ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

PWC: Halva bolagsskatten riskerar försvinna

  • ALLVARLIGT LÄGE.Sverige borde kämpa mer för sina skattebaser, anser Hans Peter Larsson (t.v.) och Mikael Carlén, PWC.

DEBATT. ”Skattekriget” mellan länder har trappats upp. Ändå saknar budgeten internationellt fokus. Sveriges välstånd hänger på om vi kan sälja varor, produkter och tjänster utomlands – att svenska företag är vassare än konkurrenterna, skriver Mikael Carlén och Hans Peter Larsson.

Det är inte bara bolagsskatter som sakta men säkert sänks i vår omvärld. Även skattemyndigheter vill öka sin egen skattebas och ta en allt större andel av vinsten i internationella koncerner. Det senaste är att regeringar i utvecklingsländer och i västvärlden vill införa nya konsumtionsbaserade skatter för den digitala ekonomin. Uppfattningen är att marknaden skapar vinsterna. Var sedan produkten, varan eller tjänsten är utvecklad bortser man från. Utvecklingsländerna och den digitala ekonomin utmanar bolagsskatten!

Givetvis kan man diskutera vad som är hönan och vad som är ägget i frågan om vad som skapar vinster. I förhållande till utvecklingsländer finns det även i Sverige ett politiskt tryck i denna fråga. Med nya internationella regler om öppen redovisning för verksamheten i varje land ökar detta tryck. Transparens är bra men måste mötas, annars riskerar snart halva den svenska bolagsskatten att vara förlorad inom några år. Skatteintäkterna från svenska bolag kan inte tas för givna. Vi talar om kring 50 miljarder kronor per år!

Vad kan då Sverige göra i denna nya tuffare internationella miljö för att i vart fall behålla vår andel av skatteintäkterna från bolagen? Två saker:

* Fortsätt sänka den svenska bolagsskatten. I dag ligger ett förslag om en sänkning från 22 till 20 procent som bör genomföras i sin huvudsakliga inriktning. Att detta ska genomföras aviseras nu också av regeringen. Helst bör Sverige gå längre, till kring 18 procent i ett andra steg, givet att finansieringen klaras på ett bra sätt. Ränteavdragsbegränsningarna bör då inte gå längre än i vår omvärld.
* Ökad satsning på FoU i Sverige och på att beslut i koncerner de facto fattas här. Det senare kräver mer kompetens här. Kombinationen hög andel FoU/produktutveckling i Sverige och beslutsfattande här gör att vi stärker vår position. Det blir mindre utrymme för diskussion om var värden uppkommer. Att hänvisa till var ett tomt kontor ligger räcker inte framöver.

Konkret kan regeringen underlätta för svenska företag och Sverige på följande sätt. Några förslag:

* Öppna för lägre skatt på FoU-baserade vinster. Sådana modeller erkänns av EU/OECD.
* Utveckla och öka dagens FoU-avdrag.
* Generösare skatteregler för utländska experter så att koncerners kärnverksamhet bedrivs här.
* Kraftigt förbättrade regler för personaloptioner.
* Se styrelseuppdrag som en verksamhet som en person kan driva genom bolag. Dessa erfarna personer är proffs som behövs i våra bolag.
* Marginalskatten på arbete bör sänkas. Det uppmuntrar våra duktigaste till ökat användande av sin kunskap.

Detta är våra reflexioner och tankar efter att under en stor skattekonferens ha lyssnat till företrädare för OECD och andra internationella organ. Bilden om ”skattekriget” stämmer med de erfarenheter som vi gör tillsammans med våra kunder, inte bara större företag utan även medelstora företag med tillväxtambitioner.

I årets valbudget lyser detta internationella perspektiv med sin frånvaro. Vi bör inte låta oss bländas av dagens starka BNP-siffror utan satsa på förbättrade förutsättningar för verksamhet i Sverige. Lätt nationalistiskt? Ja, men det är den krassa internationella verkligheten. Att som finansministern i en intervju nyligen hänvisa till att det viktigaste är att skatt betalas någonstans låter generöst, men det hjälper inte nästa generations pensionärer.

Första budgeten efter valet är ett utmärkt tillfälle att återkomma med en strategi för hur Sverige ska möta ambitiösa utvecklingsländer och en växande digital ekonomi. Varför inte fram till dess diskutera frågorna inför valet?

 

Mikael Carlén, partner och ansvarig för Tax & Legal services, PWC
Hans Peter Larsson, partner och skatterådgivare för ägarledda företag, PWC

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies