Missuppfattning att flumskolan bygger företag

Det är den gamla skolan som betonade mer traditionell undervisning och inlärning av rigorösa ämneskunskaper som har fostrat de generationer som lyckas skapa lönsamma företag och exportera tjänster och produkter i hela världen, skriver ISAK SKOGSTAD, författare och gymnasielärare.

Det brukar säga att kunskap är lätt att bära. Det är visserligen sant, men på andra sätt väger det tungt – exempelvis i plånboken. Den välrenommerade Stanfordekonomen Eric Hanushek har publicerat ett stort antal studier som visar att välfungerande skolor och skickliga lärare inte enbart är bra för den samhällsekonomiska utvecklingen, utan även att god undervisning har omfattande effekter för individens framtida inkomster. 

När sambandet mellan en välfungerande kunskapsskola och ekonomisk utveckling påtalas är det många inom det pedagogiska etablissemanget som vänder sig mot idén att man över huvud taget kan mäta värdet av kunskap i termer av kronor och ören. Vissa går ännu längre än så och ifrågasätter på sann postmodern grund huruvida kunskap över huvud taget är något mätbart. 

Ett vanligt förekommande argument mot oss som hävdar att det visst är viktigt med en välfungerande skola för den samhällsekonomiska utvecklingen är att vår tes inte håller då den svenska skolans kunskapsresultat har fallit under samma tid som vi har sett framväxten av ett flertal svenska bolag som nått internationell framgång. De undrar varför man oroar sig över fallande kunskapsresultat samtidigt som företag som Mojang, Spotify och Klarna tycks växa och frodas som aldrig förr.

Som jag kan visa i min nya bok bygger idén om att kunskapsresultat inte är av betydelse för välstånd och företagsamhet baserat på ett logiskt felslut. I själva verket är det den gamla skolan, som i en högre utsträckning betonade mer traditionell undervisning och inlärning av rigorösa ämneskunskaper, som har fostrat de generationer som lyckas skapa lönsamma företag och exportera tjänster och produkter i hela världen. 

De glömmer helt enkelt av att det inte var länge sedan svensk skola presterande i den internationella toppen. Konsekvenserna av de kraftigt fallande kunskapsresultaten i den svenska skolan som avslöjats i och med de senaste årens internationella kunskapsmätningar kommer först att bli märkbara på sikt, eftersom de individer som genomgick det undermåliga skolsystemet precis har börjat etablera sig på arbetsmarknaden.

Kunskap har så klart ett egenvärde i sig, men att bortse från de ekonomiska konsekvenserna av ett dåligt fungerande skolsystem gynnar ingen. Om vi inte tar frågan om de fallande resultaten i den svenska skolan på allvar kommer det att drabba oss alla i slutändan. Även den förändrade lärarrekryteringen, vilket tar sig till uttryck på så sätt att allt sämre rustade studenter väljer läraryrket i Sverige, ger oss anledning till oro. Hanusheks beräkningar visar exempelvis att en mycket lågpresterande lärare påverkar inkomsterna negativt för en skolklass med tjugo elever med nästan fyra miljoner kronor jämfört med en lärare som presterar på medelnivå.

Med detta i beaktande måste ett omfattande reformarbete för den svenska skolan initieras med omedelbar verkan. Det kräver att vi förändrar alltifrån läroplaner till synen på lärarens uppdrag i klassrummet. Det krävs även ordentliga strukturförändringar i allt ifrån skolsystemets finansieringsmodell till hur de svenska lärarutbildningarna är uppbyggda. Som jag visar i min nya bok finns det gott om länder som faktiskt har lyckats vända år av fallande resultat och bristfällig likvärdighet i skolsystemet. 

Den gemensamma nämnaren för skolsystem som lyckas vända ett skolsystem åt rätt håll är att man har vågat ifrågasätta etablerade pedagogiska sanningar, att man accepterar att kunskap är något som går att mäta och att förväntningarna på eleverna är lika höga oavsett om de kommer från förorten eller innerstan. Det kräver också att man genast upphör med progressiva pedagogiska experiment och återupprättar den undervisande lärarrollen. Lektionstiden måste vara helig och disciplin en dygd. Inlärning kräver helt enkelt hårt jobb – vilket gäller för alla, men vissa kommer alltid att behöva anstränga sig mer än andra. 

Den svenska framgångssagan med exportsuccéer och en välfungerande industrisektor är helt enkelt beroende av ett skolsystem som utbildar den stora massan på ett effektivt sätt. Det finns inget motsatsförhållande mellan att värna bildning och samtidigt se betydelsen av kunskapsinlärning för samhällets utveckling. Tvärtom så är det länder som värnar bildning högt som också har skolsystem i vilket kunskap står i huvudfokus. Den svenska framgångssagan måste fortleva, och för att det inte ska vara något som eleverna läser om i historieböckerna måste reformarbetet för att rädda den svenska skolan inledas omedelbart.

Isak Skogstad

Gymnasielärare, skribent och författare. Aktuell med boken ”Isak Skogstad obekväma sanningar om skolan” som ges ut av Natur och Kultur. 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?