1515

Riksrevisionen: Naivt blunda för värdet av revisionsplikt

REPLIK. I ett debattinlägg uttryckte företrädare för bransch- och företagarorganisationer kritik mot Riksrevisionens rapport om den avskaffade revisionsplikten. Vissa missförstånd verkar dock ha uppstått och vi ska försöka förtydliga:

Riksrevisionen
RiksrevisionenBild:Jonas Ekströmer

Förutom att leda till besparingar för företagare och ett växande antal aktiebolag skulle reformen (tillsammans med andra regelförenklingar) stärka bolagens konkurrenskraft och bidra till fler företag som växer och anställer. Så har inte fullt ut skett. De bolag som valt bort revision har gjort en liten besparing (om cirka 10.000 kronor i stället för förväntade 14.000 kronor, år 2011), men därefter växt långsammare – jämfört både med sig själva innan reformen och med jämförbara bolag som behöll revision. Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad har blivit bättre. Antalet aktiebolag ökade, men på bekostnad av andra företagsformer och reformen har alltså inte lett till märkbart ökat företagande.

Anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten har minskat från cirka 300 per år till i princip noll och Skatteverket har fått in betydligt färre orena revisionsberättelser från revisorer, vilket gör att Skatteverket gått miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag. Berörda myndigheter har inte kunnat kompensera för bristerna och upptäckt av ekonomiska brott har försvårats.

Granskningen kan inte fastställa att reformen har lett till ökad ekonomisk brottslighet (sådant påverkas av många andra faktorer), men visar att tillväxttakten tydligt sjönk bland bolag som valt bort revision samtidigt som den fortsatte att öka för jämförbara bolag. Det ser vi som en indikation på att bolag utan revision i högre utsträckning än bolag med insyn av en revisor medvetet har redovisat lägre ekonomisk aktivitet för att undkomma skatt. Delar av detta förutsågs före reformen, till exempel bedömde regeringen 2010 att skatteintäkterna skulle minska med 1,3 miljarder kronor per år.

Granskningens slutsatser bygger främst på vad aktiebolagen rapporterat in om tillväxt, lönsamhet och annat. Därutöver har synpunkter och information under granskningens gång inhämtats från Småföretagarnas Riksförbund, SRF-konsulterna och Svenskt Näringsliv.

Riksrevisionen förstår företagandets betydelse för svensk välfärd och internationella konkurrenskraft, men det är naivt att blunda för att reformen kan ha underlättat för oseriösa aktörer – till nackdel för seriösa företagare och samhället i stort. Eftersom vi inte tror att bristerna kan åtgärdas är det rimligt att återinföra revisionsplikten, men det är en fråga för riksdagen.

Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen

Nedim Colo, projektledare, Riksrevisionen


Läs debattinlägget med kritik mot Riksrevisionen här.

Läs svar på denna artikel här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från FujitsuAnnons

Dags att växla upp verksamheten - fem trender att ha koll på

Svenska företag är i början på en period med ovanligt stark tillväxt, vilket innebär en möjlighet att höja ambitionen för den digitala utvecklingen och vinna globala konkurrensfördelar. Men för att lyckas behöver man ha koll på fem viktiga förändringsområden i näringsliv och samhälle i stort.

– I Sverige brukar vi vara duktiga på att ta till oss av ny teknik. Men omvärlden är väldigt aktiv och här finns chansen att tillvarata denna tillväxtperiod genom att växla upp, se över sina planer kring digitalisering och höja ambitionen inom ett antal områden, säger Håkan Dahlström, VD.

Fujitsu menar att ett viktigt kriterium för ett företags framgång är att man faktiskt bidrar till samhället. 

– Vi ser att klimatpåverkningarna och andra stora utmaningar för mänskligheten inte kan lösas av en enstaka organisation eller land. Det är något som vi måste hjälpas åt med och Fujitsu har som syfte och mål att aktivt bidra till en värld rustad att klara klimat- och samhällsrelaterade förändringar. Till exempel har vi hjälpt forskare att med världens kraftfullaste dator räkna på olika komplexa utmaningar under pandemin, säger Håkan Dahlström.

Fem viktiga förändringsområden

Digitalisering är en viktig del av framgångsreceptet. I en global undersökning som Fujitsu låtit göra svarar 82 procent av företagen att de ska satsa mer på automatisering av sina affärsprocesser. 

För svenska företag som vill satsa framåt ser Fujitsu fem tydliga förändringsområden som är viktiga att ta med i sin digitaliseringsstrategi.

* Gränslöst arbete –Många fortsätter att jobba hemifrån även efter pandemin och arbetsuppgifter löses betydligt mer oberoende geografisk plats. För företag innebär det utmaningar gällande att koordinera team och skapa bra samarbete. Att addera integrerade lösningar för dessa utmaningar i digitaliseringsarbetet skapar möjligheter för individer och organisationer. 

* Hållbarhet - Alla framgångsrika och moderna företag jobbar hållbart och med att bidra till ett bättre samhälle på något sätt. Hållbarhet är så mycket mer än klimat och det är viktigt att väga in teknik och hur den bäst tillämpas ur ett ekonomiskt, socialt och samhälleligt perspektiv. En bred hållbarhetsprofil kommer vara en indikator på ett framtida framgångsrikt företag. 

* IT-miljö – I spåren av pandemin har vi sett vikten av en IT-miljö och strategi som är elastisk. Det måste finnas en följsamhet och robusthet för att kunna hantera oförutsedda händelser även framöver. 

– Med en robusthet och global likväl som lokal leveranskapacitet skapar vi en flexibilitet och en motståndskraft för våra kunder som vi tror kommer vara viktigt för alla företag i framtiden, säger Håkan Dahlström.

* Ekosystem – Kompetens och innovation för att skapa de nya digitaliserade lösningarna finns närmare till hands om man som företag är verksamt i ekosystem med kompetenta partners.

* Trygg automation – Automatiseringsarbetet måste ske med en transparens som gör det tydligt att data hanteras på ett korrekt och etiskt sätt. 

– Vi behöver behandla och kommunicera data på ett sätt som inger förtroende, inte bara i tekniska termer. Det måste finnas en människa i centrum när vi utvecklar ett datadrivet och intelligent näringsliv som verkar för individens och för samhällets bästa, säger Håkan Dahlström.

Läs mer på www.fujitsu.com/se/ 

Om Fujitsu

* Japanska Fujitsu är ett av världens största IT-tjänsteföretag, med närmare 130 000 medarbetare globalt och 97 000 patent.

* I vår globala vision är hållbarhet, medborgarna och samhällets bästa högt prioriterat. Innovation och digitalisering är lösningen på många av världens utmaningar. 

* I Sverige har Fujitsu drygt 600 medarbetare som hjälper företag och offentlig sektor att bli mer effektiva och höja sin kvalitet med hjälp av IT, digitalisering och innovation. 

* Vi är experter på bland annat IT för arbetsplatser, molnlösningar, cybersäkerhet och applikationsutveckling. 

 

Mer från Fujitsu

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fujitsu och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?