Nils Karlson: Därför blir det inte en ny skattereform

DEBATT. Nästan alla partier säger sig vilja göra en skattereform. Men så länge verklighetsbeskrivningen skiljer sig åt är det osannolikt att det kommer att ske. Värderingarna i rättvisefrågor är också ett problem. Och dagens makthavare brister i politisk skicklighet, skriver Nils Karlson.

INTRESSEN OCH IDEOLOGI SKILJER SIG. Det råder en bred enighet om att en ny skattereform bör genomföras. Men där upphör samsynen. Glöm inte att den hyllade skattereformen 1990–1991 drevs igenom av endast två partier, skriver Nils Karlson.
INTRESSEN OCH IDEOLOGI SKILJER SIG. Det råder en bred enighet om att en ny skattereform bör genomföras. Men där upphör samsynen. Glöm inte att den hyllade skattereformen 1990–1991 drevs igenom av endast två partier, skriver Nils Karlson.Bild:Henrik Montgomery

Socialdemokraterna, men också Miljöpartiet och allianspartierna, säger sig vilja genomföra en stor skattereform kommande mandatperiod. Gärna blocköverskridande. Sannolikt instämmer många företagare och väljare. Få torde vara nöjda med dagens skattesystem.

Mycket talar dock för att tron på en stor skattereform är en illusion. Stora välfärdshöjande reformer förutsätter nämligen att ett antal grundläggande villkor är uppfyllda, vilket jag utvecklar i en nyutkommen bok, Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies, (Palgrave Macmillan), där Sveriges och Australiens reformprocesser de senaste 30 åren jämförs.

För det första, och kanske mest uppenbara, krävs en välgrundad och gemensam verklighetsbeskrivning. Partierna är oense om vilket eller vilka problem en skattereform ska lösa. Är syftet ökade skatteintäkter för att säkra finansieringen av offentlig välfärdsproduktion och omfördelning? Eller behöver snarare skattetrycket sänkas för att förbättra företagandets villkor och incitamenten till utbildning? Det senare förutsätter snarast minskade offentliga välfärdsutgifter och bidrag. Eller är det klimatförändringar och miljöproblem som motiverar ändrade skatter?

Lika problematiskt är, för det andra, att partiernas värderingar och rättviseföreställningar skiljer sig åt i väsentliga avseenden. Tydligast är detta kanske när det gäller synen på marginalskatterna. Är höga marginalskatter rättvisa, vilket S och V menar? Eller är rejält sänkta marginalskatterna rättvist, som C och L förespråkar? Moderaterna tycks fortfarande vackla i sin syn. Även när det gäller synen på kapital-, bolags- och fastighetsbeskattning är rättviseuppfattningar centrala. Entreprenörskap, effektivitet och frihet ställs mot fördelningstänkande.

Det tredje skälet till att en stor skattereform är osannolik är tydliga tecken på bristande politisk skicklighet hos dagens politiker. Det räcker inte att ha en genomtänkt verklighets- uppfattning och en välgrundad rättviseuppfattning – även strategiskt agerande krävs för att genomföra välfärdshöjande reformer. Att skylla på osäkra majoritetsförhållanden håller inte: minoritetsregeringar har varit normen under de 25 år, 1985–2010, då Sverige förmådde genomföra en rad viktiga reformer. Regeringen Reinfeldt I är undantaget.

Skattereformen 1990–1991 kan tjäna som exempel. Det var en mycket stor reform – förändringarna omfattade en större andel av BNP än Thatchers och Reagans reformer som tjänade som förebilder – med radikalt sänkta marginalskatter på arbetsinkomster och kapital, breddade skattebaser och drastiskt slopade avdragsmöjligheter.

Förslaget var ursprungligen Folkpartiets, som av Socialdemokraterna hade utsetts till huvudmotståndare och svartmålats i valrörelsen 1988. Ett par år senare lyckades Socialdemokraternas finansminister Kjell-Olof Feldt och statssekreterare Erik Åsbrink genomdriva samma politik tillsammans med just Bengt Westerbergs Folkparti. Alla andra var emot (vilket de i dag tycks ha glömt): de andra partierna, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen.

Strategin var närmast Machiavellisk. Moderaterna gjordes medvetet till huvudmotståndare för att blidka den interna oppositionen inom socialdemokratin och från LO. De senares medlemmar fick dessutom en särskild skattelättnad, ”LO-puckeln”, som fortfarande gör skatteskalorna ologiska i vissa inkomstskikt. Samtidigt ändrades en rad olika skattesatser, vilket gjorde det svårt, till och med för medierna, att räkna ut vilka som var vinnare eller förlorare. Den allmänna opinionen vanns genom att utmåla det existerande skattesystemets höga marginalskatter och avdragsmöjligheter som ”perversa” och djupt orättvisa.

Så ska en slipsten dras. Att snacka räcker inte om välfärdshöjande reformer ska kunna genomföras.Nils Karlson, statsvetare och nationalekonom, vd, Ratio, Näringslivets forskningsinstitut


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MediCheckAnnons

Här är vårdföretagets storsatsning i Sverige

Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.
Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.

De har tredubblat omsättningen det senaste året. Nu satsar MediCheck, som ensamma erbjuder specialistläkare online, på fortsatt expansion.

– Vi ser att intresset och behoven är stora, satsningen ligger helt rätt i tiden. Det är ett gyllene läge, säger vd Thomas Ehrengren.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

Sedan 2017 har MediCheck hjälpt svenskar med kroniska problem inom flera medicinska områden, som till exempel magsjukdomar, hudsjukdomar och allergi. Förra året närmast exploderade intresset för att få hjälp av specialistläkare på MediCheck med en tredubblad omsättning – ett år för tidigt sett till affärsplanen. Målet är att omsätta 150 miljoner kronor till 2023.

– Tillväxtresan började redan 2019 med målsättningen att växa rejält under 2021, men vi är redan inne i den fasen. Anledningen är att allt fler patienter upptäcker oss och märker att det funkar bra. Över 70 procent av patienterna stannar kvar, det ser vi som ett kvitto på hög kvalitet, säger Thomas Ehrengren.

Att MediCheck, som idag har 250 specialistläkare kopplade till tjänsten, satsat på specialistkompetens är ingen slump, menar medicinskt ansvarig läkare Kenneth Ilvall:

 – Många patienter med långvariga problem har svårt att få en vettig vårdkontakt med just specialister. Vi är den enda aktören som har kapacitet att distribuera möjligheten att träffa en specialist oavsett vart man bor, vi gör vården mer jämlik och kan med gott samvete säga att vi är ett bra komplement till primärvården.

Thomas Ehrengren, VD för Medicheck
Thomas Ehrengren, VD för Medicheck

”Enorm potential för en god affär”

Under våren genomför bolaget en investeringsrunda där målet är att tillföra 40 miljoner kronor i kapital för att expandera. Bland annat kommer ytterligare 50 digifysiska sjuksköterskemottagningar startas upp runtom i landet i samarbete med en av Sveriges största apoteksaktörer. Där kommer möjlighet till undersökningar, provtagning och vaccinering finnas. Utrullningen går fort och sedan oktober har man redan etablerat 23 mottagningar runt om i landet. 

– I första hand kommer kapitalet satsas på att etablera MediCheck som ledande aktör inom digifysisk vård för patienter med långvariga medicinska problem och kroniska sjukdomar. Vi kommer också succesivt att investera i både teknik och kompetens samt förbereda oss för att ta delar konceptet till andra marknader utanför Sverige, säger Ehrengren. 

I dina ögon, varför är MediCheck en bra investeringsmöjlighet?

– Dels för att detta är en snabbt växande marknad med enorm potential för en god affär, dels investerar man i en god sak och gör något bra både för patienterna och för samhället. För oss är samhällsperspektivet enormt viktigt eftersom den vård vi utför kan frigöra tid för andra delar av vården.

”Utifrån patienternas behov”

Ungefär hälften av svenskarna beräknas ha kroniska besvär, så behoven är stora – samtidigt som det råder en brist på specialister. Tack vare dagens tekniska möjligheter övervinner MediCheck problematiken, anser Ilvall:

– Fler specialistläkare får möjlighet att arbeta nära med patienter de har relevant utbildning för. Vi återför kompetens till vårdsystemet och till patienterna, utan geografiska begränsningar, säger han.

Förutom planerna på ökad digifysisk vård och framtida expansion i andra länder är ett kortsiktigt mål att skala upp affären. Redan idag tillhandahåller man psykiatritjänster till HVB- och särskilda boenden och planen är att i större utsträckning erbjuda sina tjänster till företag, försäkringsbolag samt omsorg.

– Det vi ser framåt, är att bredda och anpassa olika tjänstekoncept för olika kronikergrupper. Vi bygger ett bolag utifrån patienternas behov så de får en så bra hälsa som möjligt.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

 

 

 

Mer från MediCheck

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MediCheck och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?