Annons

Ny teknik avgörande för omställningen

REPLIK. Klimatarbetet och samhällets omställning förutsätter optimism och tro på teknisk utveckling. Precis som Pär Holmgren skriver (Di 14/10) behöver vi verkligen vända på alla stenar i klimatarbetet. Men hans ord klingar falskt då Miljöpartiet gång efter annan gör sitt bästa för att säkerställa att några av de viktigaste stenarna förblir orörda. En sådan är infångning och lagring av koldioxid.

UTSLÄPPSMINSKNINGAR. CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp, skriver företrädare för Moderaterna.
UTSLÄPPSMINSKNINGAR. CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp, skriver företrädare för Moderaterna.Foto:Pontus Lundahl/TT

Det finns flera direkta felaktigheter i Miljöpartiets påståenden. Antingen är Pär Holmgren illa informerad om tekniken eller så försöker han bara hitta förevändningar att genomföra Miljöpartiets tillväxtfientliga politik. Tekniken är nämligen tillgänglig och operationell redan i dag, det som saknas är den politiska viljan och initiativet. 

Moderaterna arbetar för att alla sektorer ska vara med och dra sitt strå till stacken när vi gemensamt minskar våra utsläpp. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att viss produktion åtminstone under en övergångsperiod är mycket svår att göra utsläppsfri och att vi behöver negativa utsläpp för att nå klimatmålen i Sverige och Europa. 

Det mest realistiska alternativet för att åstadkomma stora och säkra utsläppsminskningar är då CCS och bio-CCS, carbon capture and storage, som innebär att koldioxid med fossilt respektive biogent ursprung fångas in för att lagras. Tekniken är redan tillgänglig och det finns testanläggningar i drift, till exempel Stockholm Exergis anläggning för bio-CCS vid Värtaverket i Stockholm. Men varken i EU eller Sverige satsas det tillräckligt. 

CCS och bio-CCS kommer att behövas om Sverige ska lyckas med målet att bli klimatneutralt senast 2045 och därefter ha negativa utsläpp. Därom råder ingen tvekan, särskilt om vi vill minska våra utsläpp med bibehållen konkurrenskraft och en stark ekonomi som gör att fler vill följa Sveriges väg. FN:s klimatpanel, IPCC, gör samma bedömning som Moderaterna och utgår från att CCS och bio-CCS blir gångbara lösningar i kalkylerna för att klara Parisavtalets mål. En liknande bedömning gör EU-kommissionen som förlitar sig på tekniken i arbetet för att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. 

Regeringen avsätter inga pengar till CCS eller bio-CCS i budgeten 2021. Moderaterna vill däremot, i linje med expertisens rekommendationer, satsa på storskalig utveckling av CCS och bio-CCS och avsätter 500 miljoner kronor i budgeten från 2021. Vi vill ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan ge incitament för introduktion av tekniken och ge stöd till företag som vill bygga anläggningar. Moderaternas mål är att ha en finansieringsmodell på plats redan 2021. Satsningar och incitament är någonting vi också behöver arbeta med även på EU-nivå. 

Ett föredöme nära till hands är Norge. Den norska regeringen presenterade nyligen en storsatsning på CCS som motsvarar totalt 25 miljarder svenska kronor över en tioårsperiod. Sverige borde också ta initiativ till ett samarbete med Norge och utforska eventuella samarbetsavtal för att lagra koldioxiden på den norska västkusten. 

Att CCS inte skulle vara kostnadseffektivt är en intressant invändning från Miljöpartiet som är ett parti som gång efter annan struntat helt och hållet i experters utvärderingar av Miljöpartiets klimatpolitik. När det gäller regeringens symbolpolitik tycks ingen kostnad för utsläppsminskningar vara för hög och effektivitet är i bästa fall en bisats. Kostnaden för utsläppsminskningar med CCS-teknik beräknas ligga i paritet med den svenska koldioxidskatten. Det vill säga betydligt billigare än många av regeringens reformer på klimatområdet, som till exempel Klimatklivet som regeringen lägger nästan två miljarder på per år. 

Klimatet har inte råd med Miljöpartiets teknikfientlighet. Vi behöver utforska alla potentiella lösningar för att minska våra utsläpp och framöver kommer CCS och bio-CCS, oavsett vad Pär Holmgren vill tro, att vara en viktig del i vårt klimatarbete.

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson 

Jessica Polfjärd (M), europarlamentariker 

Läs Pär Holmgrens artikel här.

Läs Pär Holmgrens svar på moderatpolitikernas replik här. 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från TelenorAnnons

Därför är 5G viktigt – för ditt företag

Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.
Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.

Inte bara en bättre teknik – utan avgörande för framtidens affär.

Här avslöjar experten hur 5G kan hjälpa ditt företag.

– Om det kommer någon i din bransch med den här tekniken och du inte är med på tåget, då finns det stor risk att du blir ifrånkörd, säger Martin Whitlock, teknikchef hos Telenor IoT.

Så kan 5G påverka dina IoT-planer – läs mer 

Högre kapacitet, snabbare datahastigheter och mer avancerade möjligheter – men är det nödvändigt? När femte generationens mobilnät, 5G, gör sitt intåg ställer säkerligen många företag och organisationer frågan.

– Faktum är att 5G redan tidigt var efterfrågat av marknaden. I takt med att digitaliseringen sprungit i väg senaste åren har marknaden också större krav på vilken teknik som kan uppfylla de nya behoven för uppkoppling. 5G är en effekt av det, tekniken där är redan i grunden anpassad för IoT-produkter, säger Martin Whitlock och pekar på att 5G skapar nya möjligheter inom flera områden:

– Hemma har du sannolikt en elmätare som utnyttjar tekniken redan nu. Elmätaren i sig är ingen revolution men den svarar mot behovet att snabbt kunna läsa av elförbrukningen. Tittar man visionärt kommer 5G möjliggöra de extrema användningsområdena, som självkörande bilar. Men vi har även avancerad robotteknik inom industrin eller möjligheten att kunna genomföra remote surgery på ett sjukhus på andra sidan jorden eftersom uppkopplingen via 5G är tillräckligt snabb för det.

”4G och 5G kommer att leva parallellt länge”

Samtidigt är Whitlock tydlig med att 5G inte kommer rullas ut över en natt. Han målar upp en tidslinje över tio år med tre större faser: Övergång, utveckling och förvandling.

– Vi tar de första stegen i första fasen nu. Inom EU har vi många saker som är uppkopplade via 2G-nätet, som exempelvis alarmknappar i nyproducerade bilar. Där är en 4G-lösning på gång att ersätta, men det kommer ta tid. Det är svårt att bara släcka ner saker. Men ja, de äldsta näten kommer att fasas ut över tid, säger Whitlock.

När han träffar kunder eller föreläser dyker ofta frågan om även 4G-nätet kommer släckas:

– 4G och 5G kommer att leva parallellt länge, längre än tio år. Med det sagt, ska du designa en produkt idag rekommenderar jag att du ser till att den klarar att kopplas upp både via 4G och 5G- nätet.

Hur ska man som företag då ta sig an utvecklingen? Oavsett bransch gäller det att ha några saker i bakhuvudet, råder Whitlock:

– Det som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Jag vågar påstå att vi är på väg i den riktningen, alla trender pekar dit, säger han och fortsätter:

– Varje gång det kommer en ny generation mobilnät hamnar vi till slut i ett läge där teknologin kommer till stor användning. Ofta kommer marknaden på fler användningsområden än vi operatörer förutspått, och så förväntar jag mig blir fallet även med 5G.

Rekommenderar ett 5G-tänk redan idag

Något av det kanske viktigaste för företag är dock att man inte fastnar i tekniken. 5G är inte ett tekniskt projekt för företaget, utan det handlar om att ta tillvara de möjligheter 5G ger och basera sin affärsutveckling på det. Det borde vara top of mind.

Hur hanterar Telenor IoT:s kunder omställningen?

– Det är en pågående planering hos majoriteten. Man ska komma ihåg att mycket av IoT idag bygger på äldre teknik som fungerar väldigt bra. Några kunder är naturligt mer intresserade av 2G än 5G just nu, men det är naturligtvis så att vi har en dialog om hur övergången ska se ut. Vår starka rekommendation är att du har ett 5G-tänk redan idag och att man förstår hur man kan dra nytta av det. Annars är risken att du blir ifrånkörd.

Därför borde Telenor vara ditt förstaval vid IoT-satsningen  

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera