de som anklagat oss miljöpartister för att vara teknikpessimister eftersom vi inte trott på kärnkraften. Verkligheten har dock gett oss rätt - kärnkraften har ingen chans att konkurrera på framtidens elmarknad. Den är för dyr och till skillnad från vattenkraften har den svårt att komplettera vind och sol.

Nu är rollerna ombytta och det är de som inte tror på det förnybara som är pessimister. Med ökade investeringar i elnätet, en kraftig energieffektivisering och en mer flexibel marknad kan ny teknik stimuleras, vätgas och batterier byggas ut samtidigt som vi värnar leveranssäkerhet och billig, hållbar elproduktion. Det är den gröna vägen till 100 procent förnybart.

Per Bolund, språkrör (MP), finansmarknads- och bostadsminister

Lorentz Tovatt, energi- och klimatpolitisk talesperson (MP)

Linus Lakso, ansvarig energi- och klimat i partistyrelsen (MP)


Innehåll från ZiccumAnnons

Knäcker kostsam kylkedja

Göran Conradson, vd på Ziccum.
Göran Conradson, vd på Ziccum.

Vaccinbolaget Ziccum har utvecklat en teknologi som kan knäcka den kostsamma kylkedjan som i dag fungerar som en bromskloss för vaccinering i låginkomstländer. Vd:n Göran Conradson berättar om innovationen som syftar till att tillgängliggöra covid-19-vaccin till fler – och till en lägre kostnad.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, hade enbart 6,5 procent av befolkningen i låginkomstländer fått sin första vaccindos mot covid-19 i slutet av 2021. Den låga vaccinationsgraden ger fritt spelrum för nya virusvarianter. 

En stor del av problemet är att de vaccin som används i dag måste transporteras i en obruten kylkedja. I vissa låginkomstländer innebär detta att logistiken blir närmast omöjlig. Men vaccinbolaget Ziccum har tagit fram en teknologi, LaminarPace, som kan förändra distributionen i grunden. 

Stor potential för tekniken

– Genom att separera vatten från den aktiva ingrediensen i vaccinet ökar stabiliteten. Ett termostabilt vaccin kan lagras och transporteras utanför kylkedjan, förklarar Göran Conradson, vd på Ziccum, och fortsätter: 

– Nya testresultat visar att vår lufttorkningsteknologi kan användas för att producera termostabila torrpulvervacciner på fyra stora vaccinplattformar. 70 procent av de godkända covid-19-vaccinen och 67 procent av vaccinkandidaterna som genomgår kliniska studier använder en av dessa plattformar. 

Mindre kostsam transport

Att transportera pulvervaccin som behåller sina egenskaper utanför ett kylskåp är inte bara mindre komplicerat, utan också betydligt mindre kostsamt. Här finns alltså möjligheter för att vaccinera fler, till ett lägre pris. 

Enligt Göran Conradson är det stora krafter i rullning för att komma bort från kylkedjan. Vaccinjättarna har börjat undersöka om mindre förpackningar som kräver färre kylskåp kan underlätta processen.

– Problemet är att de fortfarande använder samma grundteknologi för sin vaccintillverkning. Vi kan likna det med det som händer inom bilbranschen, där tillverkare genom olika metoder försöker minska utsläppen från bensin- och dieselbilar. Mitt i detta kommer elbilarna och slår igenom med full kraft. Vi ser att Ziccum kan fylla samma funktion på vaccinsidan, säger han. 

Lever upp till flera hållbarhetsmål

Ziccum jobbar aktivt med flera av FN:s globala hållbarhetsmål där företaget har möjlighet att göra skillnad med sin teknologi. Detta är en viktig nyckel för att positionera sig som en lösning på ett globalt problem, och för att attrahera vaccintillverkare och investerare som kan hjälpa bolaget framåt. 

– Vi är väldigt optimistiska om att vi kommer att nå den kommersiella marknaden. Det är egentligen bara en fråga om när, säger Göran Conradson. 

Om Ziccum
Ziccum utvecklar och kommersialiserar LaminarPace, som är en patenterad teknologi för framställning av torra och stabila formuleringar av världens mest behövda vacciner. Sedan starten har bolaget arbetat för att tillgängliggöra barnvacciner, men fokuserar numera också på vaccin mot covid-19. 

Läs mer på www.ziccum.com 

 

Mer från Ziccum

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ziccum och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?