ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Moderaterna: Fem förslag för ökad tillväxt

  • REFORMER. Dagens sysselsättningstillväxt är frukten av alliansårens reformer, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman. Foto: Fredrik  Sandberg och Victor Lundberg

DEBATT. Sverige är i stark högkonjunktur. Men det finns skäl till oro. Vi står inför stora tillväxtproblem och utan reformer kan ekonomin falla snabbt med farliga konsekvenser för välfärd, jobb och sammanhållning. I dag presenterar vi ett tillväxtramverk för svensk ekonomi, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman.

Allt mer indikerar att högkonjunkturen börjar komma in på upploppet. Nya siffror från SCB visar att industrins orderingång kan börja vika nedåt, och den senaste konjunkturrapporten från Sveriges byggindustrier visar att bostadsproduktionen väntas falla kraftigt under 2019. Dessutom prognostiserar Konjunkturinstitutet fortsatt en fallande tillväxt under nästa mandatperiod.

Situationen kan bli allvarlig. Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner och landsting varnar för stora underskott i välfärden under åren framöver. Såväl OECD som IMF har samtidigt varnat för att det behövs reformer av bland annat bostads- och arbetsmarknaden för att tillväxten ska kunna hålla i sig.

Ska vi långsiktigt ha råd med välfärden och pensionerna behövs reformer som säkerställer välståndstillväxt genom högre produktivitet. Utan en växande ekonomi saknas långsiktig finansiering för såväl fler poliser som fler händer i vården och omsorgen. Saknas tillväxt saknas också långsiktiga förutsättningar för ökad sysselsättning, med försämrad integration som följd. Samhällsgemenskapen tar skada när människor upplever att välståndet hotas av att fler ska dela på resurser som inte blir större.

Den nuvarande regeringen pratade visserligen om tillväxt före förra valet, men mest som symboler: Varken industrikansler, innovationskatapulter, affärsplaner eller innovationsråd har givit några resultat. Tvärtom är problemen djupare och orosmolnen fler nu. Svenska tillväxtutmaningarna är på allvar och kräver riktiga strukturreformer.

Stefan Löfven står ytterst ansvarig. Den politik som har förts har minskat drivkrafterna för att arbeta. Företag har känt sig tvingade att lämna landet och färre elever klarar nu grundskolan. Men även tidigare alliansregeringar bär sin del av ansvaret. Konkurrenskraft är mycket långsiktiga frågor.

Den goda sysselsättningstillväxt som Sverige upplever i dag är frukten av reformer genomförda under föregående två mandatperioder. Men där jobbreformerna blev framgångsrika, genomfördes inte tillräckliga reformer för att varaktigt öka den svenska tillväxten genom höjd produktivitet.

För att göra något åt detta har Moderaterna tagit hjälp av internationell erfarenhet och identifierat reformer som kan bidra till att svensk tillväxt höjs. För att se till att sådana reformer verkligen kommer till stånd vill Moderaterna införa ett nytt tillväxtramverk för svensk ekonomi. Ramverket skulle innebära reformer inom fem områden:

1. Kompetensförsörjningspaket för fler bostäder och specialister. Bristen på bostäder och den snabba prisökningen medför att rörligheten på arbetsmarknaden försämras och företag får svårare att rekrytera. Det finns särskilda skäl att se över företags möjligheter att tillhandahålla bostäder åt personal som inte är permanent bosatta. Regeringens begränsningar av arbetskraftsinvandringen gör det svårare att locka specialistkompetens. Migrationspolitiken behöver reformeras genom ett talangvisum för högkvalificerad arbetskraft och förenklade visumregler för att investera och starta företag i Sverige.

2. Tillsätt en ny produktivitetsdelegation med uppgift att ta fram konkreta reformförslag för hur produktiviteten kan öka. Förslagen kan sträcka sig från minskad reglering av inhemska marknader till ökad konkurrens och skattereformer. Erfarenhet kan hämtas från Danmark och Norge som nyligen har genomfört liknande kommissioner.

3. Nytt och ökat stöd för omställning och kompetensutveckling. Vi jobbar högre upp i åldrarna och fler har kommit till Sverige i vuxen ålder. Detta ökar betydelsen av vuxenutbildning och ställer nya krav på möjligheter till omställning. Motsvarande ett rut-avdrag skulle kunna införas för den som själv skaffar sig kompetens som syftar till nytt jobb. Företag bör uppmuntras att själva driva yrkesutbildningar genom skatte- lättnader för utbildningskostnaden.

4. Produktivitetslyft genom höjd kvalitet i forskning och på grundskolan. Sverige är en kunskapsnation i världsklass, men kombinationen av allt sämre fungerande grundskola och ökad internationell konkurrens gör att vi blir omsprungna. Grundskolans kvalitet måste höjas genom mer undervisning i svenska och matte, tidigare betyg och att skolor i socialt utsatta områden ska kunna anställa mer kvalificerade lärare. Genomströmningen på högskolan kan öka med en studiemedelsreform. Forskning och näringsliv behöver förbättrade förutsättningar för olika typer av finansieringslösningar och patenträttigheter.

5. Reformerat skattesystem med fokus på drivkrafter för arbete och ökad konkurrenskraft. För en liten öppen ekonomi som Sveriges är det nödvändigt att det är attraktivt att investera här. Uppstår förutsättningar bör Sverige reformera skattesystemet, med fokus på jobb och enkelhet. Inriktningen för en sådan reform behöver vara enkelhet, motverkande av fusk och värnandet av stabila skattebaser. Förändringarna ska öka lönsamheten av att arbeta, utbilda sig och investera i Sverige.

Med mindre än fem månader kvar till riksdagsvalet blir debatten allt mer intensiv och tålamodet för komplexa frågor minskar. Välfärden i vårt land står samtidigt inför utmaningar som är för stora för att undvika. Då krävs långsiktig politik.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Niklas Wykman, ansvarig för Moderaternas tillväxtprojekt


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer