Hoppa till innehållet

Annons

Replik: Meta genererar betydande tillskott till svensk ekonomi

Etableringen av Metas datacenter i Luleå har genererat ett betydande tillskott till svensk ekonomi, skriver företrädare för Meta (tidigare Facebook) i en replik. 

Åsikterna som uttrycks av Jon Karlung, vd på Banhof, i en debattartikel publicerad i Dagens industri kring svensk skattepolitik saknar ett viktigt perspektiv kring Sveriges långsiktiga investeringsstrategi. Nya etableringar och satsningar inom landets gränser bidrar i hög grad till såväl innovationsgrad som tillväxt. Istället för att fokusera på en fråga som Meta (tidigare Facebook) med sin datahall, precis som många andra energiintensiva industrier av mer traditionella art dragit nytta av, svarar vi gärna på vad vi faktiskt har bidragit med på den plats i Sverige som blev vårt första hem utanför USA: Luleå i Norrbotten.

Etableringen av Metas datacenter i Luleå har genererat ett betydande tillskott till svensk ekonomi, såväl genom direkta arbetstillfällen som spenderade kronor, och fortsätter att göra det med ett bidrag till BNP med i snitt 1,5 miljarder kronor årligen. Sverige har varit historiskt starka på att identifiera digitaliseringens möjligheter och haft modet att agera utifrån dem som en del av sin framtidsstrategi. 

Ett föredöme i frågan om offensiva satsningar, som drar både landets och världens blickar till sig, är just norra Sverige där den gröna industrialiseringen tagit fart på allvar med stora bolag som leder omställningen mot bland annat fossilfri ståltillverkning. Som en del av det lokala näringslivet i Luleå vet vi att det inte är en slump att det händer just här. I Norrbotten har man under många år arbetat fokuserat, och framgångsrikt för att skapa tillväxt utifrån de lokala fördelarna med ren energi och kallt klimat.

Det var dessa fördelar, tillsammans med goda kommunikationer och öppet samarbetsklimat, som bäddade för vår första datacenteretablering utanför USA. Som i alla andra investeringsbeslut så fanns också ekonomiska incitament, men att hävda att det varken skapas svenska arbeten eller ekonomisk vinning för etableringsorten är rent felaktigt.

Senast den 7 januari publicerade Aftonbladet en artikel med titeln ”Världens framtid finns i Luleå” där såväl politiker som näringslivsaktörer drar en tydlig linje från Metas etablering i staden till den ledarposition man nu tar på den internationella arenan. Kommunalrådet Carina Sammeli (S) framhäver att framgången med att säkra etableringen förändrade Luleås självbild, och hon får uppbackning av Johan Sjökvist, etableringschef för Luleå Business Region. De anser att vi bidrog till att sätta bollen i rullning och var en del av den utveckling som i dag sker i staden – ett värde som är svårare att mäta.

Men låt oss för en stund lämna den bild som förmedlas av de som dagligen arbetar med att utveckla den plats som vi investerat i, och låt oss titta på de mätbara bidragen som finns att redovisa.

I bara själva byggnationen av de tre datahallarna som är en del av Luleå Datacenter uppgick vår investering i svenska byggföretag till 3,7 miljarder kronor, och under den mest intensiva byggtiden (2012-2015) genererades 467 årliga arbetstillfällen. I ovan nämnda debattartikel skulle bidraget till den svenska ekonomin sluta där. Men faktum är att Luleå Datacenter sysselsätter 300 årsarbeten i Sverige, varav 250 är bosatta i regionen. 

I jämförelse med traditionell industri kan det tyckas lågt, men i en stad av Luleås storlek är det en betydande arbetsgivare. Till detta tillkommer ytterligare omkring 500 svenska årsverken kopplat till investeringar och uppgraderingar vid datacentret, förutom de tusentals årsverken som skapas indirekt i regionen, allt enligt rapporter från Tillväxtverket och IHS Markit.

Rapporterna stärker också den bild som Luleås företrädare ger – en rad kvalitativa effekter har följt i Metas spår i form av företagsetableringar, ökad internationalisering, infrastrukturinvesteringar och ökad satsning på forskning och attraktivitet hos Luleå tekniska universitet, som alla bidrar till regionens utveckling. Den samlade bedömningen är att den svenska investeringsstrategin här genererat mervärden och positiva multiplikatoreffekter som mer än väl står i paritet till den gjorda insatsen.

Utöver vår verksamhets direkta ekonomiska bidrag har vi haft som ambition att bidra till ett bättre samhälle i regionen. Sedan 2014 har över 100 lokala projekt delat på över 22 miljoner kronor som bidragit direkt till att förbättra barn och ungdomars intresse och kunskap inom teknologi och matte – ofta genom bidrag till skolor med tekniska hjälpmedel. Tillsammans med engagemang hos lärare, rektorer och ideella föreningar har vi kunnat bidra till en bättre plats att bo på. 

Via partners som Röda Korset ,Vilda Kidz och Teknikens Hus har vi kunnat möta unga som är extra utsatta i samhället, och genomfört riktade insatser under den tuffaste pandemiperioden. Vi har sedan dag ett känt oss varmt mottagna i Norrbotten, och delar den framtidstro för regionen som näringslivets och politikens företrädare uttrycker. Vår ödmjukhet är stor inför att det beslut vi fattade för drygt tio år sedan tillskrivs en del i den framgång som regionen nu uppvisar. 

Och vi är fast beslutna om att fortsätta vara en positiv kraft som bidrar till den utvecklingen.

 

Lukasz Lindell, Kommunikationschef 

Janne Elvelid, Chef för samhällskontakter

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Phoenix BiopowerAnnons

Med sikte på första anläggningen

Skiss på en tänkt BTC-anläggning på 10 MWe. Anläggningen upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner. Denna anläggning är den minsta anläggningsstorleken bolaget utvecklar och producerar el motsvarande förbrukningen för cirka 10 000 hushåll.
Skiss på en tänkt BTC-anläggning på 10 MWe. Anläggningen upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner. Denna anläggning är den minsta anläggningsstorleken bolaget utvecklar och producerar el motsvarande förbrukningen för cirka 10 000 hushåll.

De senaste sex åren har Phoenix BioPower arbetat intensivt med utveckling av BTC-tekniken för högeffektiv biokraft. Med denna utveckling som grund tar nu bolaget sikte på den första kommersiella anläggningen för flexibel och reglerbar produktion av förnybar el.

Energiomställningen som Sverige, Europa och övriga världen nu genomför innebär framförallt en omfattande elektrifiering av samhället där fossila bränslen eller insatsvaror ersätts med elektrifiering eller gröna gaser som vätgas producerad med el. Denna omställning ställer enorma krav på den framtida elförsörjningen i Sverige och internationellt och enorma mängder ny produktionskapacitet måste byggas. I Sverige förväntas elbehovet fördubblas på knappa 30 år som måste mötas av nyproduktionskapacitet.  

En stor del av framtidens el förväntas produceras av väderberoende anläggningar som till exempel sol- och vindkraft. Dessa fantastiska tekniker kan dock inte leverera el alla timmar på dygnet eller när behovet är som störst. För att möta elektrifieringens behov av elproduktion hela dagen, varje dag och hela året, kommer reglerbar produktion behövas. Den teknik som Phoenix BioPower utvecklar för högeffektiv biokraft möter detta behov med en flexibel och reglerbar produktion av förnybar el och fjärrvärme – där det behövs, när det behövs. 

Ta del av BTC-tekniken här 

BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle) producerar el med en högre effektivitet än traditionella kraftvärmeverk, vilka de har många av i Sverige. Där normala anläggningar ligger kring 27–32 procent effektivitet kan en BTC-anläggning nå 42–55 procent beroende på storlek, en väsentlig ökning. Denna högre effektivitet ger lägre produktionskostnader och tillsammans med reglerbarheten i förlängningen lägre elpriser.

Efter sex år av teknikutveckling är bolaget nu redo att ta sikte på en första kommersiell demonstrationsanläggning. Bolaget är i kontakt med flera intressenter, både i Sverige och internationellt, avseende en BTC-anläggning. Med dessa intressenter bygger ny bolaget vidare på kommersialiseringsplanen att driftsätta en första anläggning detta decennium. 

Var en del av förändringen - Besök Phoenix BioPower här

Fakta om Phoenix BioPower:
Phoenix BioPower utvecklar teknik för högeffektiv biokraft baserad på integrerad förgasning med förbränning i en gasturbin och ånginjicering. Anläggningen producerar reglerbar förnybar el och värme.

Mer från Phoenix Biopower

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Phoenix Biopower och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera