1515

Ny teknik avgörande för omställningen

REPLIK. Klimatarbetet och samhällets omställning förutsätter optimism och tro på teknisk utveckling. Precis som Pär Holmgren skriver (Di 14/10) behöver vi verkligen vända på alla stenar i klimatarbetet. Men hans ord klingar falskt då Miljöpartiet gång efter annan gör sitt bästa för att säkerställa att några av de viktigaste stenarna förblir orörda. En sådan är infångning och lagring av koldioxid.

UTSLÄPPSMINSKNINGAR. CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp, skriver företrädare för Moderaterna.
UTSLÄPPSMINSKNINGAR. CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp, skriver företrädare för Moderaterna.Foto:Pontus Lundahl/TT

Det finns flera direkta felaktigheter i Miljöpartiets påståenden. Antingen är Pär Holmgren illa informerad om tekniken eller så försöker han bara hitta förevändningar att genomföra Miljöpartiets tillväxtfientliga politik. Tekniken är nämligen tillgänglig och operationell redan i dag, det som saknas är den politiska viljan och initiativet. 

Moderaterna arbetar för att alla sektorer ska vara med och dra sitt strå till stacken när vi gemensamt minskar våra utsläpp. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att viss produktion åtminstone under en övergångsperiod är mycket svår att göra utsläppsfri och att vi behöver negativa utsläpp för att nå klimatmålen i Sverige och Europa. 

Det mest realistiska alternativet för att åstadkomma stora och säkra utsläppsminskningar är då CCS och bio-CCS, carbon capture and storage, som innebär att koldioxid med fossilt respektive biogent ursprung fångas in för att lagras. Tekniken är redan tillgänglig och det finns testanläggningar i drift, till exempel Stockholm Exergis anläggning för bio-CCS vid Värtaverket i Stockholm. Men varken i EU eller Sverige satsas det tillräckligt. 

CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp. Därom råder ingen tvekan, särskilt om vi vill minska våra utsläpp med bibehållen konkurrenskraft och en stark ekonomi som gör att fler vill följa Sveriges väg. FN:s klimatpanel, IPCC, gör samma bedömning som Moderaterna och utgår från att CCS och bio-CCS blir gångbara lösningar i kalkylerna för att klara Parisavtalets mål. En liknande bedömning gör EU-kommissionen som förlitar sig på tekniken i arbetet för att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. 

Regeringen avsätter inga pengar till CCS eller bio-CCS i budgeten 2021. Moderaterna vill däremot, i linje med expertisens rekommendationer, satsa på storskalig utveckling av CCS och bio-CCS och avsätter 500 miljoner kronor i budgeten från 2021. Vi vill ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan ge incitament för introduktion av tekniken och ge stöd till företag som vill bygga anläggningar. Moderaternas mål är att ha en finansieringsmodell på plats redan 2021. Satsningar och incitament är någonting vi också behöver arbeta med även på EU-nivå. 

Ett föredöme nära till hands är Norge. Den norska regeringen presenterade nyligen en storsatsning på CCS som motsvarar totalt 25 miljarder svenska kronor över en tioårsperiod. Sverige borde också ta initiativ till ett samarbete med Norge och utforska eventuella samarbetsavtal för att lagra koldioxiden på den norska västkusten. 

Att CCS inte skulle vara kostnadseffektivt är en intressant invändning från Miljöpartiet som är ett parti som gång efter annan struntat helt och hållet i experters utvärderingar av Miljöpartiets klimatpolitik. När det gäller regeringens symbolpolitik tycks ingen kostnad för utsläppsminskningar vara för hög och effektivitet är i bästa fall en bisats. Kostnaden för utsläppsminskningar med CCS-teknik beräknas ligga i paritet med den svenska koldioxidskatten. Det vill säga betydligt billigare än många av regeringens reformer på klimatområdet, som till exempel Klimatklivet som regeringen lägger nästan två miljarder på per år. 

Klimatet har inte råd med Miljöpartiets teknikfientlighet. Vi behöver utforska alla potentiella lösningar för att minska våra utsläpp och framöver kommer CCS och bio-CCS, oavsett vad Pär Holmgren vill tro, att vara en viktig del i vårt klimatarbete.

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson 

Jessica Polfjärd (M), europarlamentariker 

Läs Pär Holmgrens artikel här.

Läs Pär Holmgrens svar på moderatpolitikernas replik här. 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?