Näringslivet måste mobilisera

DEBATT. Samma uppoffring och omsorg som nu uppvisas inom vården, måste vi alla i näringslivet nu mobilisera för att rädda Sverige ifrån massarbetslöshet, konkurser och ekonomisk tillbakagång, skriver Tomas Carlsson, vd NCC.

Tomas Carlsson, NCC.
Tomas Carlsson, NCC.Foto:Joakim Kröger, Joakim Kröger, Joakim Kröger

Coronaviruset har visat vilken djup tacksamhet vi har anledning att känna inför sjukvården, där en hårt arbetande personal räddar livet på medmänniskor. Alla vi andra har de senaste dagarna haft anledning att fråga oss hur vi bäst tar ansvar i denna unika och delvis extrema situation. Förutom den medicinska krisen står både global och svensk ekonomi inför en enorm utmaning. Samma uppoffring och omsorg som nu uppvisas inom vården, måste vi alla i näringslivet nu mobilisera för att rädda Sverige ifrån massarbetslöshet, konkurser och ekonomisk tillbakagång.

I näringslivet syftar innovationskraft annars till att få fram nya och bättre produkter och tjänster eller hitta nya vägar till marknaden. Nu kommer denna kraft till användning genom att finna idéer som minskar det tryck coronasmittan och nödvändiga försiktighetsåtgärder innebär på samhället. Vi ska vara stolta över hur många företag och medarbetare nu söker och finner nya vägar att lösa problem för att få verksamheten att fortsätta och näringslivet att ta sitt ansvar för att hantera denna utmaning.

På detta sätt illustreras en sanning som inte alltid har ansetts självklar: Näringslivet är en grundläggande beståndsdel i samhället, inte ett särintresse, inte en personlig angelägenhet för aktieägarna. Landets företag är del i lokalsamhället. De är ofta en länk till världen. De förser sina kunder och konsumenter med varor vars värde vi nu alla inser.

Företagen är också arbetsplatser. Många av de som den senaste tiden har jobbat hemifrån har nog påmints om hur viktig arbetsplatsen är i våra liv. Vi saknar våra kolleger. Vi saknar samtalen och mötena där vi tillsammans flyttar projekt och företagets verksamhet framåt. Vi saknar snacket vid kaffeautomaten.

Men alla kan inte jobba hemma. Vi vill också uppmärksamma de miljontals svenska arbetstagare som fortfarande går till sina arbetsplatser. Många arbetsuppgifter kan helt enkelt inte utföras hemifrån och dessa yrkesgrupper har därmed inget val. I detta sammanhang går tankarna naturligtvis till personalen inom vård och omsorg, men alla arbetsuppgifter i alla sektorer är viktiga.

Näringslivet har nu ett avgörande ansvar att hålla igång sin verksamhet. Ju bättre företagen är på att upprätthålla effektivitet, säkra försäljningen och fortsätta affärs- och teknisk utveckling, desto bättre kommer samhället att komma ur den här krisen. 

Det är avgörande att vi försöker upprätthålla varu- och tjänsteproduktion när försörjningskedjor haltar och team är helt eller delvis satta ur spel. Arbetsgivare och arbetstagare måste gemensamt finna former för att upprätthålla ordinarie arbetsuppgifter och få så mycket arbete som möjligt gjort – hemma eller på arbetsplatsen. Trots att tekniken ger oss många möjligheter visar det här också att det inte kan lösa alla behov. Det krävs flexibilitet och anpassningsförmåga, men vi känner också en trygghet i att just det är några av det svenska näringslivets styrkor.

Som ledare har vi ett ansvar att se till att alla som kan fortsätter att jobba och vara produktiva. Vi får inte resignera inför situationen utan måste behålla fokus framåt. Så att medarbetarna kan hålla igång verksamheterna och samhällets kugghjul fortsätter att snurra.

Den som kan jobba måste jobba och utföra sina arbetsuppgifter så gott det går och det måste gå att också vara på jobbet på ett säkert sätt. Det senare är såklart särskilt brännande i ett läge där barnomsorg och skolor börjar stänga, men här måste samhällets signaler vara tydliga. Att alla som kan är med och drar sitt strå till stacken kommer under de närmaste veckorna vara viktigare än kanske någonsin i det moderna Sveriges historia.

Myndigheter och politiker måste i nuläget fokusera på den direkta coronaproblematiken. Det är avgörande för att minska smittspridningen. De har också ett ansvar att besluta om de åtgärder som anses nödvändiga.

Regeringen har redan vidtagit kraftfulla åtgärder för att lotsa svenskt näringsliv genom den omedelbara krisen. Men politiken kan också göra avgörande insatser genom att vara framåtblickande. En dag om inte allt för lång tid kommer den omedelbara krisen vara över.

Det finns många företag som vårt, som är i en bransch som snabbt kan komma igång och agera lokomotiv för att återstarta ekonomin. Men det bygger på att planerade projekt fortsätter enligt plan, beslutsprocesserna fortgår eller intensifieras och att nödvändiga investeringar genomförs. Förlamningen får inte drabba sådant som kan hållas igång. Ju längre politiken har kommit med offentliga investeringar och tillståndsprocesser, desto kortare blir ekonomins startsträcka när krisen är över.

Det räcker inte bara att säkerställa att de projekt som redan är planerade genomförs. I efterdyningarna av krisen blir det också viktigt att regeringen, regioner, kommuner och myndigheter genomför nya nödvändiga investeringar som motverkar arbetslöshet och stimulerar ekonomin.

Ökade investeringar i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter kan fungera som stabiliseringspolitiska insatser i kraftiga lågkonjunkturer. Det visade sig särskilt under den ekonomiska krisen 2008 då den dåvarande regeringen ökade investeringarna i bland annat infrastruktur.

Hälsa och säkerhet förstår alla är viktigt i nuläget. Men lika viktigt är hoppfullhet och att alla som kan arbetar och drar åt samma håll. Det är i nuläget det viktigaste förhållningssättet för både företagen och deras medarbetare. Vi som företagsledare har ett stort ansvar för detta. Det kommer hjälpa Sverige under krisen och den dag när den omedelbara krisen är över.

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, NCC

 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från VerizonAnnons

Kompetenserna för en digital arbetsstyrka

Sedan i början av året har sättet vi lever och arbetar på förändrats dramatiskt och de flesta skulle nog säga att vi nått paradigmskifte, speciellt när det kommer till företagens digitala arbetsmiljö. Från att ha varit ett bekvämt alternativ för några få, har distansarbete blivit en nödvändighet för många, nästan över en natt.

Upptäck hur du kan leda arbetet annorlunda på framtidens arbetsplats.

Att skapa en hybrid arbetsmiljö där fysiska och digitala platser kombineras är själva kärnan i rekommendationerna i en färsk rapport från Harvard Business Review Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences.

Samverkan mellan människa och maskin

Att använda ny teknologi för att öka effektiviteten är vettigt, men det är bara ena sidan av myntet –i framtiden handlar det om att se till att människor och maskiner samverkar. Det är en av anledningarna till att allt fler företag prioriterar de anställdas kompetensutveckling.

Hur bygger du då denna ”nya arbetsstyrka” på distans? Hur hanterar du utmaningarna med distansarbete? Hur infriar du de anställdas förväntningar på en flexibel arbetsplats samtidigt som du tillgodoser behovet av fysisk interaktion och kreativa dialoger mellan kollegor? En annan viktig fråga är vilka kompetenser arbetsstyrkan behöver för att vara framgångsrik i den nya digitala miljön? Detta är några av de frågor som framtidens ledare funderar på just nu.

Emotionell intelligens viktigare än tekniska intelligens

I den senaste rapporten från Verizon Business på ämnet framtidens arbete säger 66 % av seniora chefer att det är avgörande att införa ny teknologi. Samtidigt är det ännu fler som ser emotionell intelligens och social kompetens som nyckelfaktorer för framgång.

”När företagsledare skapar framtidens arbetsplats är den kanske mest kritiska uppgiften att se till att de anställda känner sig motiverade och involverade. Det är avgörande för att nå framtida affärsframgångar,” säger Fredrik Hallenborg, Nordenchef på Verizon Business. ”Här är det viktigt att stödja de anställda i sin personliga och professionella utveckling. Våra resultat visar att kompetensutveckling är ett nyckelområde bland 75 % av cheferna som tillfrågades. De anser också att digitala kompetenser har blivit ännu viktigare efter att pandemin slog till. Pandemin har även tvingat oss att inse att vi behöver hantera problem med smidighet och anpassningsförmåga samtidigt som vi lär oss att hantera affärsrisker utifrån vad som är rimligt och på ett sätt som gör att företaget utvecklas även under de nya omständigheterna.

Rapporten visar också att precis över tre fjärdedelar (76 %) nämner anpassningsförmåga som en nyckelkompetens tillsammans med problemlösning (72 %) och riskhantering (72 %).

En framtidsblick

Det viktigaste vi tar med oss från rapporten är att företag inte har råd att endast fokusera på det som händer idag. Det tydliga budskapet från de tillfrågade i undersökningen är att bättre tekniska kunskaper, att investera i människor och att samtidigt förändra arbetskulturen inte bara kommer göra företag mer robusta, det kommer att göra dem mer lönsamma i framtiden.

”Ledare behöver fundera på vad företaget har gjort bra och var det finns utrymme för förbättring, vilka nya rutiner de kanske vill behålla, och vilka initiativ de vill ska fortsätta, stanna av eller införas”, säger Fredrik Hallenborg. ”Slutligen, och än viktigare, behöver de gå från ord till handling kring hur dessa punkter kan kommuniceras, artikuleras, aktiveras eller vävas in i organisationen så att de är redo när krisen klingat av, för att påskynda återhämtningen. De som gör denna transformation på ett genomtänkt sätt och sätter sina anställda i första rummet, kommer att vara bäst rustade för framgång.

Framtidens arbete kommer inte bara drivas av ny teknik. Kulturen ute hos organisationerna och de kompetenser de anställda har kommer att vara precis lika avgörande för en framgångsrik digital transformation.

Om the Future of Work-rapporten

Rapporten, som producerades i två omgångar, identifierar fyra viktiga, sammankopplade dimensioner som chefer ombads att rangordna: teknologi, kompetens och beteende, ledarskap och nya sätt att arbeta på. I januari i år tillfrågades 1 102 seniora chefer i olika sektorer och geografiska områden om deras åsikter. När pandemin kom, utförde forskarna en andra undersökning bland 664 seniora chefer för att bedöma om det fanns förändringar bland åsikterna. 

För mer information om rapporten och för att läsa mer om vilka kompetenser som behövs för den digitala arbetsstyrkan, besök vår hemsida här. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?