1515

Moderaterna: Sista chansen för Ringhals 1

DEBATT. Moderaterna lägger nu fram ett förslag i riksdagen med hopp om att rädda Ringhals 1. Om vi låter fullt fungerande kärnkraft stängas kan det få förödande konsekvenser för Sveriges möjligheter att klara klimatutmaningen och elförsörjningen, skriver Ulf Kristersson (M) och Lars Hjälmered (M).

STOPPA STOPPET. På måndag lägger Moderaterna fram ett förslag i riksdagen för att stoppa Ringhals 1 från att stängas. Det är inte för sent för regeringen att tänka om, anser Ulf Kristersson och Lars Hjälmered.
STOPPA STOPPET. På måndag lägger Moderaterna fram ett förslag i riksdagen för att stoppa Ringhals 1 från att stängas. Det är inte för sent för regeringen att tänka om, anser Ulf Kristersson och Lars Hjälmered.Foto:Björn Larsson Rosvall

För att Sverige ska klara klimatomställningen måste vi växla om från kol och olja till ren el. Det kräver inte bara att vi använder mer ren el utan även att vi producerar mer ren el. En trygg energiförsörjning är också helt avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd.

Det råder därför inga tvivel om att kärnkraften är viktig för Sverige. Sverige har EU:s renaste elproduktion och tillsammans med vattenkraften har kärnkraften stått för 80 procent av vår totala elförsörjning. Den klarar av att leverera stora mängder el på tider det efterfrågas, och detta till väldigt låga klimatutsläpp. Men nu pekar allt på att den befintliga kärnkraften inte räcker till.

Det pågår stora investeringar för att minska utsläppen inom framför allt industri- och transportsektorn, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Svenska flaggskepp som SSAB:s Hybrit, Volvo, Scania och andra investerar nu miljarder för att bryta fossilberoendet.

Lösningen stavas elektrifiering.

Fossila bränslen i industrier och lastbilar måste bytas ut mot el och andra rena drivmedel. För att nå dit konstaterar landets ledande experter att vi måste öka produktionen av el. Kärnkraftens betydelse i detta arbete kan inte överskattas.

Den senaste tiden har det dessutom blivit uppenbart att kärnkraften spelar en avgörande roll för att det svenska elsystemet över huvud taget ska fungera.

I somras tvingades svenska myndigheter snabbstarta kärnkraft som legat nere för underhåll. Inte för att elen behövdes just då, utan för att reaktorn behövdes för att elsystemet inte skulle fallera.

Kärnkraften har stor betydelse även utanför Sverige. För att nå de globala klimatmålen är det avgörande att fler länder ställer om sina energisystem. Därför ser vi nu hur flera stora länder planerar för ett fossilfritt energisystem, där såväl förnybara källor som kärnkraft är viktiga komponenter.

I USA ingår kärnkraften i den tillträdande presidenten Joe Bidens energi- och klimatplaner. I Storbritannien byggs det nya kärnkraftverk och i Frankrike arbetar regeringen på en plan för att utvidga vätgas med hjälp av kärnkraft. Den globala kampen mot kolet och de fossila bränslena är central och mycket görs tack vare ren energi från bland annat kärnkraft.

Men Socialdemokraterna tycks inte förstå det här. I Sverige avvecklar vi alltså fullt fungerande kärnkraft, när vi egentligen behöver mer kärnkraft. Moderaterna har länge kämpat för att rädda Ringhals 1 och än är det inte försent för regeringen att tänka om. För att behålla och utveckla den svenska kärnkraften krävs tre saker:

* Förläng driften av Ringhals 1. På måndag presenterar Moderaterna ett förslag i riksdagen om att utreda förutsättningarna för att driva Ringhals 1 vidare. Anledningarna till att Ringhals 1 måste fortsätta producera el är många. Den kan bidra till att producera den mängd ren el som behövs för att klara klimatutmaningen och reaktorns egenskaper behövs i det svenska elsystemet för att det ska fungera. Vattenfall, som äger Ringhals reaktorer, har själva konstaterat att Ringhals 1 kan drivas vidare till 2036 med hjälp av låga investeringar. Att inte låta detta ske är ett hårt slag mot vår förmåga att klara klimatomställningen och upprätthållandet av ett fungerande elsystem.

* Ändra Sveriges mål för elproduktionen. Sveriges elproduktion ska inte generera några utsläpp. Moderaterna vill därför att Sverige ska ha som målsättning att elsystemet ska vara helt fossilfritt, oavsett val av kraftslag eller teknik. Men att – som regeringen gör – inrikta politiken på ett förnybart elsystem riskerar att slå helt fel. Ett förnybart elsystem bortser helt från kärnkraftens betydelse för att minska utsläppen. För att Sverige ska klara klimatet och vårt fortsatta välstånd krävs en teknikneutral och fossilfri energimix.

* Möjliggör utvecklingen av ny kärnkraft. Att förlänga befintlig kärnkraft är viktigt men vi måste också blicka framåt. I dag utvecklas tekniker där uttjänt bränsle kan användas på nytt. Det finns också mindre reaktorer som kan serietillverkas i fabrik. För att utvecklingen inte ska gå Sverige förbi behövs en färdplan för nästa generations kärnkraft. Den bör peka ut behovet av forskning och testanläggningar på området. Flera andra länder har uppmärksammat denna utveckling. Den får inte gå Sverige förbi.

Vi ger nu regeringen en sista chans att lyssna och göra om och göra rätt. Förläng driften av Ringhals 1 och satsa på framtidens kärnkraft. Allt annat vore att svika arbetet med klimatomställningen.

Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna
Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson, Moderaterna

 


Innehåll från SorasecAnnons

Det genomsnittliga företaget stöter på 200 000 säkerhetshändelser varje dag. Kan din organisation hantera det?

Antal allvarliga cyberattacker har tredubblats från 2019 till 2020 och kombinerat med hotens ökande komplexitet står många företag inför en säkerhetsutmaning. Grunden till att säkerhetshoten konstant ökar och blir mer komplexa är att alltmer digitaliseras. 

– Det vi vill uppnå med säkerhetstjänsterna är att alla företag ska ha tillgång till dem. På små och medelstora bolag faller säkerheten ibland bort på grund av exempelvis tids- och resursbrist. Därför bestämde vi tidigt att våra säkerhetstjänster ska vara av en sådan typ att de kan leverera säkerhet till alla företag, oavsett storlek och budget. En av de främsta anledningarna till att vi har varit framgångsrika är vårt engagemang för att vara en partner och inte en leverantör. Det innebär att vi lär känna kunden och sedan levererar en skräddarsyddtjänst, säger Henning Gaalaas, Acting CEO/Sales director på Sorasec, ett säkerhetsbolag vars syfte är att bidra till att förbättra inställningen till och tillgängliggöra toppmodern och prisvärd cybersäkerhet.

Skydd mot en komplex hotbild

Att allt fler enheter kopplas upp och flyter samman i smarta hem och kontorslokaler har en stor säkerhetskonsekvens och skapar risk att flera delar av den digitala världen faller samtidigt vid en cyberattack. Detta är dessutom extra aktuellt nu när många förtag erbjuder hybrida arbetsplatser som möjliggör arbete utanför kontoret. Samtidigt råder det kompetensbrist inom säkerhetspersonal och många företag har svårt att bygga och upprätthålla ett gott skydd utan en extern partner.

– För företag är det nästan omöjligt att anställa rätt kompetens in-house, spetskompetensen är sällsynt och ofta kostsam. För att hjälpa till med detta problem erbjuder vi säkerhetsexperter och analytiker till alla typer av företag. Vissa kunder har allt hos Microsoft och då erbjuder vi experter och analytiker på de olika Defender-produkterna, samt Sentinel. För kunder som kör lokalt eller hybrid använder våra analytiker en lösning baserad på IBMs QRadar-plattform. Genom att erbjuda dessa två tjänster täcker vi de flesta företagsbehov av säkerhetsövervakning. Jämför du vårt servicepris med att anställa en ny person blir våra tjänster alltid billigare, säger Henning Gaalaas. 

Verksamhetsunik säkerhet

Bland kunderna finns ett av världens största bolag som använder säkerhetstjänsterna på sina, över 100 000, mobila enheter. 

– Samtidigt har kunder med 15 anställda som behöver ett säkerhetsstöd. Det finns en skalbarhet att anpassa tjänsterna till kundens faktiska behov. I tillägg ska det vara ett bra pris, där kan man skala upp och ned med olika moduler och nivåer av servicegrad, kunden får dock alltid en egen dedikerad specialiserad tekniker som har som uppdrag att lära känna kundens verksamhet och processer för att föreslå en lösning baserat även på verksamhetsförståelse. Våra tjänster prissätts efter de delar som kunden behöver och vi ser att vi ska leverera det vi lovar i tid, säger Henning Gaalaas. 

Unikt erbjudande för företag

Toppmodern och prisvärd cybersäkerhet i kombination med en pålitlig, professionell och mycket kompetent leverantör vars motto är att alltid tillhandahålla verkligt värde. Så beskrivs Sorasec. Är du intresserad av hur ditt företag kan skydda sig mot en alltmer komplex hotbild? Sorasec kör nu en pilot där intresserade företag under en tremånadersperiod får prova tjänsten, där man efter utvärdering sedan kan välja att fortsätta eller ej. 

Om Sorasec

Sorasec tillhandahåller för närvarande SOC-tjänster (Security Operation Center) i 7 nordiska och baltiska länder, till 17 partners och över 100 slutkunder.

sorasec.com 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sorasec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?