1515

Replik: Fler elområden är inte svaret på elmarknadens utmaningar

Samhället står inför en massiv elektrifiering. För att attrahera investeringar behövs en stabil, förutsägbar och likvid elmarknad. Att införa fler elområden riskerar tvärtom att fragmentera elmarknaden ytterligare och snarast öka behovet av subventioner för nyinvesteringar, skriver Simon-Erik Ollus på Fortum. 

Simon-Erik Ollus, divisionschef för elproduktion, Fortum.
Simon-Erik Ollus, divisionschef för elproduktion, Fortum.Foto:Roni Rekomaa

Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson på Timbro framför flera mycket viktiga punkter i sin debattartikel om reformer för elmarknaden. Teknikspecifika subventioner bör avskaffas, målet om förnybar elproduktion bör bytas ut till fossilfritt, vindkraftsvetot bör reformeras och det bör vara tillåtet att bygga kärnkraft på flera platser i Sverige än nuvarande tre. Det är alla viktiga reformer som skulle göra skillnad. Elmarknaden är det verktyg som i praktiken ska driva merparten av hela klimatomställningen och behovet av reformer är stort. 

Men på en avgörande punkt anser jag att de har fel. Att dela in Sverige i ytterligare mindre elprisområden för att lokalt låta elpriset skjuta i höjden i syfte att attrahera investeringar är fel väg att gå. Det är en teoretiskt elegant modell som har fått viss spridning i akademiska kretsar men den har flera problem i verkligheten. 

Det mest uppenbara problemet är en brist på folklig acceptans. Det uppfattas med rätta som orättvist att priset för exakt samma vara kan bli flera gånger högre på andra sidan kommungränsen. Sådana prisskillnader riskerar att undergräva förtroendet för hela elektrifieringsprojektet för de företag och konsumenter som råkar hamna på fel sida gränsen. Det  ökar också prisvolatiliteten i områden med hög användning och liten produktion.  I takt med att elektrifieringen slår igenom och samhället i alla dess delar bokstavligen går på el förväntar sig kunderna med rätta ett hyfsat förutsägbart och stabilt elpris som inte varierar kraftigt beroende på vädret.

Allvarligt är också att mindre elprisområden innebär en försämrad finansiell elhandel. Ökad fragmentering och sämre korrelation med det så kallade systempriset ökar kostnaderna för prissäkring för både kunder och producenter. Det innebär att kunder får svårare att skydda sig mot de allt mer volatila elpriserna. 

Utmaningen med små prisområden är också att de blir mycket känsliga för den transmissionskapacitet som varje dag tilldelas marknaden av Svenska Kraftnät. Tilldelningen kan variera beroende på temperatur och status för produktionen i andra elområden. Dagar med hög transmissionskapacitet blir elpriset lågt och tvärtom. En elproducent har ingen kontroll över denna tilldelning och små prisområden skulle troligen kräva nya verktyg för hur denna risk hanteras. 

Mindre prisområden är också en kraftig intervention i dagens investeringsklimat. Det finns en stor risk att den elproduktion som ligger utanför områden med kapacitetsbrist får kraftigt försämrad lönsamhet. Detta gäller såväl vattenkraften, kärnkraften och vindkraften. Många av de anläggningarna är både system- och samhällskritiska och en förtida avveckling skulle kunna få stora negativa konsekvenser. 

Elprisområden ska också enligt gällande EU-direktiv ses över regelbundet. I takt med att flaskhalsar byggs bort eller ny elproduktion kommer på plats kan alltså elområdet göras om och då försvinner grundförutsättningen för hela investeringen. Det finns här en paradox. Små elområden blir betydligt känsligare för enskilda investeringar än stora elområden. När en investering i ett område väl kommer på plats kan det höga priset som låg till grund för investeringen helt försvinna. Den faktiska konsekvensen av mindre elområden är alltså en betydande risk för att investeringar som på en marknad med färre prisområden skulle ske på marknadsmässiga grunder skulle kräva omfattande subventioner för att alls bli av. Det är lite förvånande att just Timbro väljer att lyfta upp en modell som kan få den effekten.

Vad behöver då göras för att lösa de problem som finns på elmarknaden för att säkerställa att den blir det kraftfulla verktyg som krävs? På kort sikt behöver vi sätta ett mål om att istället minska antalet prisområden och kraftigt öka takten i att bygga bort de flaskhalsar som finns i elnätet. Vi behöver också prissätta alla de så kallade stödtjänster som idag inte får någon ersättning på marknaden men som är helt nödvändiga för leveranssäkerheten. Det skulle bromsa nedläggningen av ytterligare samhällskritisk elproduktion, för även om mycket fokus i debatten ligger på den nuvarande politiska inriktningen att avveckla kärnkraften, så innebär nuvarande modell att även ny kraftvärme och återinvesteringar i befintlig vattenkraft oftast är olönsamma. 

För att få till förändringar på lång sikt tror vi att det är dags att på allvar utreda om dagens elmarknadsmodell är verktyget som kan möjliggöra den massiva elektrifiering vi nu står inför – en fördubblad elanvändning på mindre än 25 år. Dagens modell konstruerades för snart 30 år sedan i en tid då utmaningarna såg helt annorlunda ut. Klimatfrågan fanns inte på bordet och elmarknaden skulle framförallt förvalta och optimera det elsystem och överskott som byggdes upp på 70- och 80-talet. Nu behöver vi istället en marknadsmodell som åter ska driva nyinvesteringar så att elsystemet kan bli den möjliggörare den behöver vara om vi ska ha en chans att nå klimatmålet till 2045.

Simon-Erik Ollus, divisionschef för elproduktion, Fortum


Innehåll från Peak Asset ManagementAnnons

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell – det är kärnan i Peak Asset Management kunderbjudande. Bolaget befinner sig just nu i en expansiv fas och växer genom nya förvärv. 

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter. 

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management 

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard. 

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell 

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort. 

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade 

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar  

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar: 

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. 

Fakta:

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. 

Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande. 

Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer här! 

Mer från Peak Asset Management

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Peak Asset Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?