1515

Privatisering av apoteken en lyckad hälsoreform

Sedan Apoteksmonopolet avvecklades har antalet apotek ökat med mer än 50 procent i samtliga län. Öppettider och tillgänglighet har förbättrats avsevärt. Vi finns numera där våra kunder är och anpassar oss efter deras behov. Nu måste vi bli ännu bättre, skriver Anders Nyberg och Annika Svedberg, Apotek Hjärtat.

De tio år som nu gått sedan omregleringen visade att kritikerna hade fel. Tillgängligheten har ökat, servicen har förbättrats och apoteken fortsätter att utvecklas för att bättre kunna hjälpa sina kunder, skriver Anders Nyberg och Annika Svedberg.
De tio år som nu gått sedan omregleringen visade att kritikerna hade fel. Tillgängligheten har ökat, servicen har förbättrats och apoteken fortsätter att utvecklas för att bättre kunna hjälpa sina kunder, skriver Anders Nyberg och Annika Svedberg.

I den här veckan för tio år sedan startades Apotek Hjärtat. Omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat svenska folkets vardag genom förbättrad service och ökad tillgänglighet. Vi vågar säga att det här är en av 2000-talets viktigaste hälsoreformer. Men branschen står också inför utmaningar. I samband med vårt tioårsjubileum vill vi ta avstamp för apoteksbranschens kommande tio år och visa på hur omregleringen hjälpt människor. Vi vill också peka ut en fortsatt riktning för att öka hälsan och välbefinnandet i hela landet genom att uppmana regeringen att ge branschen rätt förutsättningar att säkra tillgången på läkemedel och klara kompetensförsörjningen för apoteken samt säkerställa en lagstiftning som tar vara på digitaliseringens möjligheter.

Under de tio år som gått sedan omregleringen har apotekens tillgänglighet förbättrats enormt. Antalet apotek har ökat från 900 till drygt 1 400, samtidigt som öppettiderna förbättrats avsevärt. Idag anpassar sig apotekens öppettider efter människors vardag. Före omregleringen fanns inget incitament för den enda aktören att förbättra tillgängligheten för kunderna, i dag är det en förutsättning för att kunna fortsätta driva apoteksverksamhet. 

Farmaceuter och övriga medarbetare på apoteken har en viktig roll i vårdkedjan. Den stora kunskap som våra medarbetare besitter lyfter den svenska folkhälsan. Servicen har dessutom ökat. Kraven på apoteken att förstå, hjälpa och lyssna på sina kunder är annorlunda än för tio år sedan. På Apotek Hjärtat och hos våra konkurrenter runt om i Sverige hämtar människor dagligen ut mediciner som kan vara helt avgörande för att livet ska kunna fortsätta som förut, eller för att livet ska kunna fortsätta överhuvud taget. Att vi får människors förtroende i några av livets mest utsatta situationer är ett stort ansvar och att ständigt förbättra servicen handlar ytterst om anständighet.

Många av omregleringens positiva resultat är också apoteksbranschens stora framtidsutmaningar. Inför de kommande tio åren vill vi på Apotek Hjärtat särskilt belysa och uppmana apoteksbranschen att tillsammans med oss arbeta med dessa frågor:

1. Stärka personalförsörjningen. Grunden för att apotek ska kunna ge kunderna den bästa tänkbara servicen är våra medarbetare. Många av apotekens farmaceuter kommer att gå i pension de kommande åren. Samtidigt kommer nya lagkrav kräva fler farmaceuter på apoteken. Regeringen behöver säkra rätt antal utbildningsplatser och att resurser finns för att utbildningen ska hålla god kvalitet. Branschen måste vara en ännu bättre arbetsgivare och möjligheterna för arbetskraftsinvandring måste vara goda. Vi uppmanar därför regeringen att samla alla relevanta aktörer för att ta fram en handlingsplan för att säkra kompetensförsörjningen till landets apotek.

2. Öka tillgängligheten i hela landet. Efter omregleringen har Sverige fler apotek, med bättre öppettider. Men det behövs hårt arbete för att säkra en fortsatt god tillgång till apotek i hela landet. Samtliga län har fått fler apotek sedan 2009, liksom nio av tio kommungrupper. Antalet apotek i glesbygdskommuner är oförändrat. Apoteken har en viktig roll för att hela landet ska ha god och tillgänglig service.

3. Förbättra kunskaper och förutsättningar inom e-hälsa. E-handel, digitalisering och användning av data för att öka servicen och hjälpa fler människor är viktiga framtidsfrågor. En mer digitaliserad vård, där apoteken är en del, kan frigöra välfärdsresurser, öka förståelsen för människors hälsobehov och skapa mer likvärdighet i hela landet. Vi behöver säkerställa att vår lagstiftning är anpassad efter denna nya verklighet och säkerställa att samhällets infrastruktur klarar av att allt fler och viktigare apoteks- och vårdtjänster kommer att utföras över internet. Men vi ser också många hinder som bygger på gamla strukturer och arbetssätt. Vi vill därför få hjälp av politiker och myndigheter att skapa ett regelverk som bidrar snarare än motarbetare en positiv utveckling.

4. Ett större ansvar för ett mer hållbart samhälle. Vi har ett stort ansvar för våra egna verksamheter, men vi behöver även ställa högre krav på läkemedelsföretagen. Läkemedelsrester i vatten, sociala problem i produktion av läkemedel och negativa miljöeffekter i anslutning till fabrikerna är samhällsproblem som behöver tas på större allvar. Vi har som första apoteksaktör infört en hållbarhetsmärkning för receptfria läkemedel för att guida kunder till att göra ett mer hållbart val.

5. Säkra läkemedelstillgången. Över 92 procent av alla recept expedieras direkt till kunden vid apoteksdisken, men att vissa mediciner saknas hos apoteken är viktigt att ta på allvar. För att värna förtroendet hos apoteken behöver lagerplaneringen fortsätta att förbättras. En stor anledning till att mediciner saknas är dock att läkemedel är slut hos leverantörerna. Detta är en oacceptabel situation. Myndigheterna och läkemedelsindustrin tar inte tillräckligt stort ansvar för människors rätt till sina mediciner. Vi anser att läkemedelsindustrin måste säkerställa buffertlager och att farmaceuter ska ges större möjligheter att kunna förse kunden med likvärdiga mediciner då den förskrivna medicinen saknas.

De tio år som nu gått sedan omregleringen visade att kritikerna hade fel. Tillgängligheten har ökat, servicen har förbättrats och apoteken fortsätter att utvecklas för att bättre kunna hjälpa sina kunder. Detta bygger till stor del på att vi är en ung bransch, men med mogna aktörer. Vi och andra som verkar inom branschen har det långsiktiga perspektiv som krävs för att kunna leva upp till de hårda krav som, med rätta, ställs på oss. Detta ansvarstagande gör att konkurrensen fungerar väl. Apoteken möter många människor i olika skeende i livet. Med detta följer ett stort ansvar. Apoteksbranschen är redo att fortsatt ta ansvar för att öka hälsan och välbefinnandet i hela landet.

Anders Nyberg, vd, Apotek Hjärtat
Annika Svedberg, chefsapotekare, Apotek Hjärtat


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?