1515

Mikael Nachemson: Stoppa mellanhänderna

DEBATT. Det har blivit en hel industri att få kunder att byta leverantör bland annat genom telefonförsäljning. Men det är en marknad med stora dolda kostnader. De som får betala är kunderna, varnar Mikael Nachemson.

STÖRANDE. Det finns ett massivt missnöje hos allmänheten med telefonförsäljare som uppmanar kunder att byta leverantör. Stora summor går bort i provision vid dessa byten, konstaterar Mikael Nachemson. Han är ordförande i Påmind, vars affärsidé är att erbjuda upplägg som ger bra villkor till lojala kunder, utan dolda kostnader.
STÖRANDE. Det finns ett massivt missnöje hos allmänheten med telefonförsäljare som uppmanar kunder att byta leverantör. Stora summor går bort i provision vid dessa byten, konstaterar Mikael Nachemson. Han är ordförande i Påmind, vars affärsidé är att erbjuda upplägg som ger bra villkor till lojala kunder, utan dolda kostnader.Bild:Joey Abrait

Digitaliseringen ritar nu om kartan i ett allt snabbare tempo. En av de positiva förändringar som denna utveckling hittills inneburit är kundernas möjlighet att påverka sina relationer med och till leverantörer. Vi ser hur konsumenternas makt ökar och att de leverantörer som inte hänger med förlorar kunder. Denna utveckling kommer accelerera samtidigt som vi måste komma till rätta med avigsidor som hänger samman med intressekonflikter och bristande transparens, problem som uppmärksammats av Finansinspektionen i samband med publiceringen av ett ramverk för konsumentskyddet samt i Konsumentverkets granskning av låneförmedlare.

På senare år har vi sett tillkomsten av en ny typ av mellanhänder vilkas enda syfte är att få kunden att byta leverantör. Med lockrop om att det är gratis för kunden utlovas lägre pris om kunden byter leverantör. Trots risken för de etablerade leverantörerna att hamna i en situation som underleverantörer till denna typ av mellanhänder väljer de i många fall att betala ut höga arvoden till de senare i utbyte mot nya kunder.

En konsekvens av detta är att en osund marknad har etablerats som primärt vilar på mellanhänder vilkas mål är att maximera sina egna vinster genom att ofta föreslå den leverantör som betalar det högsta priset för nya kunder i stället för den leverantör som är bäst för kunden. Denna beklagliga utveckling har under en längre tid påpekats i artiklar och uttalanden från såväl Finansinspektionen som Konsumentverket samtidigt som alltfler kunder har börjat få upp ögonen för att det inte finns några gratisluncher. Detta understryks av att det finns extremfall när man som mellanhand erhåller 77,5 procent i provision på det första årets premie!

En provision som i slutänden alltid betalas av leverantörernas lojala och återkommande kunder.

I stället för nuvarande modell för information, kommunikation och avslut mellan kunder och leverantörer, en modell som vilar på leverantörernas egna digitala kanaler samt varierande former av mellanhänder, behövs det nya, helt oberoende, kanaler som betalas av kunden. Genom att kanalen betalas av kunden garanteras ett verkligt oberoende, intressekonflikter elimineras och en mer jämlik relation uppstår.

Leverantören kommer då att behöva anpassa sig till en, delvis påtvingad, outsourcning av kommunikationen, som i stället initieras och efterfrågas av kunden. Kunden kommer i sin tur att kunna ställa nya och annorlunda krav. Förutom att uppnå ökad kontroll och överblick över viktiga kostnadsposter vill man som kund säkerställa en relation med sin leverantör som präglas av transparens, ömsesidig respekt och att man har att göra med leverantörer som underlättar för kunden att agera och fatta rationella beslut.

Att detta behov föreligger visar bland annat det massiva missnöje med telefonförsäljning som uppmärksammats av Konsumentverket, nu senast i samband med ett pressmeddelande publicerat den 25 november 2016.

Vem vill stup i kvarten bli uppringd av telefonförsäljare med dunkla budskap samtidigt som det alltför ofta råder oklarheter om vem de företräder? Leverantörerna kommer i en ännu högre utsträckning än i dag att behöva anpassa sig till hur mötet med kund ska organiseras. Begrepp som att ”äga sin kund” kommer framgent att ha en helt annan innebörd än i dag.

Rätt utnyttjad ger en sådan utveckling också möjligheter till leverantörerna att kostnadseffektivt interagera med kunder i en kanal som kunderna själva valt och betalat för.

Tiden när man kunde hålla uppe priserna mot passiva kunder närmar sig slutet. Leverantörerna kommer att möta betydligt mer aktiva kunder som förutom att ställa högre krav på oberoende information, rätt prissättning och möjligheten till utvärdering också kommer att ställa krav på i vilka kanaler man vill möta sina leverantörer. Redan nästa år underlättas denna utveckling. Då införs nämligen i hela EU ett starkare konsumentskydd.

Det nya betaltjänstdirektivet innebär att bankkunder kan låta tredjepartsleverantörer komma åt data samt genomföra betalningar. Det införs även en ny dataskyddslag som underlättar för kunderna att öka sitt inflytande över hur den personliga datan utnyttjas.

Ur ett samhällsperspektiv är mycket vunnet om en förändring kan komma till stånd. Varför betala stora summor till mellanhänder som bara vill att kunden ska byta? Stora vinster uppstår för både kund och leverantör om en del av detta läckage i stället kommer de lojala kunderna tillgodo i form av lägre priser samtidigt som kunderna slipper tidsödande krångel med att jämföra och byta leverantörer.

En tumregel är att det kostar mellan fem och sex gånger så mycket att få en ny kund jämfört med att behålla en befintlig nöjd kund, eller omvänt kostar en befintlig kund 15–20 procent av investeringen jämfört med att skaffa en ny. Vi kan därför se fram emot en utveckling som gagnar den lojala och aktiva kunden samtidigt som den stöds av leverantörerna. En dylik utveckling är i linje med bolagens samhällsansvar: att stödja en utveckling som vilar på öppenhet och en avsaknad av intressekonflikter.

 

Mikael Nachemson, ordförande i Påmind AB, initiativtagare till Nordnet, tidigare koncernchef E. Öhman J:or AB, Custos, Bure

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från ConstructorAnnons

De erbjuder en helhetslösning i en föränderlig värld av logistik

Digitaliseringen och pandemin har lett till förändrade köpvanor och därmed nya och högre krav från konsumenter. För att möta de här kraven och stå sig i en ökad konkurrens måste företag ha en väl fungerade logistiklösning. Här kan Constructor, som en ledande leverantör av förvaring- och lagringslösningar, hjälpa till. 

I dag ska varor vara lättillgängliga, prisvärda och levereras snabbt, krav som realiserats i och med den ökade e-handeln. Oavsett om man har en stor eller liten e-handel, eller en fysisk butik med ett närliggande mindre lager erbjuder Constructor logistiklösningar optimerade efter respektive verksamhet. 

– Vi levererar logistiklösningar efter noggrann behovsanalys. Där varuflöde, flexibilitet, lokalresurser, med mera väges in för att erbjuda den bästa lösningen till varje enskild kund, oavsett bransch eller storlek, säger Alejandro Armas, vd för Constructor Sverige.

Constructor levererar och projektleder till överlämnade av komplett installation. Dessutom erbjuder de årliga besiktningar enligt Arbetsmiljöverkets regler, utförda av deras experter. 

Effektivisera verksamheten och spara pengar 

Genom att investera i rätt logistiklösning kan företag öka sin tillgänglighet. Minska risken för plockfel, minimera sina hanteringstider samtidigt som man maximerar kapaciteten av nuvarande lagerutrymme.  

– Med våra lösningar inom exempelvis lagerhållning och distribution kan man förbättra sin noggrannhet och göra stora tidsbesparingar, men även skapa en säkrare och ergonomisk lagermiljö med färre tunga lyft och mindre risk för skador och olyckor, säger Alejandro Armas och fortsätter: 

– Beroende på företagets investeringsmöjligheter implementerar vi de lämpligaste lösningarna de kan köpa in i nuläget. Långsiktigt kommer de att spara pengar på investeringen och kan vidare effektivisera sin logistikösning tillsammans med oss. 

Satsar på automatisering och hållbarhet 

Constructor tillsammans med övriga bolag i koncernen Gonvarri Material Handling satsar nu ytterligare på automationslösningar.

– En automatisering av hela eller delar av sin internlogistik innebär ofta en större initial investering för våra kunder. Dock ser de att återbetalning kommer direkt i form av minskat resursbehov, bättre ergonomi, minskat ytbehov samt lägre antal fel och reklamationer. Våra automationslösningar kan användas både fristående och som integrerade lösningar till våra kunders lagersystem för att skapa en helt sömlös process. Lösningarna är flexibla och skulle det ske en stor ökad efterfrågan kommer man kunna möta den, säger Alejandro Armas.

Med Constructors semiautomatiserade lösningar och flexibla hissautomater kan deras kunder växa ett automationssteg i taget. Utöver automatisering satsar de även på att komma in i nya branscher som jobbar med hållbara och klimatsmarta lösningar. Constructor har bland annat levererat lösningar till verksamheter som bedriver vertikal odling.

– Eftersom Constructor vill bidra till att minska utsläppen genom klimatsmarta lösningar vill vi hjälpa den här typen av innovativa företag att utvecklas och växa i Sverige, avslutar Alejandro Armas.

Om Constructor 

Constructor är en ledande leverantör av förvaring- och lagringslösningar. De hjälper sina kunder genom hela processen, från planering till installation och teknisk support. Sedan 2018 tillhör Constructor, tillsammans med andra varumärken i Europa, koncernen Gonvarri Industries.

Läs mer på constructor.se

Mer från Constructor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Constructor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?