1515
Annons

Ny undersökning: Usel kvalitet i svenska förvaltningsdomstolar

DEBATT. I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central. En ny undersökning bland Sveriges advokater visar att förtroendet för förvaltningsdomstolarna, där bland annat skattemål hanteras, är lågt. De är rättsosäkra och partiska. Detta borde bekymra politiker och domare, anser Sven-Åke Bergkvist och Carl Göransson.

Sven-Åke Bergkvist
och Carl Göransson
Organisationen Rättvis skatteprocess
Sven-Åke Bergkvist och Carl Göransson Organisationen Rättvis skatteprocess

Svenska advokater anser att förvaltningsdomstolarna är rättsosäkra och partiska. Det visar en omfattande Demoskopundersökning intresseorganisationen Rättvis skatteprocess tagit fram. Det är ytterst ett hot mot domstolarnas legitimitet att erfarna jurister saknar förtroende för den dömande makten. Nu krävs reformer för att skapa förtroende för förvaltningsdomstolarna.

I Sverige finns två typer av domstolsordningar: de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna.

I allmän domstol – alltså tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen – hanteras något förenklat brottmål samt mål där enskilda möter enskilda. Det kan handla exempelvis om två parter som är oense hur ett avtal ska tolkas, en skadeståndstalan eller en skilsmässa.

Förvaltningsdomstolarna – förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen – hanterar mål där enskilda möter staten. I domstolarna hanteras mål som rör allt från skatter och socialförsäkringar till tvångsvård och ekonomiskt bistånd.

För att de båda domstolsordningarna ska ha legitimitet är det viktigt att det finns ett förtroende för deras verksamhet. I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central – man måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Om tillämpningen av lagarna sker godtyckligt eller partiskt tappar de regler som styr samhället snabbt sin legitimitet.

Svensk grundlag uttrycker detta redan i regeringsformens första kapitel. Där framgår det att domstolarna har att beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Kravet på opartiskhet framgår även tydligt i artikel 6 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Och skrivningen är viktig: om domstolarna är opålitliga, hur vet man då att man får en saklig och opartisk prövning av sin sak?

Många jurister och advokater som processar i förvaltningsdomstolar har länge uttryckt kritik mot att förvaltningsdomstolarna inte håller samma kvalitet som allmänna domstolar. Detta gäller särskilt på skatteområdet.

För att klargöra hur svenska advokater ser på domstolarnas förmåga att hantera skattmål anlitade vi på intresseorganisationen Rättvis skatteprocess analysföretaget Demoskop som genomfört en undersökning riktad till samtliga advokater i Sverige. Resultatet från undersökningen är mycket oroväckande.

En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål – 61 procent – anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, endast 12 procent anger att de är opartiska. Bland advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, är det endast 7 procent säger som upplever att domstolen är partisk. Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag från regeringsformen: att iaktta opartiskhet.

Något annat advokaterna som processar i skattemål riktar hård kritik mot är hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när de dömt. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 17 procent.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att hantera bevis. Fler än fyra av fem anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande siffra för dem som processar i andra domstolar är lite lägre än en av fem. Endast 5 procent av de intervjuade godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis. Det innebär att advokaterna anser att det återkommande inte spelar någon roll hur bra bevis man har för sin fråga – förvaltningsdomstolarna bortser ändå i många fall från dem.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland dem som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

En invändning mot kritiken angående förvaltningsdomstolarna som ibland presenteras är att advokaterna som processar i skattemål ofta förlorar – vilket de gör – och därför fått en negativ syn på domstolen och det allmänna. Den håller emellertid inte enligt vår undersökning. Advokater som processar i brottmål i allmän domstol möter också det allmänna och har sammantaget en högre förlustfrekvens än skatteadvokaterna. Trots det är de betydligt mer positiva till de allmänna domstolarna. Faktum är att det är den mest positiva gruppen i hela undersökningen. Det negativa utfallet är alltså inte kopplat till antalet förluster i domstol.

Det här är mycket dåliga nyheter för den som försöker tillvarata sin rätt mot det allmänna. Resultatet borde få politiker, domare och allmänhet att reagera.

För att komma till rätta med det stora rättssäkerhetsproblem som undersökningen påvisar krävs flera reformer av förvaltningsprocessen. Nedan listar vi ett antal förändringar som är bör genomföras skyndsamt. Det kommer inte räcka, men är ett steg på vägen.

1. Rekryteringen till förvaltningsdomstolarna bör breddas. För att nå materiellt korrekta beslut och domar är det viktigt med en spännvidd i synsätt och uppfattningar. Därför är det viktigt att fler domare med bakgrund som advokat eller ombud med erfarenhet från näringslivet tillsätts. På så sätt ökas mångfalden i förvaltningsdomstolarna.
2. Det krävs ökad specialisering i domstolarna. En statlig utredning från 2014 om specialisering i skattemål drog slutsatsen att var tredje förvaltningsrätt inte kunde anses hålla en tillfredsställande skattespecialisering. Detta då domstolarna inte hade tillräckligt målunderlag och för få domare som arbetade med skatter. Det får självklart effekter på domstolarnas dömande.
3. Full ersättning vid vinst i skattemål. I det fall man vinner mot staten bör man tillkännas full ersättning för sina rättegångskostnader. I dag är ofta ersättningarna mycket låga, även i det fall Skatteverket eller annan myndighet gjort fel och den enskilde agerat korrekt. Det gör möjligheten att försvara sina rättigheter mot det offentliga till en klassfråga där väl bemedlade kan anlita ombud och vanligt folk lämnas därhän.

Situationen är alarmerande och nu krävs åtgärder. Det är viktigt att alla – såväl advokater som enskilda – kan lita på domstolarna är sakliga och opartiska.


Sven-Åke Bergkvist, ordförande för Rättvis skatteprocess och Senior Adviser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Carl Göransson, vd, Rättvis skatteprocess

(Rättvis skatteprocess är en stiftelse som verkar för ökad rättssäkerhet i skatteförfarandet. Undersökningen finns att läsa i sin helhet på rattvisskatteprocess.se )


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från VerizonAnnons

Snabbare och säkrare framtid med 5G

Snabbare, säkrare och effektivare. Femte generationens mobilnät, 5G, kan inte bara erbjuda företag skräddarsydda och snabbare lösningar än i dag. Det kan också öka säkerheten och produktionen.

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

Till viss del bygger 5G på samma teknologi som föregångaren 4G, som bland mycket annat gjorde det möjligt att strömma video och att smidigt ladda ner appar.

– 5G kommer också att möjliggöra en massa nya typer av upplevelser för användarna. Dessutom kommer det att förändra en hel del för företag. 5G kan överföra data med mycket mindre fördröjning än 4G och kommer att kunna stödja många fler enheter. Det utvecklades också för att erbjuda bättre stöd för privata nätverk, säger Scott M. Lawrence, direktör vid telekommunikationsjätten Verizon.

Exklusiv tillgång till nätverket

Just privata 5G-nätverk spås revolutionera nyttjandet av mobilnät. Med ett privat 5G-nätverk har företaget exklusiv tillgång till nätverket som fungerar på den frekvensen. Det är en skillnad från exempelvis wifi, där alla använder en av två frekvenser - vilket kan leda till överbelastning eller störningar.

Affärsfördelarna med 5G-nätverk är många. En är att företag kan bygga ett nätverk utifrån sina applikationers behov. De kan själva bestämma vilken prestanda man önskar. Det betyder också att nätverket är säkert. Ägaren har full kontroll över vem som kan komma åt det.

Den sista pusselbiten är så kallad edge computing. Det kan användas för en applikation som baseras på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att analysera videofilmer från exempelvis en tillverkningsprocess. Att snabbt kunna upptäcka ett problem och omedelbart vidta åtgärder kan vara avgörande.

Ett konkret exempel är möjligheten att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Hastigheten för många automatiskt styrda fordon (AGV) är för närvarande begränsad för att minimera risken för olyckor. Med den tillförlitlighet som ett privat 5G erbjuder i nästintill realtid kommer det att vara möjligt att öka hastigheten och därmed också produktiviteten. Tester med sensorer på fordon och AI/ML för att upptäcka eventuella faror och vidta åtgärder för att undvika incidenter har visat att femfaldiga ökningar kan vara möjliga utan att äventyra säkerheten.

– Videoövervakning kan också bidra till att förbättra säkerheten, men den har hittills begränsats av att någon aktivt måste titta på filmerna. Det kan vara orealistiskt på en stor arbetsplats med många potentiella faror. I stället har man undersökt incidenter i efterhand. Med privat 5G kan video överföras till en server på plats på millisekunder, analyseras automatiskt och rapportera avvikelser i tid för att förhindra olyckor, säger Scott M. Lawrence. 

Kan förhindra allvarliga skador

5G har testats på oljeriggar för att säkerställa att människor använder rätt skyddsutrustning. Om en anställd till exempel tar av sig en av sina skyddshandskar, kan maskinen han arbetar på stoppas automatiskt, vilket kan förhindra allvarliga skador.

I den medicinska världen används samma teknik för att vägleda anställda när de ska sätta på sig avancerad skyddsutrustning. En AI/ML-driven assistent kan ge vägledning nästan i realtid och bekräfta att varje steg är korrekt genomfört. Samma teknik kan också tillämpas i en miljö där man monterar komplex utrustning. Istället för att kvalitetssäkringen ska ske efter monteringen kan den integreras genom hela produktionen. Om en operatör skulle missa ett steg eller göra en felaktig anslutning varnas de och ett fel förhindras. 

Det här är bara några exempel på hur privat 5G och edge computing kan bidra till att förbättra säkerheten. Det finns många, många fler.

– Möjligheterna är praktiskt taget obegränsade. Från gruvdrift till hälsovård, tillverkning till detaljhandel, upptäcker företag att privat 5G kan hjälpa dem att lösa problem som tidigare var svåra att lösa, säger Scott M. Lawrence.

Hundratals miljoner människor har redan 5G-täckning och den siffran växer snabbt. Med privat 5G behöver man inte ens vänta på att mobiloperatörerna ska bygga ut sina nätverk; så länge spektrumet är tillgängligt kan man själv välja tidpunkt. 

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?