ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Moderaterna: Sverige ska gå före med klimatet

  • Maria Malmer Stenergard. Foto: Janerik Henriksson/TT
  • KLIMATINVESTERING. Företagen måste själva leda omställningen, men politiken har ett stort ansvar, anser Moderaterna. På bilden Masugn 4 i Oxelösund, en SSAB-anläggning som kommer att ställas om till produktion med vätgas inom ramen för klimatprojektet Hybrit. Foto: Martina Huber

DEBATT. Sverige ska vara föregångare i klimatpolitiken. Nu krävs rätt prioriteringar om Sverige ska bibehålla trovärdigheten som verkligt grönt föredöme, anser Maria Malmer Stenergard och Jörgen Warborn, Moderaterna.

I början av december samlas världens länder till klimatkonferens i Polen. Sverige går in i det globala klimatarbetet med Europas mest ambitiösa klimatmål. Men färska siffror från Naturvårdsverket visar att de svenska utsläppen fortsätter att öka för tredje året i rad. Nu krävs rätt prioriteringar om Sverige ska bibehålla trovärdigheten som verkligt grönt föredöme.

Sverige har länge varit ledande i klimatpolitiken och EU bär den globala ledartröjan. Det är en stor styrka att samtliga riksdagspartier utom SD har ställt sig bakom världens kanske mest ambitiösa klimatmål som innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Men höga ambitioner förpliktar och måste följas av tydliga resultat. Därför är det alarmerande att de svenska utsläppen ökar.

I EU kan flera länder göra mer. När de utsläppsminskningar som ska ske utanför EU:s utsläppshandel fördelades fick exempelvis Polen målet att sänka sina utsläpp med bara 7 procent medan Bulgarien inte behöver sänka sina utsläpp alls. Det håller inte. Ska vi klara av att leva upp till Parisavtalet måste alla medlemsländer bära sin del av utsläppsbördan.

För att på ett effektivt sätt sänka utsläppen krävs fokus på de stora utsläppskällorna. En av de i särklass största är industrin, som står för en tredjedel av de svenska utsläppen. Det handlar framför allt om basindustri, såsom stål och cement. Det är industrier som redan i dag är världsledande på klimatsidan, mycket tack vare vår fossilfria elproduktion. Det är industrier som bidrar till jobb och tillväxt även utanför de större städerna. Men deras utsläpp måste ned.

Vi moderater har i klimatdebatten framhållit att ett verkligt föregångsland måste klara av att förena sjunkande utsläpp med ökande tillväxt. Detsamma gäller för EU. Vi ska ha tuffa och ambitiösa mål men vi måste också vara medvetna om att risken finns att företagen förlägger sina investeringar utanför EU och att de globala utsläppen då stiger. En stark konkurrenskraft är en förutsättning för ett starkt klimatarbete. Från politiskt håll kan vi inte bara komma med pålagor; det krävs också morötter.

För att redan klimatsmart produktion ska kunna ta nästa steg i hållbarhetsarbetet, krävs ofta tekniksprång. Genom att fånga och lagra koldioxid kan utsläppen från cementproduktionen helt elimineras. Genom att ersätta kol med vätgas i ståltillverkningsprocessen kan svenska utsläpp minskas med 10 procent över en natt. Företagen måste själva leda omställningen, men politiken har ett stort ansvar. Vi moderater har en rad förslag för en grönare basindustri.

Klimatavdrag. Vi föreslår ett klimatavdrag som riktar sig till basindustrier som investerar i teknik som helt eliminerar eller radikalt sänker utsläppen. Exempel på ett liknande avdrag finns redan i Nederländerna. I väntan på att det kommer på plats matchar vi fullt ut bidragen i Industriklivet, eftersom vi tar ansvar för att industrin ska kunna förlita sig på långsiktiga spelregler. På sikt menar vi dock att ett avdrag skulle skapa större precision än ett bidrag.

Större resurser till forskning och utveckling. Ett klimatavdrag bör kompletteras med kraftfulla satsningar på forskning och utveckling samt stöd för pilotanläggningar. I dag finns exempelvis tekniken för att fånga och lagra koldioxid, men den är dyr och det finns en rad hinder för samarbete inom exempelvis Norden. Här kan även tillämpad forskning spela en viktig roll för att utveckla metoder och optimera flöden. Därför föreslår vi att nästa forskningsproposition i större utsträckning inriktar sig på att minska koldioxidutsläppen från basindustrin.

Snabbspår för gröna tillståndsprocesser. Stora klimatinvesteringar står och faller med långa handläggningstider, överklagandeprocesser och brist på elförsörjning. Det är ett misslyckande för politiken. Vi föreslår ett snabbspår för tillståndsprocesser som krävs för större miljö- och klimatinvesteringar.

Att minska utsläppen från basindustrin är, tillsammans med minskade utsläpp från transportsektorn, en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till våra ambitiösa klimatmål.

Just nu går utvecklingen tydligt i fel riktning. Kommande regering måste snabbt sjösätta verkningsfulla åtgärder där fokus ligger på att åstadkomma så stor klimatnytta som möjligt för varje satsad krona. Den rödgröna regeringens klimatpolitiska åtgärder förmår inte leverera mot våra ambitiösa mål. Konjunkturinstitutet har exempelvis bedömt att sju av åtta åtgärder är ineffektiva. Samtidigt måste Sverige driva på för att fler länder inom EU ska ta ett större ansvar, medan EU i sin tur måste driva på resten av världen, exempelvis genom att ställa klimatkrav i frihandelsavtalen.

Moderaterna har förnyat och fördjupat vår klimatpolitik och i våras presenterade vi en omfattande rapport med vår plan för hur vi ska ta tag i de svenska utsläppen och vara ett verkligt grönt föredöme för EU och för resten av världen. Senast vi styrde Sverige sjönk de svenska utsläppen drastiskt. Det vill vi lyckas med igen.

Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson (M)
Jörgen Warborn, riksdagsledamot (M) och kandidat till Europaparlamentet

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies