1515

Pehr Wissén: Sverige måste välja väg i Europasamarbetet

DEBATT. I många länder är frågan om vidareutveckling av EU en självklar del i valrörelser. Men inte hos oss. Ändå står vi inför viktiga beslut om vilken relation Sverige ska ha till nya samarbeten när det gäller beredskap för finansiella kriser, regler för banker och andra ekonomiska frågor. Nu behövs en svensk debatt, anser Pehr Wissén.

Sverige står utanför viktiga europeiska samarbeten. Attityden har länge varit att vi ska gå med men inte just nu. När då, om inte nu, undrar skribenten Pehr Wissén.
Sverige står utanför viktiga europeiska samarbeten. Attityden har länge varit att vi ska gå med men inte just nu. När då, om inte nu, undrar skribenten Pehr Wissén.

I Europasamarbetet finns en framtidstro och en vilja till vidareutveckling. På det ekonomiska och finansiella området handlar det framför allt om bankunionen, kapitalmarknadsunionen och valutaunionen. Det finns en känsla av brådska. För ett år sedan var oron stor för att en politisk våg, delvis med populistiska undertoner skulle rasera Europasamarbetet. Idag är detta hot mindre men krafterna som ogillar EU finns kvar och bidar sin tid. Därför gäller det att så fort som möjligt och framför allt innan nästa omgång val i olika länder förbättra de delar av EU-bygget som inte håller måttet och att vidareutveckla det som redan fungerar.

Sverige är inte med i bankunionen och vi är inte med i eurozonen. Bankunionen består av en europeisk bankövervakning, ett europeiskt system för att hantera banker i kris och ett europeiskt system för att garantera allmänhetens pengar på bankkonton. Bankunionen syftar till att en bankkris i ett medlemsland inte ska leda till en statsfinansiell kris. Vi behöver en grundlig debatt om hur Sverige ska förhålla sig till bankunionen. En statlig utredning ska också tillsättas för att utreda just detta. Kapitalmarknadsunionen syftar till att mer lånefinansiering ska ske på marknaden. I dag sker det i Europa främst i banker. I framtiden vill man ha mer på marknaden.

Formerna för framtida samarbete i EU kan ha olika utformning. Det kan grunda sig på regelverk med sanktioner, på förhandlade lösningar inom samarbetsorganisationer eller på marknader.

Sverige är ett litet land. Förhandlingslösningar och regelverk tenderar att gynna de stora länderna. Marknadslösningar har ingen sådan slagsida och passar därför ett land som Sverige väl. Det är därför viktigt att Sverige engagerar sig i vidareutvecklingen av Europasamarbetet och driver marknadsmässiga lösningar. Det leder till bättre effektivitet för hela EU och ligger särskilt i Sveriges intresse.

Finanskrisen och Eurokrisen blottade besvärande problem i EU:s regelverk och i den organisatoriska strukturen. Bristande marknadsmässighet ledde exempelvis till att statsobligationer kunde ges ut till alldeles för låga räntor. Regelverken betraktade dem som riskfria trots att de, som i fallet Grekland, var mycket riskfyllda. Det bidrog till den grekiska krisen och därmed eurokrisen.

Det fanns inga mekanismer för att hantera banker och nationer i kris. Nattliga förhandlingar med bristfälliga resultat blev konsekvensen. EU behöver hitta bättre regelverk och mer ändamålsenliga organisationer.

Olika länder har olika syn på hur detta bör göras. Den tyska attityden är att varje land ska sköta sig själv. Det ska dock finnas regelverk för exempelvis budgetunderskott och statsskulder. Länder som bryter mot regelverken ska straffas med böter. Den tyska inställningen är även att ett land inte ska betala för andra länders misstag. Det ska inte förekomma någon riskdelning.

Den franska attityden är att det ibland behövs riskdelning. Därför ska det tillskapas ändamålsenliga institutioner för sådan. Debatten om en europeisk valutafond ska ses i detta ljus. En intressant debatt om utvecklingen av europeiska regelverk i ljuset av de olika inställningarna till riskdelning har sedan i höstas förts i europeisk dagspress och fackpress av en grupp framstående tyska och franska ekonomer.

Slutligen har vi haft den brittiska attityden att man ska söka marknadsmässiga lösningar på riskdelningsfrågor och krislösning. Sverige har i stor utsträckning stött den linjen.

Sverige är ett litet land. Den tyska lösningen med regelverk och böter för länder som bryter mot regelverken har tenderat att efterlevas strikt för små länder medan de stora (Tyskland och Frankrike) har sluppit böter. Den franska modellen med institutioner som förhandlar fram lösningar för att dela på risker kan även den få en tendens att gynna de stora länderna.

Marknadslösningar däremot är inte förhandlade. De är neutrala mellan stora och små länder. Därför är det naturligt att ett litet land som Sverige har en förkärlek för finansmarknadslösningar. Resonemanget är tillämpligt även på Finland, Danmark och Nederländerna.

Storbritannien är landet som varit fanbärare för finansmarknadslösningar. Där finns en mångårig tradition med starka finansiella marknader. Dessutom har City of London varit Europas finansiella centrum. Det har gjort engelsmännen naturligt intresserade av marknadslösningar. När nu Storbritannien är på väg ut finns det tecken på att delar av den finansiella verksamheten i London flyttas ut till Frankfurt och Paris. Det kan möjligtvis bidra till att öka intresset för finansiella lösningar i Tyskland och Frankrike.

Tyskland och Frankrike inser att man måste hitta lösningar på bristerna i regelverken och institutionerna innan en ny finanskris. Inget tyder att den står för dörren men om man inte löser problemen kan den komma förr än man tror.

Förbättringarna av regelverken handlar om att färdigställa Bankunionen och utveckla ett europeiskt insättarskydd inom den samt att utveckla en Kapitalmarknadsunion. Utvecklingen av institutioner handlar i första hand om en europeisk valutafond samt ett europeiskt finansdepartement.

Tyskland och Frankrike måste utifrån sina olika utgångspunkter förhandla fram en väg som bägge länderna är nöjda med och som man dessutom kan kompromissa på ett sådant sätt att övriga länder kan acceptera den. Hur en sådan lösning kan se ut vet vi inte. Inget säger att samtliga förslagen i debatten blir verklighet.

I valrörelserna i Tyskland och Frankrike, och även i flera andra länder, har frågan om vidareutvecklingen av EU varit central. Frågorna är viktiga men också komplexa. Grundliga debatter är viktiga för att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om och ta ställning till de olika förslag till vidareutveckling av EU-samarbetet som kommer framöver. Andra länder har livliga debatter om EU men i Sverige är det tyst. Även vi behöver debatten.

I Sverige ska nu bankunionen utredas med slutdatum 2019. Frågan om Sveriges framtida medlemskap i den gemensamma valutan borde också utredas och debatteras igen mot bakgrund av de vägskäl som Europa och Sverige står inför. Attityden har länge varit att vi ska gå med men inte just nu. När då då, kan man fråga sig?

Om Sverige ska kunna påverka den framtida utvecklingen av EU finns det goda skäl att överväga ett fullskaligt deltagande i såväl eurozonen som bankunionen.

Valrörelsen 2018 är ett utmärkt tillfälle att grundligt debattera Sveriges relation till EU. Enligt min mening skulle både Sverige och resten av EU vinna på att Sverige gick med såväl i eurozonen som i bankunionen. Sverige påverkas i hög grad av de beslut som fattas inom eurosamarbetet och i bankunionen. Vi behöver vara med för att kunna påverka.

Men först en ordentlig debatt.


Pehr Wissén, senior adviser, Swedish House of Finance (Nationellt centrum för finansforskning), Handelshögskolan i Stockholm


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från Peak Asset ManagementAnnons

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell – det är kärnan i Peak Asset Management kunderbjudande. Bolaget befinner sig just nu i en expansiv fas och växer genom nya förvärv. 

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter. 

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management 

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard. 

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell 

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort. 

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade 

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar  

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar: 

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. 

Fakta:

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. 

Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande. 

Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer här! 

Mer från Peak Asset Management

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Peak Asset Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?