1515
Annons

Replik: Utländska ingenjörer nödvändiga för näringslivet

Arbetskraftsinvandringen är och har varit bra för Sverige. Arbetskraftsinvandrare arbetar från första dagen och stannar bara så länge de har ett arbete. De tar i princip inte emot några bidrag från välfärdssystemet. Däremot bidrar de med 34 miljarder kronor i ökad BNP och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter varje år, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega.

Foto: , @imageAuthorName

Istället för att, på något oklara grunder, ifrågasätta vår hjälp till medlemsföretag som är beroende av arbetskraft utifrån borde Sveriges Ingenjörer tillsammans med oss verka för att ännu fler ingenjörer sällar sig till den svenska ingenjörskåren. Kompetensbristen inom IT och ingenjörer är så stor att många företag inte klarar sig inte utan arbetskraftsinvandrare. Detta skulle öka det svenska näringslivets konkurrenskraft och i slutänden gynna vårt svenska välstånd.

Nu tycks Sveriges Ingenjörer dessvärre ha fått det hela lite grann om bakfoten. Almega bistår de medlemsföretag som behöver utländsk kompetens att ordna med arbetstillstånd. Det är också korrekt att processen hos Migrationsverket därmed förkortas dramatiskt. Handläggningen av en komplett förstagångsansökan kan med vår hjälp ske på tio arbetsdagar och en komplett förlängningsansökan tar 20 arbetsdagar.

Vad Sveriges Ingenjörer missar är att det endast är medlemsföretag hos Almega – företag inkopplade på kollektivavtal med sjuk-, liv- och trygghetsförsäkring samt tjänstepensionsförsäkring – som kan söka arbetstillstånd via oss. För dessa företag ser vi till att alla papper är i ordning och att Migrationsverket får vad som krävs för sin granskning. Detta avlastar även Migrationsverkets arbetsbörda. Dessutom, för att granskningen ska gå riktigt fort är ett positivt yttrande från ett fackförbund nödvändigt.

Däremot, för företag som saknar kollektivavtal måste granskningen få ta längre tid, vilket Sveriges Ingenjörer mycket riktigt konstaterar. Och så är också fallet. Företag utan kollektivavtal får ställa sig i Migrationsverkets kö, vilket ofta tar fem månader. Något som är en orimligt lång väntetid.

Att införa ytterligare regler och lagar för att komma åt ett fåtal oseriösa aktörer vore ytterst olyckligt. Det skulle ske på bekostnad av att skötsamma företag får en ökad regelbörda.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega


Debatt: Svensk ekonomi rider ut stormen

Inflationen är hög, räntan stiger och börsen är skakig. Det är lätt att dras med i det negativa stämningsläget, skriver Martin Linder och Katarina Lundahl vid Unionen.

Enligt Unionens färska enkät till förbundets fackklubbar har företagen dock ovanligt starka framtidsförväntningar för kommande halvår. Orderböckerna är välfyllda, anställningsplanerna rekordstarka och kommande investeringar omfattande. Det är de mest positiva förväntningar vi sett under de tio år vi gjort undersökningen, vilket drivs av tjänstesektorn men tongångarna är positiva också i industrin.

I den konjunkturrapport Unionen presenterar idag visar vi att Sverige har goda förutsättningar att klara av de utmaningar som skapas av krig, inflation och svagare global konjunktur jämfört med många andra länder. 

Det finns framför allt fyra skäl till det: 

Sverige har ett gynnsamt utgångsläge. Ekonomiskt sett klarade vi av Coronakrisen bättre än de flesta andra länder. Svenska företag har tagit globala marknadsandelar under de senaste åren och lönsamheten i näringslivet är överlag god. Vi har färre hushåll med svag ekonomi jämfört med länder med större inkomstspridning. Vi har en stark arbetsmarknad och mycket hög sysselsättningsgrad. Dessutom finns det gott om statsfinansiella muskler att stötta hushållen vid behov.

Sverige är mindre beroende av rysk energi och ryska insatsvaror än till exempel konkurrentlandet Tyskland. Vårt beroende har minskat snabbt de senaste åren på ett sätt som inte alls skett i en del andra europeiska länder. Det ger oss mindre press uppåt på elpriserna, till nytta för hushåll och företag, och färre leveransstörningar. 

Svensk industri går oväntat bra. Vi bedömer att svensk export kommer fortsätta ta marknadsandelar. Vi exporterar mycket investeringsvaror och efterfrågan gynnas av uppdämda behov och klimatomställning. Det finns också delar av industrin som gynnas av rådande läge, t ex stålindustrin och skogs- och träindustrin.

Sverige har en stabil lönebildning med lägre risk för pris- och lönespiral än många andra länder. Vår lönebildningsmodell är förankrad i inflationsmålet, viket lägger grunden för en stabil löneutveckling i oroliga tider. Riksbanken har också tydligt visat att de håller fokus på inflationsmålet. Sammantaget ger det förutsättningar för en snabbare nedgång i inflationen, när de underliggande inflationsorsakerna ebbar ut. 

Självfallet finns det svagheter. Vi är en liten, öppen ekonomi som är beroende av omvärlden. Höjda priser på insatsvaror skapar utmaningar för många företag. Svenska hushåll har hög skuldsättning och därmed stor räntekänslighet, vilket påverkar konsumtionsutrymmet vid stigande räntor. Det blir viktigt att Riksbanken, samtidigt som de fokuserar på inflationsmålet, är lyhörda och inte höjer räntan för länge och för snabbt.

Sammantaget talar mycket ändå för att svensk ekonomi kommer kunna rida ut dessa oroliga tider bättre än många andra ekonomier. Det ger oss en konkurrensfördel och gör att fler välbetalda jobb relativt sett hamnar hos oss och ger utsikter för en god reallöneutveckling på sikt för svenska hushåll. 

 Martin Linder, ordförande Unionen 

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?