ANNONS:
Till Di.se
Energi

Replik: Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft

  • Foto: Jasper Carlberg / AP

REPLIK. Kommunernas valda politiker har i dag rätt att säga ja eller nej tack till vindkraftetableringar – det kallas ”det kommunala vindkraftvetot”. Många är de kommunala företrädare som sista tiden understrukit den kommunala självstyrelsens betydelse. Demokratiargumentet väger tungt.

I Di den 2 december argumenterar företrädare för ABB Sverige, LRF, Energiföretagen Sverige och NCC för att vetorätten mot vindkraftutbyggnad ska upphöra, enligt ett förslag från Energimyndigheten och Naturvårdsverket. I Di den 11 november argumenterade Persson Invest, Bergvik Skog och SCA för samma sak. Frågan remissbehandlas, svar ska vara inne nu den 4 december.

Alla undertecknarna har ekonomiska intressen i vindkraften: ABB är viktig underleverantör till vindkraftsindustrin. NCC bygger vägar och betongfundament till vindkraftverk. Energiföretagen Sverige säljer el. LRF representerar de privata markägarna, som uppbär arrenden för vindkraftsmarken. Persson Invest deläger vindkraftbolaget JP Vind. Bergvik Skog och SCA arrenderar ut mark för vindkraftsverksamhet.

Vetorätten är redan i dag begränsad till större parker. Den infaller först vid fler än sju verk, eller vid fler än två verk över 150 meters höjd. Nu planeras vindkraftparker med upp till 250 meters höjd, och på ritborden ligger verk på upp till 300 meter. En större vindkrafteteblering av modernt slag dominerar och präglar karaktären för hela kommunen. Detta är ett gott och sakligt argument för att kommunerna även fortsättningsvis ska äga frågan – på samma sätt som uranbrytning och slutförvar av kärnavfall i dag är föremål för kommunal vetorätt. Ska vi slopa den också?

Flera av författarna hänvisar till att elva advokatbyråer i en debattartikel ställer sig bakom deras förslag. Advokatens uppgift är att mot ersättning argumentera för den uppfattning hans huvudman står för - inte att göra en balanserad bedömning. Advokatbyråerna är uppdragstagare till vindkraftsindustrin, och har nu fått uppdraget att argumentera för en lagändring i vindkraftsindustrins intresse. Det har de givetvis full rätt att göra, men det är inte i en objektiv expertroll de yttrar sig. De är sakförare.

För dem som har bråttom, hindrar inget att lagen ändras så, att kommunen föreläggs att komma med ett besked inom en definierad tidsram – förslagsvis sex månader - för att vetorätten ska bestå. Att begära "mutor" för att bevilja tillstånd är redan med dagens lagstiftning otillåtet.

Centerpartiet har i riksdagen en vågmästarroll i frågan. Partiet har en slogan för självstyrets och den lokala demokratins princip – “Närodlad politik“. Centerns energipolitiske talesman Rickard Nordin har senast under hösten 2017 uttalat sig för vetot. Centerstämman i oktober avslog den motion som föreslog vetots avskaffande. Partistyrelsen hade dessförinnan avstyrkt motionen.

Det är svårt att se hur centerledningen nu skulle kunna gå emot partiets högsta organ i frågan om vindkraftsvetot. Om detta stämmer stöder riksdagens majoritet därmed att vetot bevaras.


Jan Hedman, ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL
Henrik Wachtmeister, vice ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL


Läs artikeln från ABB, LRF, Energiföretagen och NCC här.Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies