Annons

Nils Karlson: Därför blir det inte en ny skattereform

DEBATT. Nästan alla partier säger sig vilja göra en skattereform. Men så länge verklighetsbeskrivningen skiljer sig åt är det osannolikt att det kommer att ske. Värderingarna i rättvisefrågor är också ett problem. Och dagens makthavare brister i politisk skicklighet, skriver Nils Karlson.

INTRESSEN OCH IDEOLOGI SKILJER SIG. Det råder en bred enighet om att en ny skattereform bör genomföras. Men där upphör samsynen. Glöm inte att den hyllade skattereformen 1990–1991 drevs igenom av endast två partier, skriver Nils Karlson.
INTRESSEN OCH IDEOLOGI SKILJER SIG. Det råder en bred enighet om att en ny skattereform bör genomföras. Men där upphör samsynen. Glöm inte att den hyllade skattereformen 1990–1991 drevs igenom av endast två partier, skriver Nils Karlson.Bild:Henrik Montgomery

Socialdemokraterna, men också Miljöpartiet och allianspartierna, säger sig vilja genomföra en stor skattereform kommande mandatperiod. Gärna blocköverskridande. Sannolikt instämmer många företagare och väljare. Få torde vara nöjda med dagens skattesystem.

Mycket talar dock för att tron på en stor skattereform är en illusion. Stora välfärdshöjande reformer förutsätter nämligen att ett antal grundläggande villkor är uppfyllda, vilket jag utvecklar i en nyutkommen bok, Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies, (Palgrave Macmillan), där Sveriges och Australiens reformprocesser de senaste 30 åren jämförs.

För det första, och kanske mest uppenbara, krävs en välgrundad och gemensam verklighetsbeskrivning. Partierna är oense om vilket eller vilka problem en skattereform ska lösa. Är syftet ökade skatteintäkter för att säkra finansieringen av offentlig välfärdsproduktion och omfördelning? Eller behöver snarare skattetrycket sänkas för att förbättra företagandets villkor och incitamenten till utbildning? Det senare förutsätter snarast minskade offentliga välfärdsutgifter och bidrag. Eller är det klimatförändringar och miljöproblem som motiverar ändrade skatter?

Lika problematiskt är, för det andra, att partiernas värderingar och rättviseföreställningar skiljer sig åt i väsentliga avseenden. Tydligast är detta kanske när det gäller synen på marginalskatterna. Är höga marginalskatter rättvisa, vilket S och V menar? Eller är rejält sänkta marginalskatterna rättvist, som C och L förespråkar? Moderaterna tycks fortfarande vackla i sin syn. Även när det gäller synen på kapital-, bolags- och fastighetsbeskattning är rättviseuppfattningar centrala. Entreprenörskap, effektivitet och frihet ställs mot fördelningstänkande.

Det tredje skälet till att en stor skattereform är osannolik är tydliga tecken på bristande politisk skicklighet hos dagens politiker. Det räcker inte att ha en genomtänkt verklighets- uppfattning och en välgrundad rättviseuppfattning – även strategiskt agerande krävs för att genomföra välfärdshöjande reformer. Att skylla på osäkra majoritetsförhållanden håller inte: minoritetsregeringar har varit normen under de 25 år, 1985–2010, då Sverige förmådde genomföra en rad viktiga reformer. Regeringen Reinfeldt I är undantaget.

Skattereformen 1990–1991 kan tjäna som exempel. Det var en mycket stor reform – förändringarna omfattade en större andel av BNP än Thatchers och Reagans reformer som tjänade som förebilder – med radikalt sänkta marginalskatter på arbetsinkomster och kapital, breddade skattebaser och drastiskt slopade avdragsmöjligheter.

Förslaget var ursprungligen Folkpartiets, som av Socialdemokraterna hade utsetts till huvudmotståndare och svartmålats i valrörelsen 1988. Ett par år senare lyckades Socialdemokraternas finansminister Kjell-Olof Feldt och statssekreterare Erik Åsbrink genomdriva samma politik tillsammans med just Bengt Westerbergs Folkparti. Alla andra var emot (vilket de i dag tycks ha glömt): de andra partierna, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen.

Strategin var närmast Machiavellisk. Moderaterna gjordes medvetet till huvudmotståndare för att blidka den interna oppositionen inom socialdemokratin och från LO. De senares medlemmar fick dessutom en särskild skattelättnad, ”LO-puckeln”, som fortfarande gör skatteskalorna ologiska i vissa inkomstskikt. Samtidigt ändrades en rad olika skattesatser, vilket gjorde det svårt, till och med för medierna, att räkna ut vilka som var vinnare eller förlorare. Den allmänna opinionen vanns genom att utmåla det existerande skattesystemets höga marginalskatter och avdragsmöjligheter som ”perversa” och djupt orättvisa.

Så ska en slipsten dras. Att snacka räcker inte om välfärdshöjande reformer ska kunna genomföras.Nils Karlson, statsvetare och nationalekonom, vd, Ratio, Näringslivets forskningsinstitut


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Löwe RekryteringAnnons

Unik process garanterar rätt kandidat till rätt tjänst

Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.
Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Efter att tillsammans med kunden ha tagit fram en träffsäker kravprofil på en utlyst tjänst, gör Löwe Rekryterings unika, anonymiserade rekryteringsprocess att du som kund alltid kan vara säker på en sak: att du får rätt kandidat till rätt tjänst.

– Vi har tagit bort faktorer som utseende kön, ålder och etnicitet när vi lämnar CV till våra kunder. Istället fokuserar vi på det som är viktigt, nämligen utbildning, arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter, säger Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare, speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke. Löwe Rekrytering är specialister med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Här är man övertygad om att principen ”korten på bordet” är rätt väg att gå, och i kombination med den beprövade rekryteringsprocessen har detta lett till ett ovanligt högt antal framgångsrika matchningar. Roger Hult är övertygad om att detta grundar sig i att Löwes 30-dagars rekryteringsprocess banar väg för ömsesidig öppenhet och transparens – kring de faktorer som faktiskt är viktiga.

– Det finns en beklaglig trend där både arbetsgivare och arbetssökande enbart lyfter fram sina positiva sidor. Vi anser att båda parter har en skyldighet – och ska ha möjlighet – att tydligt och sakligt kunna ställa frågor och få svar. Från arbetsgivarens sida gäller det att ärligt beskriva samtliga arbetsuppgifter och kandidaten behöver i sin tur vara rak med sina egna styrkor och svagheter.

Löwes AI algoritm sållar bland kandidater

När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar Löwe rätt mediekanal och kommunikationslösning för att kunden ska nå sin önskade målgrupp. För att undvika oväntade överraskningar använder sig Löwe Rekrytering av en egen AI-algoritm, LIR (Löwe Intiutive Recruiter). LIR är enligt den formella definitionen ett obevakat självlärande artificiellt intelligent program. Den klarar av att granska språket på detaljnivå i kandidatens CV vilket innebär att den läser av ord för ord och mening för mening i CV:t för att se om kompetensen är lämplig i det kandidaten beskriver utifrån ställd kravprofil från arbetsgivaren. LIR möjliggör för arbetsgivaren att lägga till en social kravprofil utöver den utlysta tjänstens kravprofil. Kandidaten måste nu i större omfattning än tidigare beskriva den egna personligheten i inlämnad CV för att matcha den sociala kravprofilen som arbetsgivaren har kopplat till utlyst tjänst. De kandidater som är kvar får kompletterande frågor innan de sedan kontaktas för en inledande intervju.

– Känns allt bra fortsätter vi till nästa steg med en längre, kompetensbaserad intervju hos oss på Löwe Rekrytering. Vi presenterar våra utvalda finalister för kunden med en koncis sammanfattning och återkopplar till personlighetstesterna. Först därefter gör vi en överlämning så att kunden kan förbereda inför en slutintervju. Det är först då som kunden ser vem kandidaten är, så att båda kan vara säkra på att enbart relevanta faktorer spelar in i urvalsprocessen; självklart medverkar våra rekryteringskonsulter även då, betonar Roger.

Utvecklar egna tekniska lösningar

Efter att kandidaten har blivit anställd gör Löwe Rekrytering månadsvisa uppföljningar under provanställningstiden. Om det mot all förmodan skulle bli en felrekrytering från Löwes sida, bekostar företaget kostnaden för uppsägningstiden inklusive arbetsgivaravgiften och hittar en ny kandidat till utan extra kostnad. Det är dock inte bara i rekryteringen som Löwes styrkor finns. Bolaget utvecklar alla sina tekniska lösningar själva och kan därför hjälpa sina kunder att möta en mängd komplexa utmaningar.

– Vi vet hur man på djupet kan skräddarsy unika AI-algoritmer för ett bolags specifika behov och använder oss utav maskininlärning. Med hjälp av AI-algoritmer kan man avlasta administrativa uppgifter som tar tid från beslutsfattare i ett bolag, bland annat VD, CFO, COO och CMO.Vi kan också skräddarsy unika AI-lösningar för att hjälpa ledare inom idrottsrörelsen med administrativa uppgifter, alltifrån sportchefer och ekonomiadministratörer till tränare.

Med AI-produkten LID (Löwe Intuitive Developer) kan kunder till exempel granska en befintlig personalstyrkas kompetens för att säkerställa att rätt person är på rätt plats. LID är en egenutvecklad artificiell intelligens (AI) som utvärderar den befintliga personalstyrkan. Den är objektiv och opartisk vilket ger alla en rättvis chans att bli bedömda utifrån det man har presterat i bolaget.

– LID tar all skriftlig information som finns om personalen och samlar den i en databas. Där granskas materialet på detaljnivå av vår algoritm, för att se till att alla är på rätt plats. LID kan också användas för att utvärdera personal inför en omorganisation eller ett annonserat varsel, eller då man står i begrepp att köpa upp ett annat bolag. LID kan i princip hantera hela granskningen av ett företags organisation till en bråkdel av kostnaden av vad organisationskonsulter tar i arvode.

Eliminerar bluffakturor till 100 procent

En annan tjänst Löwe erbjuder är programvaran Löwe Interceptor, som eliminerar bluffakturor till 100 procent. Programvaran kan integreras med vilket ekonomiprogram som helst, är helautomatiskt och behöver minimal översyn.

– Då många människor är hemma på grund av Coronakrisen, har kriminella element inte kunnat tjäna olagliga pengar den traditionella vägen genom exempelvis bostadsinbrott. Därför förutspår vi en lavinartad ökning av bluffakturor i år, i synnerhet vid överlämningar mellan ordinarie ekonomianställda och vikarierande semesterpersonal. Vår AI-lösning garanterar till 100% att inga bluffakturor släpps igenom och kan beroende på kundens tillval radera den fakturan så att t ex en oerfaren vikarierande ekonomiassistent av misstag inte betalar bluffakturan till företag med kopplingar till det yrkeskriminella nätverket. De som skickar ut bluffakturor är oftast yrkeskriminella organisationer och detta är vårt sätt att förhindra att företag av misstag bidrar till den yrkeskriminella verksamheten, avslutar Roger.

Fakta Löwe AI

Vi från Löwe AI som är en del av Löwe Consulting har tagit fram en kampanj för DI:s läsare. De företag som köper programlicensen för 120 000 SEK exklusive moms, som hanterar ett obegränsat antal fakturor, får använda programmet fram till 2021.12.31 om man lägger en intresseanmälan via vår hemsida.

EXTERN LÄNK: Läs mer här!

Mer från Löwe Rekrytering

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Löwe Rekrytering och ej en artikel av Dagens industri
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?