Reinfeldt: Ta tillbaka kontrollen över allmän plats

DEBATT. Moderaterna varnar för att brottsligheten hotar samhällskontraktet. Genom nya så kallade affärs- och medborgarplatser (AMP) skapar vi miljöer där de kriminella inte tillåts diktera villkoren. Det fungerar internationellt – nu får vi det att fungera även i Sverige, skriver Fredrik Reinfeldt, ordförande i Centrum för AMP och tidigare statsminister.

PÅ PLATS. De AMP vi inrättar bygger inte på samverkan, utan på en fast struktur där den lokala AMP får ett förvaltarmandat över en avgränsad plats, till exempel ett torg eller en del av en gata, skriver Fredrik Reinfeldt.
PÅ PLATS. De AMP vi inrättar bygger inte på samverkan, utan på en fast struktur där den lokala AMP får ett förvaltarmandat över en avgränsad plats, till exempel ett torg eller en del av en gata, skriver Fredrik Reinfeldt.Foto:Josefine Stenersen

Dagens Industri har i en rad artiklar uppmärksammat kriminalitetens påverkan på trygghet, tillväxt och företagande. Det är en välkommen och viktig rapportering. Det finns mycket som behöver göras för att öka tryggheten på allmänna platser i Sverige. Därför har vi startat Centrum för AMP (Affärs- och Medborgarplats).

Centrum för AMP har tillkommit med hjälp av näringslivsfinansiering från Svensk Försäkring, Svensk Handel och fyra fastighetsbolag; AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården och Vasakronan.

Vår AMP-modell är ett för svenska förhållanden anpassat instrument likt den amerikanska BID-modellen (Business Improvement District). Det finns redan nu många samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige för att förebygga brott och vi har stor respekt för dem. Vår ambition är ta det förebyggande arbetet ett steg till.

De AMP vi inrättar bygger inte på samverkan, utan på en fast struktur där den lokala AMP får ett förvaltarmandat över en avgränsad plats, till exempel ett torg eller en del av en gata. Vårt Centrum för AMP ska stödja och hjälpa den lokala AMP-strukturen att få i gång och driva verksamheten.

Ett AMP startas av de intressenter som finns runt en plats – fastighetsägare, näringsidkare och närboende. Kommunen måste vara med och delar ansvaret för platsen med de andra i AMP. Tillsammans finansieras en verksamhetsbudget som används för att göra platsen ren, säker och trivsam.

I större AMP kommer egna anställda att ansvara för utformning av platsen, med för årstiderna anpassad växtlighet och med egna trygghetsvärdar. AMP kommer att ansvara för att aktivera platsen så att människor lockas dit och stannar kvar, kanske till och med lite längre än vad de först tänkt sig.

Aktiviteterna skiftar med årstiderna och utformas för att åstadkomma köns- och åldersblandning. För att kunna ändra utbudet i takt med samhällsutvecklingen och människors efterfrågan sker en löpande dialog med de som besöker platsen.

När ett AMP-arbete fungerar väl uppsöker människor platsen, eftersom det där finns något att göra och de kan känna sig trygga. Genom AMP tar vi tillbaka de offentliga utrymmena från element som orsakar otrygghet. Vi gör platserna tillgängliga för alla medborgare.

När platser där vi möter okända människor upplevs som trivsamma och trygga utvecklas samhället i positiv riktning och människors tillit växer. Platser som inte är sådana riskerar att få motsatt effekt. Enligt vår mening finns i dag alldeles för många platser av den senare sorten i det offentliga rummet, och en av orsakerna till det är att ingen känner ett samlat ansvar för dem.

I takförsedda shoppinggallerior lyckas man ofta mycket bättre med att skapa trivsamma och trygga platser just genom ett tydligt helhetsansvar, men när taket tas bort och himlen syns ovanför de offentliga utrymmena, då blåser också ofta helhetsansvaret för att skapa sådana miljöer bort.

Bakgrunden till Centrum för AMP är att Svensk Försäkring under 2017 tillsatte Trygghetskommissionen med uppgift att föreslå åtgärder för att fler vardagsbrott ska leda till rättslig reaktion och för att öka tryggheten i samhället.

Under ett och ett halvt år gick kommissionen igenom forskningsläget och samlade erfarenheter kring vad som kan göras mot dessa samhällsproblem. Perspektivet var såväl nationellt som internationellt. Vi besökte New York, London, Köpenhamn och Amsterdam där man åstadkommit fungerande motmedel mot ökad otrygghet. Vi besökte även ett flertal platser i Sverige där sådant framgångsrikt arbete bedrivs.

Kommissionen fann att otryggheten inte bara påverkas av grova brott, utan att även vardagsbrott och till och med ordningsstörningar har stor inverkan på den.

I en tid när polisen, i och för sig förståeligt, prioriterar de grövsta brotten – skjutningar, mord, grova övergrepp och organiserad brottslighet – och den pågående samhällsdebatten framkallar krav på hårdare straff och fler poliser, hamnar den mindre allvarliga brottsligheten i skymundan. Detta trots att även den har stor påverkan på människors vardag och trygghet.

I Trygghetskommissionen valde vi dock att inte ge oss in i den samhällsdebatten. Vi undersökte i stället om andra samhällsaktörer kan aktiveras för att förebygga brott. De två viktigaste aktörerna vi då fann är kommuner och näringsliv.

Eftersom vi fokuserade på tryggheten i samhället koncentrerade vi oss på vad som påverkar den breda allmänheten i detta avseende. Det är då intressant att notera att många människor listar förhållanden i det offentliga rummet som inte är brottsliga.

Många ogillar torg och gator som känns övergivna eller är nedsmutsade. De oroas av skräniga ungdomsgäng, vandaliserade cyklar, trasiga gatlyktor och krossade fönster. Det kan särskilt noteras att dessa förhållanden ligger betydligt närmre de flestas vardag än skjutningar och andra grova brott vilket ofta lyfts fram som främsta orsaker.

Trygghetskommissionen enades om att efter internationell förebild åstadkomma något som påverkar det vi kallar livskvalitetsbrott, alltså brott och ordningsstörningar som påverkar människor i sådan omfattning att de känner otrygghet. Det är således en mycket bred palett av brott vi pratar om.

Eftersom fokus låg på själva samhällsmiljön var det också viktigt att rikta blicken mot de brottstillfällen som erbjöds där (situationell brottsprevention). Detta snarare än att enbart koncentrera sig på själva gärningsmannen (social brottsprevention), vilket i Sverige varit och fortfarande är den förhärskande synen i arbetet med att förhindra brott.

Det nystartade Centrum för AMP kommer att bistå aktörer som vill bedriva ett AMP-arbete, såväl kommuner som privata samhällskrafter. Vi vill inleda vårt arbete genom några piloter för att kunna undersöka och utvärdera hur arbetet bäst bedrivs i den svenska samhällskontexten.

Även om det finns goda internationella erfarenheter måste de anpassas efter svenska förhållanden för att fungera optimalt i vår samhällsmiljö. Samtidigt som vi är medvetna om att AMP-arbetet utmanar det stuprörsliknande ansvar för offentliga platser som finns i dag, är vi övertygade om att vi tillsammans med kommunledningar och det privata näringslivet kan hitta framkomliga vägar.

Detta kommer att innebära att hela regelverket kring offentliga platser måste användas och utmanas.

Tillsammans vill vi hitta dessa vägar. Kom och bidra med ert engagemang och kunnande för att aktivera våra gator och torg. Tillsammans skapar vi en miljö som är tillgänglig för alla, där de kriminella inte tillåts diktera villkoren. Detta fungerar internationellt – nu får vi det att fungera även i Sverige.

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Centrum för AMP


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?