Hoppa till innehållet

Annons

Så kan riksdagen stifta lag helt på egen hand

DEBATT. Riksdagen kan stifta lagar helt på egen hand. Det är ovanligt och kräver resurser men i dagens rörliga politiska landskap skulle det vara en välkommen sakpolitisk injektion, menar Sten Tolgfors, tidigare minister (M).

Tonen i den politiska debatten är hård och det politiska spelet tar ett betydande utrymme. Diskussioner om misstroendeomröstningar och om vilka partier som vill, inte vill eller inte ska få vara med i politiska förhandlingar är återkommande. 

Den negativa parlamentarismens princip är att en regering inte kan ha en riksdagsmajoritet emot sig. 

Men ingen regering vill heller se en majoritet för en annan politik formas i riksdagen.  

All makt utgår från folket. Riksdagen äger landets lagar. Varje riksdagsledamot kan betraktas som personligen ansvarig för de lagar vi har. Det finns i princip inga lagar hon eller han inte kan ändra förutsatt att det går att finna 174 andra ledamöter som stöder förslaget. 

Normalt föreslås lagar av regeringen, som baserar dessa på utredningsförslag som remitterats. Lagförslaget utformas efter hörande av Lagrådet och framläggs för riksdagen i proposition. Dessa förslag bereds i utskott och framläggs för kammarens omröstning. 

Men riksdagens ledamöter kan också själva, utan föregående proposition, utforma och föreslå lagförslag, för sedvanlig beredning i utskott och riksdagsbeslut. I Regeringsformen (4 kap 4 §) står att ”Regeringen och varje riksdagsledamot får” … ”väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning”. Till stöd för dessa förslag kan riksdagens ledamöter också använda utredningar som remitterats i vanlig ordning, men som en sittande eller tidigare regering av politiska skäl valt att inte gå vidare med, eller avvaktat med att föreslå.

Paradoxalt nog är dock landets lagstiftande församling, riksdagen, inte van vid eller kanske inriktad på att på riksdagsledamöters förslag stifta lag, i meningen hjälpa ledamöterna att lagtekniskt korrekt utforma lagförslag. Det påverkar balansen mellan riksdagen och varje regering och det har i praktiken inneburit att regeringen ensam föreslår lagförslag.

När en riksdagsmajoritet formas sker det därför ofta genom tillkännagivanden, där riksdagen berättar vad den tycker för regeringen. Dessa tillkännagivanden måste regeringen hantera och redovisa, men följer inte alltid. Riksdagen kan dock ställa regeringen till ansvar för hur tillkännagivanden tas om hand. 

Denna ordning med en tyckande riksdag kan möjligen verka otydlig för väljarna: ”Ni sa ju att en majoritet ville ändra lagen – men den förblev ju densamma?”

Om majoriteter uttrycks enbart genom tillkännagivanden sänker det kravet på politisk precision hos varje opposition. Det går lättare att samskriva sig därför att skrivningen inte har någon direkt verkan.

Men riksdagen kan alltså också stifta skarp lag på ledamöters förslag. Riksdagens ledamöter kan och har i några enstaka fall under enkammarriksdagen arbetat fram lagförslag, berett dem i utskott och beslutat om skarpa lagändringar, med eller mot den då sittande regeringens vilja. 

Ett sådant agerande ställer höga krav på partierna i opposition. Det räcker inte med att uttrycka åsikter om saker, den politiska viljan måste översättas i konkreta och korrekta lagförslag. Därmed måste hållbara majoriteter för en förändring förhandlas fram. Det är inte nog att gemensamt vara emot rådande ordning - man måste veta exakt vad man gemensamt är för och hur det skall åstadkommas. Politik är därmed mer än att peka på samhällsproblem, det är att fatta eller förbereda sig för att fatta beslut som löser dem. Riksdagen får därmed förhålla sig till konkreta reformförslag.

Riksdagsarbetet är i mångt och mycket framväxt i en tid med fem partier och två politiska block, där den reella majoriteten ofta var tydlig. Idag är det åtta partier, tre politiska block och varaktigt oklara majoriteter. Man kan därför förutse att fler frågor kommer att behöva lösas i riksdagen och färre kan över tid komma att förhandlas klart på regeringsnivå.

När vi 2006 formade majoritet (alliansen och MP) och ändrade Skollagen så att etableringsfrihet för fristående förskolor som uppfyllde kvalitetskraven infördes och fristående gymnasieskolor gavs möjlighet att erbjuda elever det Individuella Programmet (det senare förslaget röstade också socialdemokraterna för) fick vi, berörda ledamöter, arbeta fram lagförslagen själva. Utskottet var inte inriktat på att kunna stödja i detta. 

I Utbildningsutskottet genomfördes utfrågningar med berörda aktörer och lagförslagen remitterades till Lagrådet. Synpunkterna därifrån inarbetades i den reservation som sedan vann riksdagens stöd. Arbetet med lagförslagen och reservationstexterna utfördes så att beredningskraven och vikten av motiv tillgodosågs. Vi utgick från Skollagskommitténs arbete och remissinstansernas synpunkter.  

Det är alltså fullt möjligt för riksdagen att lagstifta på förslag av ledamöter, men det är tekniskt krävande. Arbetet hade stärkts av om Riksdagen då hade haft ett Lagstiftningskansli med juridisk expertis, inriktat på att stödja utskott, partier och enskilda ledamöter att formulera lagförslag och hantera lagstiftningsarbete kvalitativt och korrekt. Det är förmodligen en relevant aspekt också i dag.

Politiken skulle med detta göras konkretare, kraven på partierna skärpas och förhoppningsvis skulle debatten mer fokusera sakinnehåll och konkreta förändringsförslag. För varje regering kan lagstiftning som inte initieras av den själv såklart uppfattas som ett politiskt hot. Men samtidigt skulle löften om förändringar från varje opposition begränsas om de inte går att konkretisera. När allmänheten vet att riksdagens ledamöter är beredda att med kapabelt stöd lagstifta om förändring, så kommer kraven på att göra skillnad också att riktas mot partierna. Det normala förblir lagstiftning efter proposition, men riksdagen äger beslut om landets lagar.

Den formella möjligheten till lagstiftning på riksdagsledamöters förslag finns sedan länge och har också använts. Det kan ses som en väg att stärka riksdagens och sakfrågornas ställning.

Sten Tolgfors, tidigare statsråd (M) och riksdagsledamot

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Ikano BostadAnnons

Därför är föreningslivet så viktigt – för företagen

Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF
Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF

Risk för medlemsras i fotbollsklubben i tiderna som råder.

Då fick Rågsveds IF hjälp – från det lokala näringslivet.

– Ett fungerande föreningsliv är avgörande för ett välmående bostadsområde, säger Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Därför satsar Ikano Bostad på socialt engagemang

Bollen i luften. Ett myller av barn och unga på varenda gräsyta Hagsätra IP i södra Stockholm kan erbjuda. Med hösten runt hörnet knackar skymningen på – strålkastarna lyser vid middagstid – och sommarvärmens comeback gör fotbollsträningen oväntat behaglig. Dörren till fiket i klubbhuset går i ett.

– Varje vardagskväll ser ut ungefär så här, det är fullt med barn och ungdomar som spelar fotboll. Det ser likadant ut på varenda av de planer i Rågsved och Hagsätra vi har verksamhet på. Eftersom många inte har tillgång till bil är det viktigt att vi finns inom gångavstånd för alla, säger klubbchefen Tobias Tegnestrand och fortsätter:

– För en del av barnen är tränaren den tryggaste vuxna personen som de har i sitt liv.

Rågsveds IF har över 800 medlemmar – men läget efter sommarlovet var kritiskt. Trots att föreningen har bland de lägsta medlemsavgifterna i huvudstaden hade bara knappt hälften betalat inför höstterminen:

– Det var väldigt alarmerande. När man ser att barn, som man vet brinner för fotboll, plötsligt slutar var vi tvungna att agera, säger Tegnestrand och konstaterar:

– Det ekonomiska läget påverkar oss alla, men de som redan lever på existensminimum har det ännu tuffare nu. Det är de familjerna vi behöver kraftsamla och rikta våra resurser mot.

Ikano Bostad, som förvaltar drygt 1700 bostäder i Hagsätra och Rågsved, har som strategi att aktivt och långsiktigt engagera sig i samhällslivet på de platser där företaget har bostäder. Fokus ligger på att skapa arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och bidra till en meningsfull fritid.

– Viktigast av allt är att de boende mår bra och trivs. Om vi har en attraktiv miljö där folk vill bo, klart det påverkar fastighetsvärden och lönsamhet över tid. Skulle miljön däremot upplevas som otrygg, flyttar man om det går, säger Christian Mariager.

Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.
Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

När fotbollsklubben bad om hjälp valde fastighetsförvaltaren att betala de uteblivna medlemsavgifterna för ungefär 350 medlemmar.

– Vi kan inte ta risken att ungdomarna inte har en meningsfull fritid. Skulle föreningen tappa intäkterna hade de varit tvungna att skära ner i verksamheten. Då tappar unga möjligheten att spela fotboll och träffa kompisar, då tappar vi det gemensamma som skapar harmoni och tillhörighet i området.

Enligt Tegnestrand skapar Ikano Bostads finansiella stöd effekter även på längre sikt:

– Föreningslivet, i synnerhet idrott, ger positiva effekter på både hälsa och skolresultat. Ska man vara krass är barnkonventionen lag sedan 2020, vilket bland annat innebär att barn har rätt till en trygg, kvalitativ och meningsfull fritid för att leva och utvecklas, säger han och lägger till:

– Fler barn i vår verksamhet innebär fler barn som omges av trygga vuxna vilket blir ett skyddsnät mot exempelvis kriminella gäng som utnyttjar barn och unga. Om de inte får spela fotboll och känna tillhörighet när de är tio år, vad händer då när de är femton?

Mariager och Tengestand menar att näringslivet har allt att vinna på att engagera sig lokalt:

– Jag brukar säga att affären i slutändan alltid är lokal. Vi som Fastighetsägare och näringslivet tjänar på att engagera oss och skapa en relation till den plats där vi verkar, säger Mariager och pekar på att näringslivet måste ha en långsiktig syn i frågan:

– Tidsbegränsade projekt i all ära, de tilltag som får bäst effekt är när det finns uthållighet och lokal förankring. Det tror jag fler behöver inse, säger Mariager.

EXTERN LÄNK: Här är Ikano Bostads sociala satsningar

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera