ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Energi

Replik: Kommunalt inflytande –men inget vindkraftsveto

  • Foto: TT

REPLIK. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det kommunala vindkraftsvetot ska upphävas. Att en förening som vill stoppa vindkraft tycker annorlunda är lätt att förstå. Att samma förening påstår att vi saknar trovärdighet när vi för fram att vetorätten är rättsosäker måste kommenteras.

En gruppering som kallar sig Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) vill att det så kallade kommunala vetot mot vindkraft ska behållas. Hållningen är knappast överraskande. Vetot är ett kraftfullt redskap i FSL:s och andra vindkraftsmotståndares händer.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår att vetot ska upphävas och vi ger dem vårt helhjärtade stöd

Det är viktigt att påpeka att kommunen kan styra lokaliseringen av vindkraft via översiktsplaneringen, även om vetot tas bort. Kommunen har dessutom fortsatt en given roll som samtalspartner i den lagstadgade samrådsprocessen och en stark ställning som remissinstans i tillståndsprövningen.

I en replik i Di förklarar FSL att vi alla saknar trovärdighet i frågan. Med deras logik bör inte underleverantörer till vindkraftsindustrin, konstruktörer av vägar och betongfundament, elhandlare eller markägare uttala sig, eftersom de alla har intressen i vindkraftsindustrin. Elva advokatbyråer, som har pekat på att det kommunala vetot skapar rättsosäkerhet och godtycke, avfärdas med att de är ”uppdragstagare till vindkraftsindustrin”.

Var och en får bedöma rimligheten i detta. För att förstå FSL:s hållning underlättar det att veta att föreningens mål är att stoppa vindkraftsetableringar och synliggöra det de beskriver som ”den pågående och planerade klimatpolitikens generella biverkningar som miljöförstöring”. Ska man tro FSL hör förra årets energiöverenskommelse mellan S, MP, M, C och KD dit.

Expertmyndigheternas förslag är välmotiverat och angeläget. Vetorätten är rättsosäker, skapar oförutsägbarhet och bör upphävas.

Björn Rentzhog, vd och koncernchef, Persson Invest
Björn Risby, affärsområdeschef, Bergvik Skog
Mikael Källgren, affärsområdeschef, SCA Förnybar Energi
Svante Hagman, senior vice President, NCC
Per-Anders Bengtsson, advokat och partner, Advokatfirman Lindahl
Per Lindell, advokat och partner Advokatfirman Nordia
Johan Göthberg, advokat och partner Advokatfirman Vinge
Eric Ödling, advokat, AG Advokat
Kristina Forsbacka, advokat, Bird & Bird Advokat
Pia Pehrson, advokat och partner, Foyen Advokatfirma
Maria Paijkull, advokat och partner, Front Advokater
Mikael Berglund, advokat och partner, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
Bo Hansson, advokat och partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Tove Andersson, advokat och partner, Setterwalls Advokatbyrå
Rudolf Laurin, advokat och partner, Wistrand Advokatbyrå


Läs den ursprungliga debattartikeln från ABB, LRF, Energiföretagen och NCC här.

Läs repliken från Föreningen Svenskt Landskapsskydd här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies