1515

Robotarna kan inte bli smartare än människor

DEBATT. Den svenska debatten om digitalisering och artificiell intelligens präglas av flera myter. Att AI är liktydigt med superintelligens är den mest seglivade, skriver Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare till rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete”.

I takt med att debatten om artificiell intelligens växer och breddas blir begreppet AI allt mer vidlyftigt och risken ökar att man blandar ihop äpplen och päron.

Detta försvårar inte bara tillämpningen av AI i ekonomin utan också utformningen av politik kopplad till den tekniska utvecklingen.

Under årets Almedalsvecka handlar många samtal om AI, men vad är det vi pratar om egentligen?

Det finns framför allt sex AI-myter som vi måste lägga bakom oss för att komma framåt:

- AI är inte skilt från den bredare digitaliseringen i ekonomi och samhälle. Allt för ofta beskrivs AI som en industriell revolution som sker i ett vakuum, men det är en del av en bredare strukturomvandling.

Digitaliseringen utgör en ny teknisk basinfrastruktur (general purpose technology) som har integrerats i hela ekonomin men används på olika sätt inom olika sektorer.

Detta bygger på tre ben: datorernas processorkapacitet, nätverk som ger upphov till stora dataflöden samt mjukvara som gör det möjligt att kombinera processorkapacitet, dataflöden och hårdvara för att utveckla nya tillämpningar.

De anmärkningsvärda framstegen inom AI och maskininlärningsområdet handlar om mjukvara som är beroende av såväl beräkningskapacitet som stora datamängder. Därför går det inte att skilja på digitalisering och AI – att införa AI i en verksamhet som inte arbetar med datadriven analys låter sig exempelvis inte göras.

- AI utvecklas inte oreglerat. Det är lätt att få intrycket att AI kan förändra sig själv ohämmat, kunna utvecklas bortom människors kontroll och bli ett hot om vi inte reglerar den.

Den amerikanske datavetenskapsprofessorn Pedro Domingos beskriver AI som automatiserad eller inverterad programmering: I stället för att programmera explicita regler för hur en robot ska bete sig programmeras regler som roboten måste förhålla sig till medan den försöker uppfylla en målfunktion på ett optimalt vis.

Det viktiga är att AI fortfarande programmeras, men programmeringen ser annorlunda ut.

- AI är ett paraplybegrepp. AI-forskningen består av en massa olika områden, från rekommendationsalgoritmer i tjänster som Netflix till robotik eller programmet AlphaGo som besegrade den världsledande go-spelaren Lee Sedol. Därför är det svårt att prata om AI-strategier i allmänhet utan att beskriva vilket problem de ska lösa eller vilket mål de ska uppnå.

En framgångsrik strategi för AI-tillämpningar i sjukvården kommer att behöva skilja sig avsevärt från en AI-strategi för skolan eller för tillverkningsindustrin, helt enkelt för att de drar nytta av olika AI-tillämpningar på olika vis.

Tekniken är inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå ett mål. Varken regeringar eller företagsledningar borde bygga strategier för teknik, utan för de mål de vill uppnå med teknikens hjälp.

- AI-utvecklingen handlar inte bara om utbudssidan. I många av de studier som gjorts om framtidens arbete finns det dolda antagandet att alla jobb som skulle kunna utföras av en maskin kommer att automatiseras helt.

Om det vore sant skulle vi varken ha barberare, baristor eller kassörer i dag eftersom det redan finns automatiska substitut för dessa jobb.

Faktum är att efterfrågesidan – vad människor faktiskt vill ha – också spelar en viktig roll för hur teknologisk förändring går till. Även om så gott som alla jobb kommer att påverkas av den tekniska utvecklingen handlar utvecklingen inte om att jobb förstörs, utan om att arbete omorganiseras.

- AI mäts in i andel av mänsklig intelligens. I debatten antar AI allt oftare antropomorfiska drag, som om maskinen var på väg att bli människa och få mänsklig intelligens.

Det antyder att relationen mellan människa och maskin skulle vara ett nollsummespel – om den ena vinner förlorar den andre.

Det finns två problem med detta. För det första mäts inte intelligens på en endimensionell skala – man kan inte beskriva intelligenta djur som delfiner eller bläckfiskar utifrån hur lika de är människor för då missar man vad som gör dem intelligenta.

För det andra är det egentligen inte intelligensen vi borde prata om utan hur människor och maskiner utför kognitivt arbete. Maskiner har mer beräkningskapacitet än människor men människor har lättare att byta fokus och är mer energieffektiva.

Mot denna bakgrund handlar AI-utvecklingen inte om hur den ena substituerar den andra, utan om hur vi kan utföra mer kognitivt krävande arbete och lösa mer komplexa problem med hjälp av AI.

- Dagens AI-tillämpningar är ingen superintelligens. Den kanske största och allvarligaste myten i debatter om AI är att dagens AI-tillämpningar ständigt för oss ett steg närmare en artificiell generell intelligens (AGI), eller en superintelligens. Det stämmer helt enkelt inte.

Dagens AI-utveckling handlar om specifik AI som är väldigt kraftfull och effektiv inom en väldigt avgränsad tillämpningsnisch. Dessutom bygger dagens AI-utveckling huvudsakligen på statistisk analys (induktion) snarare än logisk analys (deduktion) och en superintelligens skulle behöva behärska båda.

Det betyder bland annat att den allt mer uppmärksammade debatten om etik för AI måste göra skillnad på etik kopplat till superintelligenser och etik kopplat till dagens intelligenta verktyg.

Båda ämnen är intressanta, men också väldigt olika och etik för specifik AI handlar i större utsträckning om hur människor använder tekniken än om tekniken i sig.

Var och en av dessa sex AI-myter bidrar på olika sätt till att snedvrida debatten om digitalisering, AI och den pågående strukturomvandlingen i ekonomi och samhälle. Därför måste vi avliva myterna om AI och i stället rikta uppmärksamheten mot hur vi bäst kan använda den växande floran av intelligenta verktyg i hela ekonomin, från vård och skola till företag och myndighetskontor.

Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare till rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete”


Innehåll från MicrosoftAnnons

Därför är AI och molntjänster nästa steg för finansvärlden

Medan AI överlag anses vara framtiden är det fortfarande förhållandevis få företag som nyttjar AI till fullo i praktiken. Finansbranschen i synnerhet är i behov av applicerade AI-lösningar, inte minst för att driva den gröna utvecklingen, bygga digitala tjänster, göra riskanalyser och motverka bedrägerier. Så vad står i vägen? För att svara på den och andra aktuella frågor arrangerar Microsoft och DI ett webbinarium om den digitala utvecklingen för finansiella tjänster, såväl som finansbranschens framtidsutsikter och möjligheter.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium 

Medan de unga fintechbolagen rusar framåt inom digitaliseringen kämpar många traditionella aktörer med att hänga med i nya lösningar och tekniker. Regulatoriska villkor blir allt mer komplexa, samtidigt som konsumenternas krav och förväntningar förändras. Sammantaget ställer detta mycket höga krav på flexibilitet, en ordentlig utmaning inte minst då många finansiella aktörer sitter på trögrörliga och utdaterade legacysystem och en gigantisk infrastruktur. 

– Därtill kommer ständigt nya affärsmodeller och pandemin sätter tryck på att bankerna blir mer digitala i relationen med kunderna, samtidigt som antalet bedrägerier ökar lavinartat. Kombinerat innebär detta en komplex lägesbild som förutsätter snabbrörlighet och prediktivt arbete. För att möjliggöra detta och bibehålla sin konkurrenskraft behöver finansvärlden våga ta sig till nästa nivå, en utveckling som kommer att vara i fokus under webbinariet, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef inom Cloud & AI hos Microsoft, som också ansvarar för bolagets molnplattform.

Läs mer om Financial Services Sweden 

Ett första – avgörande – steg i detta arbete menar Annica är att i större utsträckning använda sig av molnet. Många ser emellertid fortfarande molntjänster som en risk snarare än en möjlighet – ett centralt exempel är säkerheten, som ofta felaktigt uppfattas som bristande.

– Därför bygger vi in säkerhet som en absolut grundbult i allt vi utvecklar. Microsoft är ett av de bolag, oavsett bransch, som satsar mest på säkerhet i hela världen; det inkluderar både fysisk säkerhet kring våra datacenter och avancerad cybersecurity som i realtid detekterar anomalier och brister.

Dessa brister kan sedan blixtsnabbt åtgärdas genom globala uppdateringar direkt i Microsofts molnplattform. Som om detta inte vore nog erbjuder plattformen också verktyg och stöd för full regelefterlevnad, oavsett vilka länder eller vilken bransch man är verksam i. Plattformen har dessutom överlägset flest ISO-certifieringar inom branschen, vilket innebär att företag kan känna sig helt trygga i att göra övergången till molnet. Denna aspekt är avgörande för den hårt reglerade finansbranschen. 

– Vårt moln är dessutom specifikt anpassat för finanssektorns specifika krav; den samlar alla tjänster från våra portföljer såväl som branschspecifika lösningar just för den finansiella sektorn. Det fungerar lite som ett startpaket i molnet för aktörer inom området, betonar Annica.

Här kan du läsa mer om Microsoft Cloud for Financial Services 

En av de största vinsterna med övergången till molnet, är de synergieffekter som erbjuds av AI och avancerad dataanalys. Möjligheten att automatisera allt från kundtjänst till rådgivning och andra interna operationella processer blir en enorm konkurrensfördel för finansvärlden, som dagligen hanterar otroligt mycket data. Detta aktualiseras i synnerhet när det handlar om riskbedömning och bedrägerisituationer; med AI och maskininlärning detekteras snabbt alla anomalier i säkerhetsflödet, vilket möjliggör avancerad analys och prediktion. 

– Som vi kommer att återknyta till under webbinariet lägger AI grunden för att på ett bättre sätt kunna kombinera digitala tjänster med personligt tilltal och bemötande av kundens behov, för en säkrare och bättre service och rådgivning. I förlängningen handlar det om att knyta samman hela kundresan inom den finansiella världen och därmed få insikt i hur kunderna beter sig genom hela flödet. Först då kan man erbjuda de personifierade tjänster och den kundnärhet som kunderna förväntar sig idag, avslutar Annica.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium här 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?