Så ska Europa leda digitaliseringen

DEBATT. Under onsdagen presenterar EU-kommissionen sin nya digitala strategi. Vi har med framgång förändrat andra branscher och vi kommer nu att tillämpa samma logik och samma standarder inom den nya datadrivna ekonomin, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

DIGITAL STRATEGI. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogör för kommissionens nya digitala strategi som presenteras under onsdagen.
DIGITAL STRATEGI. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogör för kommissionens nya digitala strategi som presenteras under onsdagen.Foto:Etienne Ansotte

Jag är teknikoptimist. Min tro på tekniken har sin grund i mina erfarenheter som läkarstudent. De gav mig en inblick i hur tekniken kan ändra människors öden, rädda liv och göra sådant som förr hade varit ett mirakel till en alldaglig företeelse.

Vi tar för givet att det finns antibiotika till hands när vi har en infektion eller att vi kan låta oss genomgå en MR-skanning när vi är skadade. Allt detta är mirakel som har ändrat utvecklingen till det bättre för mänskligheten. Jag vill att det ska bli normen för hela vårt samhälle och det är visionen bakom den nya digitala strategi som EU-kommissionen kommer att presentera den här veckan.

Vi tror att den digitala omvandlingen kan driva på våra ekonomier och hjälpa oss att hitta europeiska lösningar på globala utmaningar. Medborgarna ges möjlighet att fatta bättre beslut genom information baserat på relevanta data. Data ska vara tillgängliga för alla aktörer – offentliga eller privata, uppstartsföretag eller stora företag. Det hjälper samhället att få ut det mesta möjliga av innovation och konkurrens. Detta digitala Europa bör avspegla det bästa av Europa – öppet, rättvist, demokratiskt och med stor mångfald.

Men den digitala omvandlingen kan inte lämnas åt slumpen. Vi måste se till att våra rättigheter, vår personliga integritet och skyddet av vårt privatliv är desamma både online och offline. Att var och en av oss kan ha kontroll över våra egna liv och över det som sker med våra personuppgifter. Att vi kan anförtro tekniken det vi säger och gör. Att ny teknik inte för med sig nya värderingar.

Jag har full förståelse för att tekniken, och särskilt de som äger den, i mångas ögon ännu inte har gjort sig förtjänta av detta förtroende. Jag förstår att förtroendet kan raseras när stora onlineplattformar använder uppgifter om sina kunder på ett sätt som de inte borde eller när desinformation tränger undan ansvarsfull journalistik och klickbeten betyder mer än sanningen.

Därför förstår jag varför vissa människor är teknikskeptiker eller teknikpessimister. Av den anledningen behöver vi en digital omvandling som kan återuppbygga förtroendet. Stora kommersiella digitala aktörer måste axla sitt ansvar, bland annat genom att ge EU-medborgarna tillgång till de uppgifter som de samlar in. Den digitala omvandlingen i EU handlar inte om profit för ett fåtal utan om insikter och möjligheter för många.

Den digitala omvandlingen måste skydda och skapa möjligheter för medborgare, företag och samhället som helhet och ge resultat för människor så att de känner av de fördelar tekniken kan erbjuda dem i vardagen. För att detta ska bli verklighet måste EU ha sin egen digitala kapacitet, om det så är fråga om kvantdatorteknik, 5G, it-säkerhet eller artificiell intelligens, AI. Dessa teknikområden har vi identifierat som strategiska investeringsobjekt, för vilka EU-finansiering kan leda till ytterligare nationell och privat finansiering.

Att få ut mesta möjliga av data och digital teknik är lika viktigt för alla företag. De största idéerna kommer ofta från de minsta företagen, men expansion kan vara svårt för mindre europeiska företag i den digitala världen. Vi vill att svenska uppstartsföretag ska ha samma möjligheter som sina motsvarigheter i Silicon Valley att expandera och locka till sig investeringar.

För att uppnå detta måste vi minska fragmenteringen på vår inre marknad som ibland är större online än på annat håll. Vi måste förena våra krafter och vi måste göra det nu.

Vi behöver också resurser som matchar vår ambition. Därför kommer jag under europeiska rådets möte den här veckan att argumentera för en EU-budget som investerar i vår framtid – i forskning, innovationer och kompetens. Det behövas för att EU ska kunna visa vägen inom de områden med störst potential, till exempel data och AI. Den här veckan kommer vi att lägga fram våra planer för dessa två områden i samband med vår övergripande digitala strategi.

Utgångspunkten när det gäller data är skyddet av den personliga integriteten. EU har redan världens strängaste regler, och vi kommer att ge EU-medborgarna de verktyg de behöver för att ännu bättre kunna kontrollera sina egna uppgifter.

Men det finns också ett annat slag av data. Jag tänker på anonymiserade rörlighetsdata eller meteorologiska data som samlas in av flygbolag, satellitbilder, men också industriella och kommersiella data om allt från motorprestanda till energiförbrukning.

Dessa typer av icke-personliga uppgifter kan stödja utformningen och utvecklingen av nya, mer effektiva och hållbara produkter och tjänster. De kan användas praktiskt taget kostnadsfritt, men trots det utnyttjas inte 85 procent av den information som vi producerar i dag.

Vi kommer att ta fram en rättslig ram och standarder för dataområden i Europa för att företag, myndigheter och forskare ska kunna lagra data och ges tillgång till tillförlitliga data under säkra förhållanden. Det skapar ett större värde för alla.

Dessa datapooler kommer att bidra till vårt arbete med att främja spetskompetens och förtroendet för artificiell intelligens i EU. AI hjälper redan små företag att minska sin energiräkning, möjliggör grönare, automatiserade transporter och leder till mer exakta medicinska diagnoser.

För att hjälpa företag, både stora och små, att utnyttja den fulla potentialen i artificiell intelligens kommer vi att investera i ett nätverk av lokala digitala innovationsknutpunkter och i spetsforskningsenheter för avancerad forskning och utbildning.

Samtidigt kommer vi att arbeta för att den artificiella intelligensen är rättvis och uppfyller de höga standarder EU har utarbetat inom alla områden till exempel gällande säkerhet, skydd av personlig integritet och likabehandling på arbetsplatsen. Vårt arbete kommer att inriktas på högriskapplikationer som kan påverka vår fysiska eller psykiska hälsa, eller som kan påverka viktiga beslut som gäller sysselsättning eller brottsbekämpning.

Syftet är inte mer reglering utan praktiska skyddsåtgärder, ansvarighet och möjlighet till mänskligt ingripande vid fara eller tvister. Vi har med framgång förändrat andra branscher – från bilar till livsmedel – och vi kommer nu att tillämpa samma logik och samma standarder inom den nya datadrivna ekonomin.

Avslutningsvis vill jag summera min syn på begreppet ” tekniskt oberoende”. Det avser den kapacitet som EU måste ha för att göra sina egna val enligt sina egna värderingar och med respekt för sina egna regler. Det är det som kommer att göra teknikoptimister av oss alla.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?