Annons

Passiva ägare är problemet, inte indexfonder

DEBATT. Det är passiva ägare som är problemet, inte indexfonder. Det skriver Magdalena Wahlqvist Alveskog och Emma Viotti, vd respektive chef för passiv förvaltning i Handelsbanken Fonder i en replik på Göran Espelunds artikel 8/10.

Göran Espelund skriver om att stora ägare på Stockholmsbörsen som indexförvaltarna Blackrock och Vanguard brister i sitt ägaransvar. Vi delar delvis - men bara delvis - Görans bild. På en viktig punkt missar hans kritik nämligen målet - det är passiva ägare som är problemet, inte indexfonder. Blackrock är en stor förvaltare av indexfonder men har exempelvis en tredjedel av sitt förvaltade kapital i aktiv förvaltning. Ägaransvaret är dock som Göran belyser påfallande passivt.

Vår uppfattning är att stora institutionella ägare ska som representanter för andras kapital ta aktivt ansvar och verka för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag man äger. 

I Handelsbanken tar vi ansvar som ägare i alla våra fonder, såväl i de aktivt förvaltade fonderna som i indexfonderna. Via bolagens valberedningar har vi en mycket direkt och viktig möjlighet att påverka och utöva aktivt ägarskap, förutsatt att vårt ägande är så stort att vi bereds en plats i valberedningen.

Handelsbanken Fonder upptog en plats i drygt 35 valberedningar inför 2020 års bolagstämmor. Inför nästa säsong, där det just nu pågår tillsättningar, ser vi ut att få platser i valberedningarna i över 40 bolag. Vi har under många år haft mycket fina inflöden till våra fonder, såväl aktiva som passiva. Under september månad tog vi 40 procent av nettoflödet till den svenska fondmarknaden så vi tror att kunderna gillar det vi gör. När fonderna växer så ökar även ägandet, vilket i sin tur kan leda till ännu fler erbjudanden från bolag om valberedningsplats och vi intar dessa platser med glädje.

I de valberedningar där Handelsbanken Fonder deltar fokuserar vi på hållbarhet och mångfald. Ett sätt vi tror ger fokus på jämställdheten i bolagens styrelser är att föregå med gott exempel. Därför utser vi till stor del kvinnor till valberedningarna. Förra året var det 70 procent kvinnor som representerade fondbolaget i våra valberedningar. Av nyrekryteringarna till bolagsstyrelserna föreslog vi 50 procent kvinnor, som sedan också valdes på bolagsstämmorna. Det är klart över den snittandelen kvinnor i styrelser som ligger runt 35 procent.

Deltagande i valberedningar är inte heller vår enda möjlighet att ta aktivt ägaransvar. I år har vi röstat på närmare 400 bolagsstämmor i Sverige och andra länder. Vi påverkar också genom att föra dialog med bolag i en rad frågor, där hållbarhetsfrågorna dominerar. Det gör vi även tillsammans med andra investerare i olika initiativ och i många former. 

Det finns också flera andra goda exempel på den svenska marknaden som visar att indexförvaltning och aktivt ägande mycket väl kan gå hand i hand. Till exempel nådde AP7 nyligen en förlikning med Googles moderbolag Alphapet som innebär att Alphabet gått med på att under tio år investera motsvarande 2,8 miljarder kronor på att förbättra mångfald och inkludering i bolaget.

I Handelsbanken vill vi att våra kunder ska välja den förvaltningsform som passar just dem bäst. Och oavsett om det är aktiva fonder eller indexfonder så tar vi vårt ägaransvar på största allvar.

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken fonder

Emma Viotti, chef för passiv förvaltning i Handelsbanken Fonder.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från SOLAnnons

Satsar på en hållbar framtid

Swedish Orient Line (SOL) har över 100 års erfarenhet av trygga sjötransporter och komplexa transportuppdrag. Men också ett starkt fokus på utveckling och på att hela tiden hitta nya flexibla och hållbara lösningar tillsammans med kunder och partners. Genom en rad initiativ har SOL nu inlett en ambitiös resa mot ett minskat klimatavtryck.

– Tillsammans är ett särskilt viktigt ord för oss, för vi är övertygade om att det är genom goda relationer och en nära dialog med kunder och samarbetspartners som vi kan garantera att vi löser varje uppdrag på bästa sätt, konstaterar SOLs vd Tommy Kalin. I de här ambitionerna ingår också ett stort fokus på att bidra till en hållbarare värld.

Miljöfrågan är avgörande för vår framtid. Omställningen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners har bara börjat.

Som ett led i arbetet med omställningen har SOL bland annat tillsammans med FKAB Marine design tagit fram en design på isklassade multi-purpose fartyg med en miljö- och hållbarhetsprofil som blir avgörande för SOLs minskning av sitt klimatavtryck. Målsättningen är att det skall bli de mest energieffektiva fartygen på marknaden i sin klass.

– Utvecklingen av fartyget är nu i slutfasen, de sista justeringarna av fartygsdesignen görs tillsammans med våra kunder för att säkerställa att vi möter deras behov på bästa sätt. De nya fartygen kommer att mer än halvera växthusgasutsläppen jämfört med fartygen i den nuvarande flottan, samtidigt som de skadliga partiklarna minskar väsentligt, berättar Tommy Kalin.

Förutom satsningen på nya fartyg försöker SOL bidra till en hållbarare värld på flera andra sätt, bland annat genom investeringar även i sina intressebolags hållbarhetssatsningar.

Ett exempel är WALLENIUS SOLs två helt nya multi fuel fartyg, som går i trafik i mellan Bottenviken och kontinenten sedan i somras. Fartygen som fått namnen Baltic Enabler och Botnia Enabler, levererades under våren och har utnämnts till årets RoRo-fartyg och anses nu vara världens största isklassade ConRo-fartyg. De nya fartygen innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser med 63 procent samtidigt som kväveoxider, svaveloxider och partiklar reduceras med upp till 99 procent jämfört med fartygen de ersätter.

Logistikföretaget Scanlog är ett annat av SOLs intressebolag, som lägger stort fokus på ansvarsfull logistik med minsta möjliga miljöpåverkan. Tillsammans med kunderna optimerar Scanlog transportvägar, kapacitetsutnyttjande och inte minst transportmedel. Scanlog har tack vare det blivit en betydande järnvägstransportör. För vissa typer av krävande internationella transporter är flyget det enda tänkbara alternativet. Koldioxidutsläppen från flygtransporter är dock högre än för andra fraktsätt och Scanlog klimatkompenserar därför all sin flygfrakt utan kostnad för sina kunder. Scanlog är också aktiva i arbetet med införande av biobränsle och elektrifiering inom flyget och har dessutom börjat erbjuda fossilfria sjötransporter genom biobränsle.

 – Utöver de här satsningarna lägger vi också stor vikt vid vårt interna hållbarhetsarbete med fokus på våra medarbetares välmående, kompetens och utvecklingsmöjligheter. På SOL vill vi skapa en positiv och tillåtande arbetsmiljö som ger utrymme för personlig utveckling och egna initiativ vilket i förlängningen leder till att vi blir än bättre på att lösa de logistikutmaningar vi ställs inför på bästa sätt, säger Tommy Kalin.

Om SOL

SOL är en privatägd rederi- och logistikkoncern med verksamhet som innefattar tramp- och linjesjöfart med LoLo-fartyg (Lift on, Lift off) mellan Skandinavien och Baltikum till Östra Medelhavet. SOL erbjuder också projektlaster och militära transporter samt är tonnageleverantör genom dotterföretaget TransProCon.

SOL är även majoritetsägare i logistikföretaget Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) specialiserat inom internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Tillsammans med Walleniusrederierna äger SOL därutöver även rederiet WALLENIUS SOL, som driver en linjeservice från Bottniska viken till och från kontinenten och UK.

SOL har sitt huvudkontor i Göteborg.

 

Vill du veta mer om SOL och dess partnerföretag?
Besök gärna www.swedishorientline.se eller kontakta oss så berättar vi mer.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SOL och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera