1515

Ny maktbalans i EU hotar konkurrensen

Ett tilltagande inslag av statlig intervention i EU-politiken riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. För att försvara sunda konkurrensvillkor på en öppen marknad måste regeringen ta fram en tydlig strategi tillsammans med det svenska näringslivet, skriver företrädare för Teknikföretagen.

Det är av yttersta vikt att EU:s utveckling inte leder till ökad politisk styrning i den europeiska ekonomin, utan bygger långsiktig konkurrenskraft genom lika villkor länder och företag emellan, skriver företrädare för Teknikföretagen.
Det är av yttersta vikt att EU:s utveckling inte leder till ökad politisk styrning i den europeiska ekonomin, utan bygger långsiktig konkurrenskraft genom lika villkor länder och företag emellan, skriver företrädare för Teknikföretagen.Foto:Hayoung Jeon

EU:s inre marknad är Sveriges hemmamarknad och vår i särklass största handelspartner, med tre fjärdedelar av all svensk utrikeshandel. En välfungerande inre marknad är av yttersta vikt för svenska företag och en förutsättning för industrins globala konkurrenskraft. Den inre marknadens funktionssätt är i sin tur avhängigt lika spelregler länder och företag emellan, vilket upprätthålls genom konkurrenslagstiftning och begränsade möjligheter till statsstöd. Denna ordning utmanas av en ny maktbalans i EU.

I mars i år presenterade EU-kommissionen en ny industristrategi för Europa. Pådrivet av Tyskland och Frankrike föreslår EU-kommissionen att revidera EU:s konkurrens- och statsstödsregler för att i större utsträckning tillåta sammanslagningar av storbolag och möjliggöra politiskt identifierade och statligt finansierade satsningar i utvalda sektorer och nyckelteknologier. Att politiker väljer vinnare framför att låta marknaden styra är inte rätt väg framåt.

Detta riskerar att leda till en snedvriden konkurrens på den inre marknaden, vilket förstärks ytterligare av de omfattande nationella statsstöd som nu tillåts av EU genom att frångå de befintliga statsstödsreglerna för att återstarta den europeiska ekonomin i kölvattnet av Coronapandemin. Samtidigt är takten på återhämtningen av den svenska ekonomin nära sammankopplad den i övriga Europa.

Regeringen framhöll sommarens överenskommelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond som en framgång för Sveriges budgetrestriktiva linje. Sverige lyckades bibehålla EU-rabatten, hålla nere storleken på långtidsbudgeten och öka andelen lån kontra bidrag i återhämtningspaketet. Den offentliga debatten handlande nästan uteslutande om kronor och ören, snarare än hur vi bygger en långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa. 

Tyvärr upprätthölls den budgetrestriktiva hållningen genom att skära ner i de budgetposter som svensk industri framfört som allra viktigast för företagens konkurrenskraft. Exempelvis har horisontella forsknings- och innovationsprogram nedprioriterats till förmån för sektoriella satsningar i återstartspaketet. Detta kan istället öka klyftorna mellan företag från olika länder och av olika storlekar, vilket fragmenterar den inre marknaden. 

I och med Storbritanniens utträde ur EU måste Sverige finna sig i en ny politisk realitet med en ny maktbalans inom EU. Det är av yttersta vikt att EU:s utveckling inte leder till ökad politisk styrning i den europeiska ekonomin, utan bygger långsiktig konkurrenskraft genom lika villkor länder och företag emellan. 

Detta kräver kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, ett innovationsvänligt regelverk anpassat efter nya teknologier, och en ambitiös frihandelspolitik som underlättar för företagen att sprida sina innovationer världen över. Det är frågor som måste vara centrala prioriteringar i Sveriges EU-agenda.

Sverige måste bli mer proaktiv och drivande i att påverka EU-politiken. För det krävs konstruktiva förslag, vilket börjar med en mer strukturerad nationell samordning. För att försvara sunda konkurrensvillkor på en öppen marknad måste regeringen därför skyndsamt enas kring en tydlig vision och gemensam strategi för EU:s utveckling tillsammans med det svenska näringslivet. 

En enhetlig svensk hållning är grunden för att bygga en allians av likasinnade kring och nyttja befintliga nätverk för att stärka Sveriges påverkan i Bryssel. Alternativet är att svenska företag får allt svårare att konkurrera på lika villkor som tyska och franska industrijättar – vilket i förlängningen även försvagar EU:s komparativa fördel på en tilltagande konkurrensutsatt världsmarknad.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen

Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik Teknikföretagen


Innehåll från NavigeraAnnons

Hållbar förvaltning och filosofi bakom fonden Global Sustainable Leaders

Tillsammans med den danska kapitalförvaltaren Qblue Balanced har Max Matthiessens fondbolag Navigera lanserat hållbarhetsfonden Global Sustainable Leaders. Målet med fonden är att hitta och investera i världens 10 procent bäst positionerade bolag att klara klimatövergången och lösa globala hållbarhetsutmaningar inom samtliga branscher. 

Fonden Global Sustainable Leaders förvaltas enligt en hållbarhetsmodell baserad på en kvantitativ analys. De bolag som är möjliga investeraralternativ betygsätts och jämförs med branschkonkurrenter utifrån att både nuvarande och framtida affärsmodell är hållbar. 

– För oss blir fonden ett bra komplement till vårt hållbarhetsutbud. Vår investeringsfilosofi tillsammans med Qblue Balanced unika angreppssätt inom hållbar förvaltning har gett oss möjligheten att skapa en fond som bidrar med ett stort samhälleligt värde. Bolagen vi investerar i är alla mycket bra positionerade för att lösa några av världens och ekonomins största utmaningar. Genom vår väldigt aktiva fond har vi lyckats reducera klimatpåverkan betydligt mer än många passiva hållbarhetsfonder, säger Christian Sterndahlen, Co-CIO och ansvarig för hållbarhet på Navigera.

Hållbarhet genererar bättre riskprofil

Vd för Qblue Balanced, Bjarne Graven Larsen, har med över 30 års erfarenhet av arbete med hållbara investeringar viktig kompetens för att hitta och analysera de bolag vars hållbarhetsarbete innebär en lönsam investering. 

– Hållbarhet är ett väl debatterat ämne och idag är kunderna medvetna om att man kan göra något bra genom de fonder man investerar i. Med denna fond är det viktigt för oss att samla världens 10 procent främsta bolag inom hållbarhet, som vi även ser är hållbara på sikt. Att fokusera på dessa bolag är det bästa sättet att inte bara reducera risken i portfolion, utan även för att få bäst avkastning. Eftersom vi ser att bolag med en stark framtidsvision där de är väl positionerade för klimatövergången kommer överträffa konkurrenter med en mindre hållbar profil, fortsätter han.

Utgår från tre dimensioner 

Fonden har en unik approach för att hitta nya sätt att identifiera hållbara företag. Förvaltarna arbetar med tre dimensioner där det bland annat handlar om att hitta ESG-ledande företag i alla elva globala industrier. 

– Vi jämför inom industrier och mäter miljökriterier, sociala kriterier och bolagsstyrning för at se hur stark generell ESG-poäng företaget inom sin bransch. Den andra dimensionen handlar om hur väl positionerat företaget är för klimatomställningen med fokus på klimatpåverkan. Samt att se hur deras utsläppsstrategi ser ut framöver. Den tredje aspekten handlar om FN:s 17 hållbarhetsmål och vi mäter hur väl är bolagets affärsmodell är anpassat till att uppfylla de 17 målen, säger Bjarne Graven Larsen.

Väl positionerade för klimatövergången 

För att kunna lokalisera världens mest hållbara bolag krävs en avancerad mätmetod. Idag finns enorma mängder data som utvecklas konstant och inte alltid är bra nog vilket gör det svårt att analysera kvalitativt. Genom bland annat avancerade metoder som data crunching kan stora mängder rå data bearbetas vilket förser förvaltaren med relevant data att analysera.

– På grund av den stora efterfrågan på hållbara produkter finns det många produkter som inte lever upp till den kvalitetsstandard man förväntar sig att se på marknaden. Det är avgörande att hela tiden hålla sig uppdaterad och det blir allt viktigare att ha en förståelse för vad den stora mängden data betyder. Data crunching ger oss mätbar hållbarhetsdata och är enormt värdeskapande för våra kunder, säger Christian Sterndahlen.

Om Navigera och Qblue Balanced

Max Matthiessen ägda Navigera startade 1994 och har under flera år verkat för hållbara investeringar. Med lanseringen av nya fonden Global Sustainable Leaders tas ytterligare ett kliv i ambitionen att erbjuda ett heltäckande hållbarhetserbjudande. Efter en djupgående process har fondbolaget Qblue Balanced valts ut för att förvalta fonden. Det Köpenhamnsbaserade fondbolaget med expertis inom hållbar kapitalförvaltning, blir en helt ny förvaltare i Navigeras utbud. 

www.navigera.se

Bakom Qblue Balanced står ett dedikerat team med global expertis och lång erfarenhet inom investerings- och finansbranschen. Vd och grundare Bjarne Graven Larsen, har mer än 30 års erfarenhet av arbete med hållbara investeringar inom pensionsbranschen, och var tidigare CIO vid kanadensiska Ontario Teachers' Pension Plan - en av världens största institutionella investerare. 

www.qbluebalanced.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Navigera och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?