S och MP hotar rättssäkerheten

DEBATT. Man brukar säga att en regering ska ha god marginal till varje agerande som riskerar att undergräva rättsstaten och enskildas rättigheter. S/Mp-regeringen har i upprepade fall visat på motsatsen, skriver Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

RÄTTSSÄKERHET. Preem-ärendet är ett exempel på när regeringen fungerar som en myndighet som fattar beslut som gäller enskilda. Och det är tyvärr inte det enda fallet där S/Mp-regeringen äventyrat rättssäkerheten, skriver Gunnar Strömmer.
RÄTTSSÄKERHET. Preem-ärendet är ett exempel på när regeringen fungerar som en myndighet som fattar beslut som gäller enskilda. Och det är tyvärr inte det enda fallet där S/Mp-regeringen äventyrat rättssäkerheten, skriver Gunnar Strömmer.Foto:ALI LORESTANI/TT

Det är väl känt att S/MP-regeringen har ett svalt engagemang för att stärka rättsstaten i Sverige. Förstärkningar av svenska domstolars självständighet har dragits i långbänk. Nödvändiga tillskott av resurser uteblir. Och så det senaste: Flera tillståndsärenden där regeringens agerande utmanar domstolarnas oberoende och enskildas rätt till en rättvis rättegång.

Det sistnämnda bekräftas av Konstitutionsutskottet, KU, i den granskning av regeringen som presenterades i torsdags. Man brukar säga att en regering ska ha god marginal till varje agerande som riskerar att undergräva rättsstaten och enskildas rättigheter. S/Mp-regeringen har i upprepade fall visat på motsatsen.

I debatten är det av naturliga skäl andra rättspolitiska misslyckanden som är i fokus. Det gäller inte minst regeringens oförmåga att trycka tillbaka den grova och systemhotande brottsligheten. Men bristerna stannar inte vid otryggheten, utan omfattar även själva maktutövningen.

Regeringens övertramp i prövningen av drivmedelsbolaget Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil är kända, och kritiseras nu även av KU. Sommaren 2019 beslutade regeringen att ta över den rättsliga prövningen av det ärendet från Mark- och miljööverdomstolen. Detta först efter att Preem hade fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, och att målet sedan överklagats och tagits upp till prövning i högsta instans.

Regeringen kan pröva sådana här tillståndsfrågor enligt miljöbalken, och enligt KU har regeringen heller inte brutit mot lagen. Men KU understryker samtidigt domstolarnas grundlagsfästa självständighet och konstaterar att en regering bör agera så tidigt som möjligt. Lagen säger ”omedelbart”. Det är inte så konstigt: Var och en kan förstå det olämpliga i att den politiska makten kliver in och överprövar redan existerande domstolsavgöranden, som nu skedde i Preem-fallet.

Dessutom kritiserar KU vice statsminister Isabella Lövin för att hon medan prövningen pågick i intervjuer i media vädrade sitt missnöje med att Preem fått tillstånd att bygga ut. KU slår fast att sådana uttalanden ”kan ge upphov till tvivel om prövningen är saklig och opartisk”. KU kritiserar också kontakterna mellan Lövins statssekreterare och Preem i samband med att Preem senare drog tillbaka sin tillståndsansökan – KU ”ifrågasätter lämpligheten” i sådana kontakter över huvud taget.

Preem-ärendet är ett exempel på när regeringen fungerar som en myndighet som fattar beslut som gäller enskilda. Och det är tyvärr inte det enda fallet där S/Mp-regeringen äventyrat rättssäkerheten. Regeringen får även skarp KU-kritik i fråga om ett regeringsärende som rör en malmfyndighet i Kallak i Norrbotten. Gruvföretaget Beowulf Mining har sökt om tillstånd att utvinna malmen. Ärendet har legat hos regeringen i hela sju år. Dessutom har regeringen inte vidtagit en enda synbar handläggningsåtgärd på tre års tid. Det är skandalöst.

Kostnaden för regeringens oförmåga är hög. Den bärs av enskilda, och av hela samhället. Viktiga avvägningar mellan olika intressen blir inte gjorda. Osäkerheten i lokalsamhället består. Investeringar och jobb äventyras. Det är ingen tillfällighet att tillstånd av det här slaget räknas som en civil rättighet som aktiverar hela det konstitutionella rättighetsskyddet, också för företag. Och för samhällets tillväxt och utveckling är det förödande när sådana här processer politiseras och inte fungerar.

I förlängningen finns även stora risker för skattebetalarna – en så lång passivitet från regeringens sida kan mycket väl leda till skadeståndskrav från drabbade enskilda. Rätten till rättvis rättegång inom skälig tid slås fast både i vår egen grundlag och i Europakonventionen, och det finns mängder med rättsfall där staten fått betala skadestånd för långsam handläggning av olika ärenden.

Regeringens haveri i dessa aktuella fall understryker att rättssäkerhet i ett samhälle handlar om så mycket mer än olika avvägningar vid brottsbekämpning. Lika viktigt är hur privatpersoner, företag och andra enskilda i vardagen behandlas av kommunala tjänstemän, statliga myndigheter och politiska beslutsfattare.

Det handlar om bygglovet för sommarstugan, tillståndet för uteserveringen, antagningen till högskolan, granskningen av deklarationen och så vidare. Lagar och regler ska ha kommit till på rätt sätt och vara tydliga. Beslut ska vara förutsebara. Lika fall ska bedömas lika. Dessutom måste en rättslig prövning ske inom rimlig tid. Men rättssäkerheten stannar inte vid formkraven: Lagar, regler och beslut måste också hålla en viss kvalitet, som att inte gå på tvärs med grundlagen.

Moderaterna har i många år drivit olika förslag på hur regeringens respektavstånd till domstolarna kan öka. Konkret handlar det exempelvis om att flytta tillsyn och viktiga administrativa beslut från myndigheter som lyder direkt under regeringen till nya oberoende organ. I februari i år tillsatte regeringen till sist en utredning där dessa frågor finns med. Det är välkommet.

Men regeringen behöver alltså inte vänta ut resultatet av den utredningen för att själv leva upp till de principer som måste vara vägledande i en demokratisk rättsstat. Allra helst i de tillståndsprövningar som görs av regeringen själv.

S-traditionen är att hävda politikens maktintresse, och att motarbeta maktdelning. S/Mp-regeringen är ofta svulstig i högtidstalen när det kommer till domstolarnas självständighet och den enskildes rättssäkerhet. Men det är sämre ställt när det kommer till det egna agerandet.

Gunnar Strömmer

Partisekreterare (M)


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?