1515
Annons

Olle Wästberg: Wikströms och Wetterstrands sidouppdrag bra för demokratin

Från början var det en självklarhet att förtroendevalda hade uppdrag i näringslivet. Idén om att politikern ska vara fri från alla kontakter med företag bygger skadliga murar, isolerar politiker och försämrar demokratin, skriver OLLE WÄSTBERG, tidigare riksdagsledamot, statssekreterare och demokratiutredare.

Sveriges valda politiker har blivit alltmer professionaliserade. Den som är riksdagsledamot har det politiska uppdraget som yrke. Professionaliseringen medför isolering och elitisering. Det är en av förklaringarna till att klyftorna mellan väljare och valda ökar, något vi kunde konstatera i Demokratiutredningen.

Partiernas praxis har byggt upp en mur mot näringslivet. Att Liberalerna nu lyft bort Cecilia Wikström som EU-kandidat, eftersom hon är styrelseledamot i två företag, illustrerar detta. Liksom att regeringen kritiseras för att Maria Wetterstrand får utreda flygbränslet, samtidigt som hon sitter i en företagsstyrelse.

Går vi tillbaka i tiden var det självklart att riksdagsledamöter hade andra jobb parallellt med riksdagsuppdraget. Fram till 1950-talet sammanträdde riksdagen normalt bara några månader om året och arvodet var därefter. Det dröjde till 1960-talet innan riksdagsarvode motsvarade ett vanligt heltidsjobb. Det innebar att ledamöterna hade andra inkomstkällor. Det gjorde att de fick insikter i arbetsmarknaden, inte minst i företagsamheten, och hade breda kontaktytor.

När frågan om pensioner till riksdagsledamöter 1947 första gången togs upp avvisades det. Riksdagsmannen Elon Andersson (fp) menade att det var osunt för demokratin om ledamotskapet skulle ses som ett yrke och att pension inte borde utgå ”för en sådan episod i en medborgares liv”. 

Bertil Ohlin, under 23 år partiledare för Folkpartiet, kombinerade riksdagsledamotskapet med att vara professor på Handelshögskolan. Dessutom hade han styrelseuppdrag och var rådgivare till Enskilda banken. Gunnar Hedlund, under 22 år centerledare, var också samtidigt koncernchef för skogsbolaget NCB.

Sådant uppfattades sällan som komplicerat eller negativt. Min egen erfarenhet är att när jag själv 1976, som 30-åring, kom in i riksdagen var jag VD för stiftelsen Aktiefrämjandet, som hade till uppgift att försöka få fler svenskar att spara i aktier. Jag behöll VD-jobbet och eftersom min lön var mer än dubbelt så hög som riksdagsarvodet drogs arvodet av från lönen, men jag fick mer betalt från Aktiefrämjandet än från riksdagen. Detta används aldrig som ett argument mot mig, tvärtom. Att jag var VD på Aktiefrämjandet sågs som en merit, vilket gjorde att jag blev ledamot i finansutskottet. På samma sätt blev företagare ledamöter i näringsutskottet och fackliga ombudsmän i arbetsmarknadsutskottet. Syftet var att ta vara på kunskap och erfarenhet.

Allt sådant är främmande nu, i varje fall när det gäller näringslivet. Det finns en informell LO-grupp i riksdagen. Om någon är aktiv i Amnesty är det sannolikt ett argument för placering i utrikesutskottet, liksom det uppfattas som naturligt att en styrelseledamot i Rädda barnen arbetar för att barnkonventionen ska inkluderas i svensk lagstiftning.

Företagen uppfattas på annat sätt. Att Maria Wetterstrand, som kombinerar betydande kunskaper om miljö med erfarenhet från riksdagen, blir erbjudan att sitta i en företagsstyrelse är inte konstigt. Genom att acceptera det fick företaget, som arbetar med miljövänligt bränsle, insikter i det offentliga beslutsfattandet samtidig som Wetterstrand lär sig om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna få miljövänlig produktion. Det gör henne till lämplig utredare om grönt flygbränsle. Och en utredning är en offentlig handling som sedan regering och riksdag ska ta ställning till. Besluten fattas inte av utredningen.

Liknande gäller för Cecilia Wikström. Att företag vill utnyttja hennes kunnighet är inte förvånande. Likaså är det ett värde att Wikström får löpande kunskap om hur företag fungerar. 

Det som kan uppstå som problem är om uppdragen skapar ett ekonomiskt beroende. Främst gäller det om de förtroendevalda är stora aktieägare. Att Wetterstrand köpt aktier som blivit värda 180.000 anges som ett argument mot henne.

Salig Folkpartiet var dock stolt över att Antonia Ax:son Johnson, en av världens rikaste kvinnor, satt i kommunfullmäktige för partiet och var medlem i partistyrelsen. Moderate Per Westerberg, en av de största aktieägarna i ASEA, satt i näringsutskottet och blev sedan näringsminister. Moderate Gunnar Hökmark har kombinerat sin ställning som europaparlamentariker med att sitta i styrelser, bland annat för ett försäkringsbolag.

Att ha inkomster också från annat håll än det politiska uppdraget kan dessutom bidra till att de valda blir mindre beroende av sitt politiska uppdrag och därigenom får större integritet. Börsnoterade företag har etiska regler som handlar om risk för insider-handel. Också folkvalda som sitter i företagsstyrelser måste följa dessa regler.

Just hemlig finansiell information skapar begränsningar. När jag själv 1991 blev statssekreterare i finansdepartementet lämnade jag omedelbart två styrelser där man gjorde kapitalplaceringar. Annat hade varit oetiskt och delvis olagligt.

Det bör inte vara någon hemlighet vilka sidouppdrag den folkvalda har. Transparensen ska vara total. Därför var det naturligt att Cecilia Wikström berättade för Liberalernas ledning vilka styrelseuppdrag hon fått, liksom att Maria Wetterstrand informerade regeringen om sitt styrelseuppdrag och om att hon köpt aktier.

Den rena lobbyismen är olämplig. Också detta löses genom full transparens.

Fredrik Reinfeldt betecknade, när han var statsminister, näringslivet som ett ”särintresse”. Nu – med Cecilia Wikström och Maria Wetterstrand som verktyg – byggs än högre murar mellan näringsliv och politik. Det innebär en allvarlig isolering av politiken.

Olle Wästberg

Ordförande i 2014 års Demokratiutredning.


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?