1515

Replik/avbrottsförsäkringar

Den epidemi- eller smittavbrottsförsäkring som ingår i vissa företagsförsäkringar begränsas på ett tydligt sätt till avbrottsskador som är en följd av ett myndighetsingripande mot de lokaler som omfattas av försäkringen, skriver Christina Lindenius och Johan Lundström, Svensk Försäkring    

Christina Lindenius och Johan Lundström, Svensk Försäkring.
Christina Lindenius och Johan Lundström, Svensk Försäkring.

Covid-19-pandemin har drabbat individer, företag och samhällen över hela världen. Den svenska regeringens strategi har i praktiken inneburit att det svenska samhället inte stängts ner på det sätt som t.ex. många andra europeiska samhällen har gjort. 

Försäkringsföretagen ser med självklarhet positivt på att samhällets olika aktörer bidrar till att lindra de mycket negativa effekter som coronavirusets spridning innebär för företagen och hela samhällsekonomin. Försäkringsföretagen har under hela pandemin värnat sina kunder inom ramen för vad parterna enats om i försäkringsavtalen.  

De företagsförsäkringar som åsyftas i Dagens Industris ledare innehåller normalt en avbrottsförsäkring, alltså en försäkring mot att verksamheten drabbas av ett avbrott. Men avbrottet ska vara orsakat av en ersättningsbar skada på egendom. De tre viktigaste utlösande faktorerna brukar vara brand, vattenskada eller inbrott. Avbrottsförsäkringen är med andra ord inte konstruerad för att täcka alla tänkbara orsaker till minskad omsättning i en försäkrad verksamhet. 

Den grundläggande idén med försäkringar är att dela på risk, dvs. att försäkringskollektivets samlade premieinbetalningar används till att ersätta skador som drabbar enskilda försäkringstagare i kollektivet. Men försäkring fungerar av självklara skäl inte för skadehändelser som samtidigt drabbar hela försäkringskollektivet. Vid sådana händelser finns det ingen rimlig möjlighet för premieintäkterna att täcka kollektivets samlade skadekostnader. Försäkringar gäller därför inte för t.ex. krig, kärnkraftsolyckor och dammgenombrott. Av samma anledning täcks pandemier inte av svenska avbrottsförsäkringar.   

Privat försäkring kan långsiktigt bara täcka skadekostnader som kan hanteras inom ramen för de premier som kunderna betalar. Den svenska försäkringsbranschens samlade premier för fastighets- och företagsförsäkringar uppgick under 2019 till ca 20 miljarder kr, vilket kan jämföras med att regeringen och Riksbanken har vidtagit åtgärder som omfattar hundratals miljarder kronor för att motverka konsekvenserna av coronapandemin. 

Den epidemi- eller smittavbrottsförsäkring som ingår i vissa företagsförsäkringar begränsas på ett tydligt sätt till avbrottsskador som är en följd av ett myndighetsingripande mot de lokaler som omfattas av försäkringen. Denna försäkring är exempelvis avsedd att täcka risken för att en enskild restaurang stängs ned av myndigheterna för att hantera ett salmonellautbrott som är begränsat till den specifika lokalen. 

Begränsningar som förekommer i dessa försäkringar avser bl.a. smitta mellan människor och att myndighetsingripanden ska göras med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen.

Att på så sätt begränsa försäkringsskyddet gör att skadekostnader kan hanteras inom ramen för de premier som kunderna betalar. Dessa begränsningar är en viktig skillnad mot det rättsfall från engelsk domstol som nämns i ledaren.  

Utmaningarna med att förhindra och hantera effekter av framtida pandemier finns såväl på EU-nivå som globalt. Diskussioner mellan olika slags samhällsaktörer om möjliga lösningar kommer att fortsätta. Försäkringsbranschen deltar redan aktivt i dessa samtal och framhåller bl.a. försäkringsföretagens skadeförebyggande arbete som en del av lösningen.   

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Johan Lundström, chefsjurist Svensk Försäkring       

 

 

 


Innehåll från MousetrapperAnnons

Bespara dina anställda onödig smärta

En aktuell undersökning, genomförd av Kantar SIFO på uppdrag av Mousetrapper, visar att 46 % av alla bildskärmsarbetare arbetar hemifrån – vilket innebär ca 1700 000 personer. När vi ställde följdfrågan om smärtan uppkommit sedan de började arbeta hemifrån under pandemin blev vi överraskade. Hela 20 % av de som börjat jobba hemifrån under pandemin, eller drygt 230 000, har upplevt att de fått musarmsliknande besvär sedan den startade!

Musarm – eller Repetitive Strain Injury (RSI) som det egentligen heter – är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd som uppkommer när man under lång tid arbetar med armar och händer i statiska positioner. Det kan leda till överansträngning i alla de muskler som omger nacke, axel, arm eller hand. En korrekt arbetsställning ökar chanserna att slippa, eller lindra, repetitiva belastningsskador/RSI – vilka annars riskerar att bli kroniska. 

Alla borde arbeta centrerat

Genom att arbeta centrerat, med händerna innanför axlarna, så får man en avslappnad arbetsställning och kan undvika problem som kan uppstå vid arbete med en traditionell datormus, när man inte längre behöver sträcka sig efter musen på skrivbordet. 

Om man inte behandlar sin musarm, utan bara biter ihop, riskerar man att få en livslång kronisk skada. Man kan lära sig att hitta andra vägar att arbeta, men återgår man till gamla vanor så kommer smärtan tillbaka. 

Genom att agera i tid är mycket vunnet, ur ett individperspektiv men också ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv. Många måste sjukskrivas i perioder och genomgå rehabiliterande åtgärder för att kunna återgå till arbetet. Vilket i de allra flesta fall hade kunnat undvikas med mer kunskap och bättre hjälpmedel.

Tre tips som hjälper

Sitter man hemma och arbetar så är det tre saker som är viktiga att tänka på om man vill undvika musarm:

1. Håll fötterna stadigt mot marken.
Ställ in stolen så att fötterna vilar stadigt på golvet, fötterna placeras något framför knäna. Använd vid behov ett fotstöd.

2. Håll armarna i linje med golvet.
Låt axlarna slappna av och håll armbågarna i ca 90° vinkel. Om du ändrar position, så försök att hålla dig inom ett intervall på mellan 70° och 135° – och växla gärna med att arbeta stående i intervaller.

3. Arbeta centrerat.
För att förhindra förslitningsskador är det avgörande att hålla händerna centrerade, innanför axlarna. En vanlig fälla är att sträcka ut armen för att nå musen bredvid tangentbordet. Genom att använda en ergonomisk mus, som Mousetrapper, får du en ergonomiskt sund ställning som håller armar och händer avslappnade. En centrerad mus ger, ofta efter bara ett par veckor, en märkbar förbättring.

4. Bonustips!
Placera skärmen i rätt höjd, dina ögon föredrar att titta nedåt. Placera skärmens övre del i ögonhöjd, eller något lägre. Om du arbetar på en bärbar dator, överväg ett laptop/tablet-stativ och ett fristående tangentbord för att kunna uppnå en korrekt, bekväm höjd.

Vill du ha fler råd och övningar för en förbättrad arbetssituation hemma, och en presentation av våra ergonomiska muslösningar – besök mousetrapper.com.

Läs mer om Kantar SIFO på uppdrag av Mousetrapper

 

Mer från Mousetrapper

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mousetrapper och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?