ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Per Andersson: Flygplatserna kan bli mycket effektivare

  • En effektiv flygplats. Foto: Sang Tan

REPLIK. Flygkapten Johan Wiklund visar insikt i sin debattartikel den 12/9 när han påtalar infrastrukturens betydelse för att klara av samhälleliga utmaningar, särskilt flygplatsernas centrala roll.

Globalt prognostiserar ledande institut en fortsatt mycket stor passagerartillväxt för både flygplatser och flygbolag, och många menar att volymen kommer att fördubblas de närmaste 15 åren. Tillväxten utgör en formidabel utmaning inte minst i tätbefolkade Europa där många flygplatser redan har nått eller påfrestar sina kapacitetsmässiga begränsningar med växande flygtrafik vilken ju innebär fler start- och landningstillfällen i vardagen för flygplatser, flygbolag och deras många inblandade aktörer.

Genom att ifrågasätta flygplatsägarnas rådande fokus – att genomföra investeringar som kommersialiserar infrastrukturen (tänk fler intäktsbringande butiker, betallounger, m.m.) snarare än att befrämja det flygoperationella området – sätter han fingret på att detta sker på bekostnad av en ökad operationell effektivitet i termer av flöden, processer och liknande.

Enligt min erfarenhet som tidigare operativ chef i flygbolag och idag företrädande ett av världens ledande teknikföretag för flygplatser, behöver det emellertid inte finnas något motsatsförhållande mellan flygplatser och flygbolag när det gäller investeringar på flygplatsen i såväl kommersiella (Landside) som operationella (Airside) delar. Bägge typerna av investeringar kommer att vara bidragande till att klara utmaningarna framöver och för att skapa den samhällseffekt som Wiklund så förtjänstfullt lyfter fram.

Men först bör vi kanske fokusera på att skapa vad jag kallar ”flygplatseffekten” vilken i sin tur utgör en förutsättning för samhällseffekten. Och här finns många behov att tillfredsställa och många möjligheter till buds att välja mellan.

Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste åren. Flygplatser har idag stora möjligheter att öka sin intjäning genom ökad effektivitet, exempelvis genom att öka antalet start- och landningar inom ramen för befintlig infrastruktur och därmed också erbjuda flygbolagen bättre service. Som flygbolagschef är det närmast en dröm att bli erbjuden fler attraktiva start- och landningstider vid en flygplats som ingår i dess linje- eller nätverksstrategi. Ökad effektivisering innebär exempelvis kortare taxitider för flygplanen på marken och minskar också deras bränsleförbrukning. Alla passagerare kommer självfallet att uppleva detta som positivt. Och tillsammans med både flygplatser och flygbolag skapas på detta sätt en flygplatseffekt där alla blir vinnare och även miljön förbättras avsevärt.

Samtidigt inriktas mycket av den ökade och snabbare tekniska utvecklingen på att förstärka säkerhetsarbetet till gagn för alla flygplatsens intressenter.

På många progressiva flygplatser världen över har flygplatseffekter av betydande storlek redan uppnåtts. Detta har möjliggjorts genom målmedveten satsning på modern högteknologi för säkerhet, miljövänlighet och operationell effektivitet jämte flödeseffektiva och mer passagerarvänliga processer. Satsningarna har gjorts både på dess kommersiella- och operationella sidan av flygplatsernas verksamhet. Ett bra exempel är Gatwick som med sin enda start- och landningsbana klarar 55 start- och landningsrörelser per timme och kan upprätthålla en imponerande drift också under störningsförhållanden (väderlek, tekniska störningar etc). Gatwick har insett och realiserat potentialen av flygplatseffekten och sneglar nu på hur man ytterligare skall kunna öka effektivitet och kundnöjdhet som blir alltmer central i sammanhanget. Imponerande! Det handlar helt enkelt om insikt, vilja och förmåga.

För Flyg-Sverige är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att vara så attraktiv som möjligt. Och det gäller alla inblandade aktörer anförda av flygplatser i samverkan med flygbolag och teknikleverantörer. Med förväntad dubblering av flygtrafiken de närmaste 15 åren för flygbolagen, i synnerhet europeiska flygbolag, hyperkonkurrens, är jag enig med Johan Wiklund om att flygbolagen kommer välja att expandera där det finns bäst villkor och möjligheter. För att skapa och realisera flygplatseffekten måste emellertid både flygbolag och flygplatser jobba tillsammans mot gemensamma mål. Det är så vi bidrar till ett bättre Flyg-Sverige och därmed också en högre samhällsnytta.

Vi vet alla att goda flygförbindelser är nödvändiga för Sveriges ekonomiska utveckling och sammanhållning på grundläggande villkor

 

Per Andersson, senior Adviser – Airline Operations, ADB Safegate Sweden AB

 

Läs Johan Wiklunds debattinlägg här.

Läs svar från Nicklas Börjesson (MP) här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer