1515

Riksgälden: Statens betalningar under hot

DEBATT. Säkerhetspolischefen har pekat ut finanssektorn som en av de mest utsatta samhällssektorerna för cyberangrepp. Andra länder har kommit längre i det förebyggande arbetet mot de nya hoten, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

FINANSFÖRSVAR. De statliga betalningarna ska kunna fullgöras oavsett förutsättningar. Nu ser Riksgälden över den statliga betalningsmodellen för att säkra en större robusthet och motståndskraft, skriver Hans Lindblad.
FINANSFÖRSVAR. De statliga betalningarna ska kunna fullgöras oavsett förutsättningar. Nu ser Riksgälden över den statliga betalningsmodellen för att säkra en större robusthet och motståndskraft, skriver Hans Lindblad.Foto:Jesper Frisk

Cyberhoten mot Sverige är enligt FRA och Säkerhetspolisen mer omfattande nu än tidigare. Främmande stater arbetar för att tränga in i landets skyddsvärda digitala system.

FRA uppskattade redan 2017 att Sverige då utsattes för 10 000 aktiviteter i månaden som kunde härledas till de utländska statliga aktörer som myndigheten bevakade.

Avsikten kan vara att skapa sig en bild av hur sårbara vi är, eller att genom sabotage skapa oro kring samhällets förmåga att fullgöra sina uppgifter. I dag är läget sannolikt mer allvarligt.

Säkerhetspolischefen har pekat ut finanssektorn som en av de mest utsatta samhällssektorerna för cyberangrepp. Skadeverkningarna vid en cyberattack som skapar eller förstärker en finansiell kris kan bli överväldigande stora.

Oron kan snabbt få fäste om tillgångarna på kundernas sparkonton är svåråtkomliga, och kan snabbt fördjupas i samhället om banken under en tid inte förmår att genomföra betalningar.

I en koordinerad operation kan riktade cyberattacker mot flera finansiella institut och kommunikationskanaler sänka förtroendet för samhällets funktionsförmåga. En liknande attack genomfördes 2013 i Sydkorea, då tre banker och två tv-stationer attackerades i tät följd.

En verkningsfull sådan attack i vårt land skulle redan i fredstid kunna skada förtroendet för det finansiella systemet och därmed samhällets motståndskraft.

Vid höjd beredskap i samhället skulle konsekvenserna bli än mer allvarliga, och tydligt kunna skada Sveriges möjligheter att upprätthålla finansiell stabilitet.

Behovet av ett samlat skydd utvecklas i takt med en ökad komplexitet i samhället vad gäller exempelvis informations- eller kommunikationsteknologi. Med denna utveckling följer en ny utsatthet för olika former av cyberattacker.

Detta är grunden till att frågan om att utveckla förmågan att möta avancerade cyberhot sedan en tid tillbaka har blivit en central fråga i Riksgäldens arbete för att värna den finansiella stabiliteten i Sverige.

Riksgälden utgör en viktig del av skyddsnätet vid finansiella kriser i Sverige, ger ut statliga garantier och lån och ansvarar för den insättningsgaranti som skyddar insättares sparmedel.

Myndigheten ansvarar också för statens internbank, som reglerar myndigheters betalningar i den så kallade statliga betalningsmodellen. Det handlar om utbetalningar av exempelvis barnbidrag eller studiemedel, inbetalningar av pensionsmedel, utbetalning av statsbidrag till kommuner och så vidare, i ett nät av transaktioner som 2018 omfattade cirka 7 000 miljarder kronor.

De statliga betalningarna ska kunna fullgöras oavsett förutsättningar, från dagens nivå av angrepp och påverkan till större kriser med mer omfattande störningar i samhället och till krig.

Därför behöver vi hela tiden reflektera över säkerhetsfrågor. Nu ser Riksgälden över den statliga betalningsmodellen för att säkra en större robusthet och motståndskraft.

Den statliga betalningsmodellen är enbart ett av flera system i samhället som ska klara hela skalan av hotexponering. Varje organisation måste i stort själva ansvara för sin egen grundläggande it-säkerhet.

Det är dock problematiskt att låta enskilda samhällsaktörer ta huvudansvaret också för ett försvar till skydd mot en antagonistisk stat. Varken enskilda företag, myndigheter eller kommuner kan i längden ensamma hålla stånd mot kraftiga och ihållande cyberangrepp från till exempel främmande stater.

Vi välkomnar att den svenska debatten om krisberedskap, säkerhet och försvar har förändrats de senaste åren och att finanssektorn involveras i detta. Andra länder har kommit något längre i förberedelsearbetet rörande de nya hoten. Det är viktigt att Sverige stärker den samlade försvarsförmågan.

Om en svensk frakthamn, och därmed importen av viktiga varor, hotas av angrepp finns en struktur för hur hamnen ska försvaras och angreppet förhindras. På samma sätt måste också finanssektorns information och system kunna skyddas mot en angripare, och funktionerna upprätthållas.

En tydlig satsning på ett samlat cyberförsvar är viktigt för att kritiska samhällssektorer som finanssektorn, även i ett försämrat säkerhetsläge, ska klara sina samhällsviktiga åtaganden.

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör


Innehåll från CompodiumAnnons

Luleåbolaget börsnoteras – väntar fortsatt stark tillväxt

Svenska Compodium är inne i en aggressiv expansionsfas och kunde visa upp en omsättningsökning med 25 procent i fjol. Nu förbereder bolaget för börsintroduktion den 9 november. I ryggen har man flera tunga investerare. 

Compodium är trots sin startup-approach gamla i gamet – bolaget som levererar en plattform med säkra kommunikationslösningar har funnits sedan 1997. Under det senaste året har Compodium vuxit kraftigt. Nu bedöms bolaget vara i rätt position för notering på Nasdaq First North. 

– Vi är redan ledande leverantörer av säker digital kommunikation till den regulatoriska marknaden i Sverige och växer snabbt både geografiskt och inom nya vertikaler. Alla företag som hanterar konfidentiell information är potentiella kunder, säger Lin Nordström, marknadschef på Compodium.

Stor befintlig kundbas 

I dag använder fler än 100 kommuner, regioner och privata företag Compodiums SaaS-tjänst för krypterade videomöten. Just nu tittar flera myndigheter på ersättare till amerikanska molntjänster och Compodiums lösning, som till skillnad från Teams och Zoom efterlever både GDPR och offentlighet- och sekretesslagen, är ett starkt alternativ.   

– Vår plattform driftas på svenska servrar, vilket innebär att information inte delas med tredje land utanför EU och EES. All kommunikation via våra tjänster är dessutom punkt-till-punkt-krypterad, plus att vi använder oss av stark autentisering. Vi kan alltså säkerställa att personuppgifter och känslig information inte hamnar i fel händer, säger Lin Nordström. 

Tar in 65 miljoner

Börsnoteringen på Nasdaq First North sker den 9 november. Då kommer Compodium ta in cirka 65 miljoner kronor. Bolagets värdering pre-money beräknas till 200 miljoner kronor.

Fem tunga investerare – Beijer Ventures, Erik Selin, Fårö Capital, Concejo AB (publ) och Quinary Investment – som gick in i bolaget i våras har förbundit sig att teckna för 50 miljoner kronor. 

– Kapitalet kommer delvis att användas till att göra fler förvärv och för att utöka inom marknadsföring och försäljning, så att vi kan fortsätta expandera lika aggressivt framåt, säger Lin Nordström.

Ta del av detaljerna kring noteringen av Compodium här.  

Om Compodium
Compodium levererar säkra, pålitliga och anpassade kommunikationslösningar till offentlig verksamhet och företag över hela världen. I produktportföljen finns bland annat en SaaS-tjänst för krypterade videomöten samt en tjänst för säker meddelandekommunikation. Den 9 november börsnoteras Compodium på Nasdaq First North Growth Market och tar i samband med detta in 65 miljoner kronor.

 Läs mer om Compodium här. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Compodium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?