ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Revisorer måste bli hjältar

  • Ett aktuellt exempel är Danske bank där revisorernas ansvar för att upptäcka penningtvätt utreds av den danska tillsynsmyndigheten på revisorsområdet, skriver Per Johansson. Foto: Stian Lysberg Solum

DEBATT. Ett flertal skandaler har den senaste tiden kastat en skugga över revisorsbranschen. Ledningarna i revisionsföretagen måste ta ett större ansvar. Det är bättre att förekomma än att förekommas, skriver Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen.

Vi möter dem i böcker, tv-serier och på bioduken. Professionella som gör hjältemodiga insatser. De är poliser, läkare, journalister och advokater. Bilderna av deras arbete speglar inte helheten, men lika fullt skapar de en positiv bild av sina yrken. En bild som våra barn tar till sig när de drömmer om vad de vill bli när de växer upp.

Revisorer är en yrkesgrupp som sällan beskrivs på detta sätt, kanske för att framgångar inte alltid syns offentligt. Jobbet handlar om att fel upptäckts och åtgärdas innan något allvarligt händer och blir en nyhet. Den mer publika bilden av revisorer färgas av de fall där revisorns arbete ifrågasätts. Revisorer löper alltid risk att bli kritiserade för att inte i tid ha larmat om allvarliga fel i redovisning, förvaltning och om ekonomisk brottslighet. Ett aktuellt exempel är Danske bank där revisorernas ansvar för att upptäcka penningtvätt nu utreds av den danska tillsynsmyndigheten på revisorsområdet.

Betydligt allvarligare är när bilden av yrket färgas av brister i etik och grundläggande värderingar. Tyvärr har vi sett sådana exempel de senaste åren. Tidskriften The Economist uppmärksammade detta för en tid sedan och ställde frågan vad branschen lärt sig av den senaste finanskrisen. Deras svar var nedslående. Därtill, som ett tecken i tiden, påstås att revisionsföretag har varit inblandade i utformningen av det som har kallats Europas största skattestöld i modern tid.

Det som komplicerar bilden över vad som är revision är att sektorn har breddats kraftigt. Revision är bara en av de tjänster som erbjuds av revisionsföretaget. Ett antal andra tjänster saluförs vid sidan av revisionsuppdraget men som har begränsade beröringspunkter med en oberoende revision. De kallas vanligen revisionsnära men de kan ofta erbjudas av vilket konsultföretag som helst. Lagen kräver att tjänsterna ska ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Det är dock en gränsdragning som i praktiken inte är enkel att göra.

Den intressekonflikt som kan uppstå när en revisionsbyrå levererar både revisions- och rådgivningstjänster till en och samma klient har skapat en het debatt i Storbritannien där revisorernas oberoende och förtroende nu ifrågasätts, främst till följd av Carillion-skandalen. Varumärket revision sviktar i det offentliga samtalet. Revisorerna arbetar i första hand på uppdrag av ägarna och förtroendet bygger på att de arbetar för samhällets bästa.

Vikten av ett etiskt förhållningssätt och grundläggande värderingar i yrket är något som understryks i gällande reglering. En revisors faktiska kunskaper och färdigheter kan ganska enkelt testas. När det gäller etik och värderingar är det dock inte lika lätt. Det är i praktisk handling som eventuella brister visar sig.

Revisorsinspektionen har ett tillsynsansvar för landets kvalificerade revisorer. Ett uppdrag som vi tar på stort allvar. I de allra flesta fall kan vi konstatera att revisorerna sköter sina uppdrag utan anmärkning. På det stora hela har vi en professionell revisorskår i Sverige.

Det finns dock undantag som visar att den moraliska kompass som krävs av revisorer inte har fungerat och där vikten av etik, grundläggande värderingar och kravet på ett livslångt lärande i yrket har ersatts av något annat. Även om exemplen inte är många är de lika fullt allvarliga. Varje tillkommande exempel på en revisor som fallerar och inte agerar i samhällets intresse eroderar förtroendet för yrket, vilket inger oro.

Revisorsinspektionens tillsyn fyller en viktig funktion när det gäller att upprätthålla förtroendet för yrket. Den har dock sina begränsningar. Vi har svårt att komma åt de grundläggande orsakerna till bristande etik. Här måste ledningarna i revisionsföretagen ta ett större ansvar. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

Branschen borde därför driva och formulera förslag om hur yrkesetiken kan stärkas och hur intressekonflikter kan begränsas. Det är en ordning att föredra framför att lagstiftaren i en krissituation beslutar om regler som inte löser de egentliga problemen.

Vad som görs i revisionsbyråns namn påverkar synen på revision även om arbetet utförs inom andra affärsområden. Varumärket revision och vad det står för måste värnas. Ambitionen om etik och föresatser om att arbeta i samhällets intresse måste prägla byråns hela verksamhet.

När det gäller förtroende hänger nämligen allt ihop. Vad en gör påverkar bilden av alla. Låt revisionens hjältar träda fram för de finns även om vi kanske aldrig kommer att se dem i böcker, på tv och bio.

 

Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer