Per Andersson: Flygplatserna kan bli mycket effektivare

REPLIK. Flygkapten Johan Wiklund visar insikt i sin debattartikel den 12/9 när han påtalar infrastrukturens betydelse för att klara av samhälleliga utmaningar, särskilt flygplatsernas centrala roll.

En effektiv flygplats.
En effektiv flygplats.Bild:Sang Tan

Globalt prognostiserar ledande institut en fortsatt mycket stor passagerartillväxt för både flygplatser och flygbolag, och många menar att volymen kommer att fördubblas de närmaste 15 åren. Tillväxten utgör en formidabel utmaning inte minst i tätbefolkade Europa där många flygplatser redan har nått eller påfrestar sina kapacitetsmässiga begränsningar med växande flygtrafik vilken ju innebär fler start- och landningstillfällen i vardagen för flygplatser, flygbolag och deras många inblandade aktörer.

Genom att ifrågasätta flygplatsägarnas rådande fokus – att genomföra investeringar som kommersialiserar infrastrukturen (tänk fler intäktsbringande butiker, betallounger, m.m.) snarare än att befrämja det flygoperationella området – sätter han fingret på att detta sker på bekostnad av en ökad operationell effektivitet i termer av flöden, processer och liknande.

Enligt min erfarenhet som tidigare operativ chef i flygbolag och idag företrädande ett av världens ledande teknikföretag för flygplatser, behöver det emellertid inte finnas något motsatsförhållande mellan flygplatser och flygbolag när det gäller investeringar på flygplatsen i såväl kommersiella (Landside) som operationella (Airside) delar. Bägge typerna av investeringar kommer att vara bidragande till att klara utmaningarna framöver och för att skapa den samhällseffekt som Wiklund så förtjänstfullt lyfter fram.

Men först bör vi kanske fokusera på att skapa vad jag kallar ”flygplatseffekten” vilken i sin tur utgör en förutsättning för samhällseffekten. Och här finns många behov att tillfredsställa och många möjligheter till buds att välja mellan.

Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste åren. Flygplatser har idag stora möjligheter att öka sin intjäning genom ökad effektivitet, exempelvis genom att öka antalet start- och landningar inom ramen för befintlig infrastruktur och därmed också erbjuda flygbolagen bättre service. Som flygbolagschef är det närmast en dröm att bli erbjuden fler attraktiva start- och landningstider vid en flygplats som ingår i dess linje- eller nätverksstrategi. Ökad effektivisering innebär exempelvis kortare taxitider för flygplanen på marken och minskar också deras bränsleförbrukning. Alla passagerare kommer självfallet att uppleva detta som positivt. Och tillsammans med både flygplatser och flygbolag skapas på detta sätt en flygplatseffekt där alla blir vinnare och även miljön förbättras avsevärt.

Samtidigt inriktas mycket av den ökade och snabbare tekniska utvecklingen på att förstärka säkerhetsarbetet till gagn för alla flygplatsens intressenter.

På många progressiva flygplatser världen över har flygplatseffekter av betydande storlek redan uppnåtts. Detta har möjliggjorts genom målmedveten satsning på modern högteknologi för säkerhet, miljövänlighet och operationell effektivitet jämte flödeseffektiva och mer passagerarvänliga processer. Satsningarna har gjorts både på dess kommersiella- och operationella sidan av flygplatsernas verksamhet. Ett bra exempel är Gatwick som med sin enda start- och landningsbana klarar 55 start- och landningsrörelser per timme och kan upprätthålla en imponerande drift också under störningsförhållanden (väderlek, tekniska störningar etc). Gatwick har insett och realiserat potentialen av flygplatseffekten och sneglar nu på hur man ytterligare skall kunna öka effektivitet och kundnöjdhet som blir alltmer central i sammanhanget. Imponerande! Det handlar helt enkelt om insikt, vilja och förmåga.

För Flyg-Sverige är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att vara så attraktiv som möjligt. Och det gäller alla inblandade aktörer anförda av flygplatser i samverkan med flygbolag och teknikleverantörer. Med förväntad dubblering av flygtrafiken de närmaste 15 åren för flygbolagen, i synnerhet europeiska flygbolag, hyperkonkurrens, är jag enig med Johan Wiklund om att flygbolagen kommer välja att expandera där det finns bäst villkor och möjligheter. För att skapa och realisera flygplatseffekten måste emellertid både flygbolag och flygplatser jobba tillsammans mot gemensamma mål. Det är så vi bidrar till ett bättre Flyg-Sverige och därmed också en högre samhällsnytta.

Vi vet alla att goda flygförbindelser är nödvändiga för Sveriges ekonomiska utveckling och sammanhållning på grundläggande villkor

 

Per Andersson, senior Adviser – Airline Operations, ADB Safegate Sweden AB

 

Läs Johan Wiklunds debattinlägg här.

Läs svar från Nicklas Börjesson (MP) här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?