Hoppa till innehållet

Annons

Patriotism förklarar stödet för svenska coronastrategin

I veckan passerade Sverige 15 000 covidrelaterade dödsfall och i dagarna kommer den andra delredovisningen från Coronakommissionen.

Patriotism snarare än tillit till myndigheterna gjorde Sveriges internationellt avvikande strategi möjlig, skriver docent Gina Gustavsson och forskaren Jonas Larsson Taghizadeh.

AVVIKANDE STRATEGI. ”Ibland har det hävdats att svenskarnas stöd för strategin skulle bottna i tillit eller frihetstörst. Men vi ser att de patriotiska attityderna spelar större roll än tillit”, skriver Gina Gustavsson och Jonas Larsson Taghizadeh.
AVVIKANDE STRATEGI. ”Ibland har det hävdats att svenskarnas stöd för strategin skulle bottna i tillit eller frihetstörst. Men vi ser att de patriotiska attityderna spelar större roll än tillit”, skriver Gina Gustavsson och Jonas Larsson Taghizadeh.

 

Lyssna på podden

Äldre avsnitt av den här podden hittar du genom att gå till vår samlingssida.

Samlingssida för poddar

Sverige har valt en internationellt sett avvikande coronastrategi. Våren 2020 blev våra åtgärder snart de mildaste i Europa, med undantag av ön Island, pyttelandet Andorra och auktoritära Belarus. Samtidigt har en klar majoritet av befolkningen slutit upp kring strategin och dess företrädare. Enligt Kantar Sifos senaste mätning (22/10) hyser närapå 70 procent fortsatt förtroende för Folkhälsomyndigheten. Bara en fjärdedel vill se större hänsyn till folkhälsan. 

Varför? Den frågan ställer vi i vår forskning och Gina Gustavsson i sin nya bok, ”Du stolta, du fria”. Frågan pockar på svar av två skäl. 

För det första hade den svenska strategin inte varit politiskt gångbar utan denna starka uppslutning – både i befolkningen och, under större delen av 2020, i media. Hade fler svenskar opponerat sig, likt britterna gjorde i mars 2020, skulle Löfven förmodligen ha tvingats till en liknande omläggning av strategin som Boris Johnson i Storbritannien.

För det andra har den svenska strategin från första början mött hård kritik från internationella medier och expertorgan, som WHO och Standard Ethics. Denna vecka passerade Sverige 15 000 covidrelaterade dödsfall. Per capita är det nio gånger fler än i Norge, sju gånger fler än i Finland och tre gånger fler än i Danmark. Alltså de länder som är mest lika oss och som ofta hamnar närmast Sverige i andra rankingar. 

Dessa skillnader började uppstå redan våren 2020. Men enligt en studie av Pew Research Center från juni 2020 förblev svenskarna ändå minst kritiska i Europa till hur det egna landets pandemihantering. Bara 8 procent angav att Sverige hanterat krisen ”väldigt dåligt” och 25 procent angav ”något dåligt”. Den bedömningen placerade oss nära Sydkorea, där det då dött färre – trots en fem gånger större befolkning.

Hur kan vi förklara dessa attityder? I februari genomförde vi en enkätundersökning via Yougov med drygt 2 000 deltagare. Kvoturval användes för att få ett representativt urval av Sveriges befolkning utifrån kön, ålder och region. 

Resultaten visar att personer med utländsk bakgrund har mindre förtroende för svenska myndigheters hantering av coronaviruset. Framför allt är de också mindre benägna att hålla med om att nedstängningar skulle vara farliga för demokratin, ekonomin, den psykiska hälsan och de som misshandlas i hemmet. 

”De patriotiska attityderna spelar större roll än tillit.”

Och de som tvärtom instämmer i att nedstängningar har sådana negativa konsekvenser och som stödjer myndigheternas pandemihantering? Här är patriotiska svenskar starkt överrepresenterade. Med patriotism menar vi institutionell nationell stolthet (över Sveriges demokrati, ekonomi och vetenskapliga/tekniska landvinningar), okritisk patriotism (till exempel att man anser att människor ska stödja sitt land även när det handlar felaktigt) och nationell chauvinism (till exempel att man tror världen skulle bli bättre om fler var som svenskar). Alla de attityderna har ett starkt positivt och statistiskt signifikant samband med förtroende för myndigheternas pandemihantering och en negativ syn på nedstängningar.

Ibland har det hävdats att svenskarnas stöd för strategin skulle bottna i tillit eller frihetstörst. Men vi ser att de patriotiska attityderna spelar större roll än tillit. Och svenskar som värdesätter frihet, självförverkligande och oberoende visar sig tvärtom vara mer kritiska till den svenska pandemihanteringen. Inte mindre. De är också mindre avfärdande av nedstängningar än de som prioriterar trygghet och gemenskap. 

Våra resultat har ännu inte genomgått vetenskaplig granskning. Men de håller för en rad känslighetsanalyser, inklusive kontroller för politisk tillhörighet och andra alternativa förklaringar.  Vi drar alltså slutsatsen att svenskarnas stöd för den avvikande coronastrategin kan förstås som en samling under fanan (en rally-round-the-flag-effekt). Den processen brukar aktiveras av att nationella misslyckanden och kritik från utlandet tolkas som hot mot den nationella hedern, vilket den svenska coronadebatten gett flera exempel på. Vem minns till exempel inte hur Sverige omtalades som Europas mobboffer försommaren 2020?

Men en sårad patriotism försvårar självkritik och riskerar att vända sig mot minoriteter. Det egna landets misslyckanden bortförklaras gärna med invandrares beteende, som att de varit ”drivande”, fört in smittan via sina resor eller inte förstått rekommendationerna. I vår enkät visar sig närapå hälften (45 procent) tro att äldrevården drabbats så hårt för att personalen har problem med svenskan. Trots att Coronakommissionen redan i december 2020 konstaterade att den ”enskilt viktigaste faktorn” till att så många i äldrevården dött är den höga smittspridningen i samhället. Och den är en följd av det svenska vägvalet att bara platta till kurvan, inte slå ned smittan rejält.

Vi frågade även våra deltagare varför de tror att invandrare själva drabbats oproportionerligt av viruset. Hela 70 procent menade att det är för att invandrare inte alltid förstått rekommendationerna på grund av bristfällig svenska. Det är många fler än de dryga 50 procent som uppgav att det istället handlar om invandrares utsatta arbeten. Den senare förklaringen verkar dock stämma bäst med verkligheten.

Dessa attityder är oroväckande, men inte helt oväntade. Professor Johan Giesecke, då anställd av Folkhälsomyndigheten, kopplade redan förra våren ihop Sveriges dödstal med ”flyktingar eller asylsökande” inom äldrevården, som enligt honom inte skulle ha förstått rekommendationerna. Den folkkära professorn Agnes Wold har hävdat att invandrare från till exempel Irak tagit med sig smittan från resor till släktingar i utlandet. Även Folkhälsomyndigheten har hänvisat till invandrares resande som en viktig förklaring till smittspridningen, trots att deras egen helgenomsekvensering inte ger tydligt stöd för det.

Men nu är det hög tid att ta avstånd från spekulativa försök att förklara svenska dödstal med invandrares beteende. Den svenska coronastrategin och dess problem tycks i själva verket ha möjliggjorts av majoritetssamhällets nationella stolthet, okritiska patriotism och nationella chauvinism. Det borde föranleda viss självrannsakan.

Gina Gustavsson, docent och lektor i statskunskap, Uppsala universitet och aktuell med boken ”Du stolta, du fria – om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen”, Kaunitz-Olsson förlag.

Jonas Larsson Taghizadeh, forskare i statskunskap, Uppsala universitet.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från XledgerAnnons

”Lätt att satsa på innovation – men missa kundens behov”

Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger.
Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger.

Förstå kundens behov, få kunden att förstå tjänsten och skruva längs vägen.

Så lyder klassiska framgångsreceptet på en lyckad affär – men många hamnar snett.

– Det tycker jag händer ibland, det är lätt att satsa på innovation men missa kundens behov, säger Marie Löfgren hos molntjänsten Xledger.

EXTERN LÄNK: Insikter om hela din verksamhet – i realtid

Innovation – ett nytt sätt att lösa en befintlig utmaning eller slitet modeord? För Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger, gäller det förstnämnda:

– För mig är det ett begrepp som syftar på något banbrytande, att ligga steget före och samtidigt kunna lyssna in vad kunderna och marknaden säger. Känslan för användaren ska vara ”wow, hur har vi klarat oss utan detta tidigare?” säger hon och fortsätter:

– Jag tycker inte det är en floskel om man lyckas tydliggöra vad det betyder. Tittar vi på oss själva håller vi en hög utvecklingstakt, har löpande uppdateringar av våra tjänster och lanserar därmed ny funktionalitet löpande.

Enligt Marie kan Xledgers inställning till uttrycket spåras tillbaka till företagens barndom på 2000-talet, när norske grundaren Jarle Sky insåg att framtidens affärssystem ligger på internet och inte lokalt.

– Klart att det ligger i vår historia att sticka ut, att våga vara det där extraordinära alternativet bland tio andra. För oss är det viktigt att kunderna ser den skillnaden.

En konkret skillnad är Xledgers vilja att utmana kundernas syn på sitt dagliga arbete – kan det göras bättre, snabbare, billigare?

– Vi är noga med att förklara vår process för kunderna, tanken är att systemen ska fungera i många år, de ska kunna vara trygga med att vi kan leverera den nytta och värde de förväntar sig. Omvänt vill vi att kunderna har en inställning att våga ta till sig uppdateringarna och ny funktionalitet. Det är viktigt att de inte bara ser det som en produkt som hanterar fakturor och rapporter, utan ett verktyg som kan förbättra verksamhetens processer och flöden, säger Marie och lägger till:

– De kunder vi samarbetar med tycker jag är öppna för att vi ska driva utvecklingen tillsammans, att de tar del av våra webbinarier, online-dokumentation och nyhetsbrev med tips och tricks för att hela tiden vara uppdaterade kunskapsmässigt.

När ny funktionalitet tas fram tittar Xledger på vilka behov och önskemål kunderna har, vad marknaden efterfrågar samt egna idéer som kunderna inte visste att de saknade förrän de dyker upp. Man har även ett gediget underlag på vad kunderna faktiskt använder i systemen:

– Vi ser ju vad de nyttjar och inte nyttjar, vilka menyer som används eller inte används. Det ger oss kunskap om vi behöver skruva på något eller utbilda mer.

Just möjligheten att kunna basera systemets utveckling utifrån mätbara parametrar gör att risken för satsningar på funktionalitet som kunderna inte vill ha minimeras, menar Marie:

– Att skapa något ingen behöver har säkert hänt i vår historia med, men generellt tycker jag att vi har ett stadigt fokus på att hela tiden ta kliv med produkten och ha fokus på att skapa det som efterfrågas, säger hon och konstaterar:

– Innovation är en kostsam process, inte bara i kronor och ören, utan också tidsmässigt. Då gäller det att tänka smart men också stå i ständig dialog med kunden. De måste förstå vad de köper och samtidigt orka med och utveckla sina egna processer. Kunden måste också förstå vad som kommer när vi uppdaterar. Kanske är det där vi skiljer oss mot andra, vi gör resan tillsammans och är noga med att de är nöjda hela vägen.

Har du något exempel på när Xledger tog ett innovativt kliv?

– När jag började var vi precis i skärningspunkten mellan pappers- och digitala fakturor. Alla pappersfakturor hade en streckkod som vi lyckades omvandla till en digital tolkning in i vårt system. Det var en innovationsresa mot hur det är idag där allt sådant är digitaliserat, även där har vi förbättrat exempelvis automatiseringen av e-fakturor. Utvecklingen pågår hela tiden, vårt mål är ju att skapa ”wow”-känslan så ofta det går.

EXTERN LÄNK: Allt samlat i molnet – så funkar Xledger 

 

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera