ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Moderaternas bidragsreform behöver gå längre

Under året har vi fört en debatt om nationella reformer som krävs för att stärka den lokala arbetslinjen i Sveriges kommuner. Moderaternas bidragsreform måste gå ännu längre, och kompletteras med fler reformer för en stark lokal arbetslinje.

Bland förslagen ombuden på Moderaternas stämma i Örebro ska ta ställning till finner vi bland annat skärpta och breddade aktivitetskrav för försörjningsstöd, reformerad vuxenutbildning och Sfi, sammanslagning av anställningsstöd till ett, och jämställd utbetalning av försörjningsstöd (DN 161013); utbyggd yrkeshögskola och fler platser på yrkesvux (SvD 161223); underrättelseskyldighet för socialtjänsten, oannonserade hembesök för kontroll av bidragsmottagare och samordnad utbetalningsfunktion för bidrag (SvD 170520); krav på deltagande i språk- och samhällsintroduktion, rätt att arbeta från första dagen för asylsökande, att kommuner ska få ta över etableringen, begränsad föräldraförsäkring och språkträningskrav under föräldraledighet för nyanlända och begränsat vistelseansvar (DN 170202).

Bidragsutgifterna i statsbudgeten har ökat med 100 miljarder, jämviktsarbetslösheten stiger i avsaknad av strukturreformer och arbetsmarknaden tudelas. Andelen arbetslösa som tillhör utsatta grupper har ökat från 50 till 75 procent på tio år. Moderaterna behöver därför gå längre i ett flertal av sina reformförslag:

• Förenkla ersättningssystemen. Partistyrelsen föreslår att flera ersättningar ska slås ihop till en och ges en bortre parentes. Bidragssystemet skulle förenklas om arbetslösheten istället kommunaliserades och samtliga arbetslöshetsersättningar utom a-kassan ersattes med försörjningsstöd (socialbidrag). Under motsvarande tid som den nya ersättningen skulle gälla kan de bidragsberoende exempelvis undantas från kravet på att realisera tillgångar, om man inte vill ha en för skarp gräns. I takt med att försörjningsstödet allt mer blir en arbetslöshetsersättning behövs en grundlig översyn av jobbstimulansen och andra drivkrafter för arbete.

• Kommunalisera arbetslösheten. Partistyrelsen föreslår att Arbetsförmedlingen ska ersättas av en ny statlig aktör, Jobbcenter. Ansvaret bör istället flyttas till kommunerna, som har nära koppling till det lokala näringslivet och borde få ansvaret att stötta personer med arbetsförmåga. Coachning och matchning bör utföras av fristående aktörer i auktorisationsmodeller med resultatstyrd ersättning. En ramlagstiftning behövs för att anordnarna ska få likvärdiga förutsättningar i hela landet.

• Kommunalisera ansvaret för all vuxenutbildning och inför resultatersättning. För att ge mer kraft till den lokala arbetslinjen bör ansvaret för all vuxenutbildning, inklusive Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, föras över till kommunerna. Tydliga nationella kvalitetskrav, nationella prov och externa examinatorer garanterar kvaliteten, samtidigt som partistyrelsens förslag om frivux öppnar för fler aktörer. Utbildningsanordnarna bör ersättas för resultat, snarare än för antal studerande eller timmar i skolbänken.

• Skärpta regler för nyanländas rätt till bidrag. Mellan ersättningen till asylsökande (LMA-ersättning) och etableringsersättningen uppstår ett glapp där nyanlända söker försörjningsstöd hos kommunen. Genom att låta en myndighet sköta båda ersättningarna bör detta kunna undvikas. Partistyrelsen föreslår att kommuner ska förbjudas att ge långvarigt försörjningsstöd till den som olovligen vistas i Sverige, men vara tillåtna att ge kortvarigt stöd. Detta avser personer som fått avslag på asylansökan och EU-migranter. Kommuner bör istället förbjudas att alls ge försörjningsstöd, annat än i absolut nödfall.

Kvalificering till socialförsäkringen, skärpta och breddade aktivitetskrav och bidragstak är viktiga delar i en förnyad arbetslinje. För att lösa integrationsproblemen behöver dock Moderaternas bidragsreform gå ännu längre, och kompletteras med fler reformer för en stark lokal arbetslinje.

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd, Växjö

Josefin Malmqvist (M)

Kommunalråd, Sundbyberg

Lars Rådén (M)

Kommunalråd, Solna

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer