1515

Moderaternas bidragsreform behöver gå längre

Under året har vi fört en debatt om nationella reformer som krävs för att stärka den lokala arbetslinjen i Sveriges kommuner. Moderaternas bidragsreform måste gå ännu längre, och kompletteras med fler reformer för en stark lokal arbetslinje.

Bland förslagen ombuden på Moderaternas stämma i Örebro ska ta ställning till finner vi bland annat skärpta och breddade aktivitetskrav för försörjningsstöd, reformerad vuxenutbildning och Sfi, sammanslagning av anställningsstöd till ett, och jämställd utbetalning av försörjningsstöd (DN 161013); utbyggd yrkeshögskola och fler platser på yrkesvux (SvD 161223); underrättelseskyldighet för socialtjänsten, oannonserade hembesök för kontroll av bidragsmottagare och samordnad utbetalningsfunktion för bidrag (SvD 170520); krav på deltagande i språk- och samhällsintroduktion, rätt att arbeta från första dagen för asylsökande, att kommuner ska få ta över etableringen, begränsad föräldraförsäkring och språkträningskrav under föräldraledighet för nyanlända och begränsat vistelseansvar (DN 170202).

Bidragsutgifterna i statsbudgeten har ökat med 100 miljarder, jämviktsarbetslösheten stiger i avsaknad av strukturreformer och arbetsmarknaden tudelas. Andelen arbetslösa som tillhör utsatta grupper har ökat från 50 till 75 procent på tio år. Moderaterna behöver därför gå längre i ett flertal av sina reformförslag:

• Förenkla ersättningssystemen. Partistyrelsen föreslår att flera ersättningar ska slås ihop till en och ges en bortre parentes. Bidragssystemet skulle förenklas om arbetslösheten istället kommunaliserades och samtliga arbetslöshetsersättningar utom a-kassan ersattes med försörjningsstöd (socialbidrag). Under motsvarande tid som den nya ersättningen skulle gälla kan de bidragsberoende exempelvis undantas från kravet på att realisera tillgångar, om man inte vill ha en för skarp gräns. I takt med att försörjningsstödet allt mer blir en arbetslöshetsersättning behövs en grundlig översyn av jobbstimulansen och andra drivkrafter för arbete.

• Kommunalisera arbetslösheten. Partistyrelsen föreslår att Arbetsförmedlingen ska ersättas av en ny statlig aktör, Jobbcenter. Ansvaret bör istället flyttas till kommunerna, som har nära koppling till det lokala näringslivet och borde få ansvaret att stötta personer med arbetsförmåga. Coachning och matchning bör utföras av fristående aktörer i auktorisationsmodeller med resultatstyrd ersättning. En ramlagstiftning behövs för att anordnarna ska få likvärdiga förutsättningar i hela landet.

• Kommunalisera ansvaret för all vuxenutbildning och inför resultatersättning. För att ge mer kraft till den lokala arbetslinjen bör ansvaret för all vuxenutbildning, inklusive Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, föras över till kommunerna. Tydliga nationella kvalitetskrav, nationella prov och externa examinatorer garanterar kvaliteten, samtidigt som partistyrelsens förslag om frivux öppnar för fler aktörer. Utbildningsanordnarna bör ersättas för resultat, snarare än för antal studerande eller timmar i skolbänken.

• Skärpta regler för nyanländas rätt till bidrag. Mellan ersättningen till asylsökande (LMA-ersättning) och etableringsersättningen uppstår ett glapp där nyanlända söker försörjningsstöd hos kommunen. Genom att låta en myndighet sköta båda ersättningarna bör detta kunna undvikas. Partistyrelsen föreslår att kommuner ska förbjudas att ge långvarigt försörjningsstöd till den som olovligen vistas i Sverige, men vara tillåtna att ge kortvarigt stöd. Detta avser personer som fått avslag på asylansökan och EU-migranter. Kommuner bör istället förbjudas att alls ge försörjningsstöd, annat än i absolut nödfall.

Kvalificering till socialförsäkringen, skärpta och breddade aktivitetskrav och bidragstak är viktiga delar i en förnyad arbetslinje. För att lösa integrationsproblemen behöver dock Moderaternas bidragsreform gå ännu längre, och kompletteras med fler reformer för en stark lokal arbetslinje.

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd, Växjö

Josefin Malmqvist (M)

Kommunalråd, Sundbyberg

Lars Rådén (M)

Kommunalråd, Solna


Innehåll från Call4UAnnons

Så kan AI-lösningen från Call4U skapa högre kundnöjdhet till lägre kostnad i en kundtjänst

Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.
Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.

Genom att tillämpa en AI-lösning i ett företags kundtjänst uppnås större kundnöjdhet, bättre arbetsförhållande för personalen, högre leveranssäkerhet samtidigt som företaget förbättrar sina affärsmöjligheter – och allt detta till en lägre kostnad. 

En effektiv och pålitlig kundtjänst är nyckeln till en framgångsrik och hållbar organisation. Brist på tillgänglighet av nödvändig information för kunderna kan i slutändan leda till att ett företag förlorar dem. 

Ofta är frågorna från kunder dessutom av rutinkaraktär, till exempel om betalningsalternativ, fakturor, leveranser eller varutillgång. Här kan en AI-baserad chatbot vara en attraktiv lösning. Med hjälp av artificiell intelligens kan en automatiserad kundtjänst ta över en stor del av arbetsuppgifterna. Det leder till ökad tillgängligheten med dygnet runt-öppet för kunderna.

En annan fördel med denna lösning är att personlig service kan hantera mer komplexa ärenden och att den totala kvaliteten på kundtjänsten därmed ökar.

Smart AI arbetar i fler kanaler

Företaget Call4U har utvecklat en molnbaserad AI-plattform baserad på Google Dialogflow som innehåller en rad olika tjänster samt FAQ, Behörighet, call transfer med mera. Tillsammans med Call4U:s AI-projektmetodik erbjuds kunden en snabb och strukturerad väg till sin första AI-implementering. 

Klicka här för att se Call4U:s introduktionsfilm och prova på Calls4U:s demotjänst 

Lösningen erbjuder kundsupport parallellt i flera kanaler, som chat, telefon, mejl, Facebook, Google Home och webb. För alla olika kanaler gäller samtidigt samma regelverk.

– Det är det som är det fina med vår lösning. Här ligger all logik samlad på ett och samma ställe och vår kund kan välja att enkelt koppla in de olika kanaler de önskar. Därefter kan deras kunder välja den kanal som passar dem bäst, säger Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.

Med hjälp av RPA, Robotic Process Automation, kan systemet samla in och förenkla processer och informationshantering. 

– Systemet kan samla in data och lägga den i flera olika register hos företaget helt automatiskt. Då frigörs tid för personalen som kan fokusera på mer vinstgenererande uppgifter samtidigt som de slipper monotona arbetsuppgifter. Dessutom minskar inmatningsfelen betydligt, säger Jonas Nilsson.

Branschöverskridande lösning

Lösningen från Call4U passar alla branscher, både inom B2C och B2B, där verksamheten behöver support 24/7 på olika språk och där trafikvolymen varierar vid olika händelser.

– Det kan handla om att hantera prenumerationsärenden, orderhantering eller felrapportering. Möjligheterna med AI är stora, säger Jonas Nilsson och tillägger:

– Nästa generations kunder, födda 1980-2000, är en viktig kundgrupp och de är vana digitala användare. De kommer att kräva denna typ av tillgänglighet och snabbhet i en kundservice.

Nöjda kunder

Företaget Greencharge Infra erbjuder elbilsladdning. Deras kunder behöver support dygnet runt och på olika språk. För att möte deras problem tog Call4U fram en AI-tjänst som via kanalerna chatt, telefoni och Facebook svarar kunden och vid behov även samlar in data för en vidare kontakt med personlig service i kundtjänst.

– Med en AI-bot från Call4U kan vi komplettera våra supportkanaler med den bästa support för våra kunder till lägre pris. Deras flexibla implementeringsmetodik passade oss ypperligt, säger Bengt-Åke Claesson, en av grundarna av GreenCharge Infra.

Om Call4U 

Call4U Solution Center AB startade 2005 och har stor kompetens gällande kundservice. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ytterligare stärka vår position som den kompletta och marknadsledande leverantören inom kundkontakter.

I vår digitala satsning är vi en fullskalig leverantör inom alla kanaler. Företaget har tilldelats utmärkelsen Trygg Kundkontakt av branschorganisationen Kontakta.

Läs mer på http://www.call4u.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Call4U och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?