Revisorer måste bli hjältar

DEBATT. Ett flertal skandaler har den senaste tiden kastat en skugga över revisorsbranschen. Ledningarna i revisionsföretagen måste ta ett större ansvar. Det är bättre att förekomma än att förekommas, skriver Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen.

Ett aktuellt exempel är Danske bank där revisorernas ansvar för att upptäcka penningtvätt utreds av den danska tillsynsmyndigheten på revisorsområdet, skriver Per Johansson.
Ett aktuellt exempel är Danske bank där revisorernas ansvar för att upptäcka penningtvätt utreds av den danska tillsynsmyndigheten på revisorsområdet, skriver Per Johansson.Foto:Stian Lysberg Solum

Vi möter dem i böcker, tv-serier och på bioduken. Professionella som gör hjältemodiga insatser. De är poliser, läkare, journalister och advokater. Bilderna av deras arbete speglar inte helheten, men lika fullt skapar de en positiv bild av sina yrken. En bild som våra barn tar till sig när de drömmer om vad de vill bli när de växer upp.

Revisorer är en yrkesgrupp som sällan beskrivs på detta sätt, kanske för att framgångar inte alltid syns offentligt. Jobbet handlar om att fel upptäckts och åtgärdas innan något allvarligt händer och blir en nyhet. Den mer publika bilden av revisorer färgas av de fall där revisorns arbete ifrågasätts. Revisorer löper alltid risk att bli kritiserade för att inte i tid ha larmat om allvarliga fel i redovisning, förvaltning och om ekonomisk brottslighet. Ett aktuellt exempel är Danske bank där revisorernas ansvar för att upptäcka penningtvätt nu utreds av den danska tillsynsmyndigheten på revisorsområdet.

Betydligt allvarligare är när bilden av yrket färgas av brister i etik och grundläggande värderingar. Tyvärr har vi sett sådana exempel de senaste åren. Tidskriften The Economist uppmärksammade detta för en tid sedan och ställde frågan vad branschen lärt sig av den senaste finanskrisen. Deras svar var nedslående. Därtill, som ett tecken i tiden, påstås att revisionsföretag har varit inblandade i utformningen av det som har kallats Europas största skattestöld i modern tid.

Det som komplicerar bilden över vad som är revision är att sektorn har breddats kraftigt. Revision är bara en av de tjänster som erbjuds av revisionsföretaget. Ett antal andra tjänster saluförs vid sidan av revisionsuppdraget men som har begränsade beröringspunkter med en oberoende revision. De kallas vanligen revisionsnära men de kan ofta erbjudas av vilket konsultföretag som helst. Lagen kräver att tjänsterna ska ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Det är dock en gränsdragning som i praktiken inte är enkel att göra.

Den intressekonflikt som kan uppstå när en revisionsbyrå levererar både revisions- och rådgivningstjänster till en och samma klient har skapat en het debatt i Storbritannien där revisorernas oberoende och förtroende nu ifrågasätts, främst till följd av Carillion-skandalen. Varumärket revision sviktar i det offentliga samtalet. Revisorerna arbetar i första hand på uppdrag av ägarna och förtroendet bygger på att de arbetar för samhällets bästa.

Vikten av ett etiskt förhållningssätt och grundläggande värderingar i yrket är något som understryks i gällande reglering. En revisors faktiska kunskaper och färdigheter kan ganska enkelt testas. När det gäller etik och värderingar är det dock inte lika lätt. Det är i praktisk handling som eventuella brister visar sig.

Revisorsinspektionen har ett tillsynsansvar för landets kvalificerade revisorer. Ett uppdrag som vi tar på stort allvar. I de allra flesta fall kan vi konstatera att revisorerna sköter sina uppdrag utan anmärkning. På det stora hela har vi en professionell revisorskår i Sverige.

Det finns dock undantag som visar att den moraliska kompass som krävs av revisorer inte har fungerat och där vikten av etik, grundläggande värderingar och kravet på ett livslångt lärande i yrket har ersatts av något annat. Även om exemplen inte är många är de lika fullt allvarliga. Varje tillkommande exempel på en revisor som fallerar och inte agerar i samhällets intresse eroderar förtroendet för yrket, vilket inger oro.

Revisorsinspektionens tillsyn fyller en viktig funktion när det gäller att upprätthålla förtroendet för yrket. Den har dock sina begränsningar. Vi har svårt att komma åt de grundläggande orsakerna till bristande etik. Här måste ledningarna i revisionsföretagen ta ett större ansvar. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

Branschen borde därför driva och formulera förslag om hur yrkesetiken kan stärkas och hur intressekonflikter kan begränsas. Det är en ordning att föredra framför att lagstiftaren i en krissituation beslutar om regler som inte löser de egentliga problemen.

Vad som görs i revisionsbyråns namn påverkar synen på revision även om arbetet utförs inom andra affärsområden. Varumärket revision och vad det står för måste värnas. Ambitionen om etik och föresatser om att arbeta i samhällets intresse måste prägla byråns hela verksamhet.

När det gäller förtroende hänger nämligen allt ihop. Vad en gör påverkar bilden av alla. Låt revisionens hjältar träda fram för de finns även om vi kanske aldrig kommer att se dem i böcker, på tv och bio.

 

Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?