1515

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT. Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

Inför FN:s klimatmöte, COP25, som äger rum i Madrid i december, är det många som konstaterat att åtaganden som hittills presenterats inte räcker. Ytterligare åtgärder krävs.

Vi är många som har anledning att vara självkritiska. Det gäller även organisationen Svenskt Näringsliv. Vi har inte varit tillräckligt aktiva i klimatdebatten. Framöver kommer Svenskt Näringsliv att med större kraft och tydlighet verka för effektiva åtgärder som ger verklig klimatnytta.

För att nå målet i Parisavtalet behövs alla typer av klimatneutrala lösningar. Vi har varken tid eller råd att säga nej till några fungerande alternativ. Jag vill lyfta fram tre saker som kommer att vara avgörande:

Kapital till investeringar i transportsystem, energiproduktion, infrastruktur och produktionsprocesser för att klara omställningen.

Innovationer som leder till klimatsmarta och kommersiellt bärkraftiga lösningar. Näringslivet står för 7 av 10 kronor som investeras i forskning och utveckling i Sverige. En växande andel av de investeringarna går till att hitta nya lösningar som minskar klimatutsläppen.

Tillgång till fossilfri energi. De nya hållbara lösningarna i transporter och produktionsprocesser innebär ofta elektrifiering och högre elförbrukning. Men det behövs också bioenergi från hållbara bioråvaror för områden som är svåra att elektrifiera fullt ut, till exempel flyget.

Utmaningen är tuff – men inte omöjlig. Ska vi klara målet så krävs fler multilaterala och bindande överenskommelser mellan världens regeringar. Men det kommer inte att räcka.

Det krävs också ett starkt och dynamiskt näringsliv, med företag som kan förverkliga de politiska ambitionerna. Därför behöver politiker fokusera på de förutsättningar som företag behöver för att fortsätta att bidra till omställningen, både lokalt och globalt.

Svenska företag är i dag världsledande på flera av de områden där framstegen kan bli som störst. Det gäller alltifrån fossilfritt stål, klimatneutral cement, grön kemi, elektrifierad gruvdrift och transportsektor till klimatanpassad handel och besöksnäring.

Vår nästintill fossilfria elproduktion är ett starkt argument för att investera och förlägga produktion hit. Det är en styrka för vårt näringsliv, men också ett sätt att ta ansvar. Ett exempel konkret gäller produktionen av de moderna batterier som krävs för att kunna ställa om fordonsflottan till eldrift.

I en analys som Sweco gjort på Svenskt Näringslivs uppdrag konstaterar man att för att tillverka batterierna till tre elbilar går det åt ungefär lika mycket el som en normal eluppvärmd villa i Sverige gör av med under ett helt år.

Att producera ett litium-jon- batteri till en elbil leder med den genomsnittliga svenska elmixen till utsläpp av drygt 300 kilo växthusgaser, förutsatt att processen är elektrifierad. Beroende på var i Sverige fabriken förläggs, och vilken el som upphandlas, kan utsläppen dessutom bli betydligt lägre än så.

Men om samma batteri i stället hade producerats i Tyskland eller USA skulle klimatutsläppen bli nästan nio gånger högre. I Polen eller Indien skulle utsläppen bli ungefär 15 gånger högre.

Om vi i Sverige ska leva upp till vår ambition att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri, men också för investeringar att förläggas hit. Det gäller självfallet inte bara tillverkningen av bilbatterier utan även för alla typer av verksamheter som kräver mycket el.

Enligt en ny beräkning som Svenskt Näringsliv gjort ökar elbehovet i Sverige fram till 2045 med 60 procent jämfört med dagens behov. Samtidigt behöver delar av de befintliga kraftverken livstidsförlängas eller ersättas med nya för att kunna fortsätta leverera koldioxidsnål el.

De akuta utmaningarna för näringslivets elförsörjning är alltså en del av en långsiktig fråga som måste få sin lösning. När de globala klimatambitionerna ökar har vi inte bara en stor konkurrensfördel i vårt energisystem, vi har också en möjlighet att ta ett allt större ansvar.

Det svenska näringslivet är redo att göra vår del av jobbet för att nå det globala klimatmålet. För att underlätta klimatsmarta lokaliseringsbeslut behöver riksdag och regering också göra sin del:

Fokusera på verklig klimatnytta. Klimatet räddas inte av att svensk exportindustri slutar resa eller att svensk handel och industri straffbeskattas och tappar marknadsandelar. Svenska företag som kan förändra världen ska inte stanna hemma.

Investera i infrastruktur så att vägar, järnvägar och elnät fungerar.

Investera i kompetens, relevant utbildning och forskning så att vi har de kunskaper som behövs.

Ett bra företagsklimat är basen för en bra klimatpolitik. Det är särskilt viktigt att minska regelbördan. Vi måste bort från långdragna och osäkra processer för tillståndsgivningar.

Trygga det växande behovet av konkurrenskraftig, klimatneutral elproduktion. Säkerställ att elen kommer fram dit den behövs. Vi behöver en debatt om framtidens energi där olika kraftslag kan diskuteras utan skygglappar. Forskningen på energiområdet måste breddas och bli mindre politiskt styrd.

Svensk klimatdebatt måste ha ett globalt perspektiv. Det finns en uppenbar risk för att utsläppen i världen ökar om verksamheter flyttas från Sverige till länder med mer fossilbaserad el.

Det sägs ofta att Sverige ska gå före i klimatarbetet. Och det ska vi. Men vi ska inte göra det genom att skapa dåliga förutsättningar så att produktion flyttas till andra länder. Rätt väg är i stället bättre villkor så att verksamheter kan växa i Sverige, där klimatpåverkan är minst och klimatambitionerna högst.

Politik och näringsliv behöver gå hand i hand för att minska klimatutsläppen. När vi i det svenska näringslivet argumenterar för att det är klimatsmartast att lägga produktion här så behöver vi politikens hjälp.

Det måste bli mer attraktivt att investera i Sverige. Det vinner både klimatet och Sverige på.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv


Innehåll från EquinixAnnons

Kraven på den digitala infrastrukturen ökar i pandemins spår

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige
Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

Pandemin har satt digitaliseringen i fokus och det senaste året har många företag ökat takten i sin digitala transformation. För att klara omställningen krävs en digital infrastruktur av hög kvalitet – men många släpar efter.

En allt viktigare faktor i den digitala transformationen är närhet. Digitala lösningar behöver levereras nära användarna för att leveransen ska vara tillräckligt snabb och effektiv. Närhetskravet skapar ett behov av en stark digital infrastruktur som sträcker sig ända ut till slutanvändaren.

– Det krävs en strategi kring hur företag bygger sin digitala infrastruktur. Många företag släpar efter eftersom fokus hittills har legat på att utveckla nya lösningar. Dessutom saknas ofta tillräcklig kunskap för att skapa den digitala infrastruktur som de nya lösningarna kräver, säger Maria Sundvall, vd för Equinix i Sverige. 

Så påverkar teknik och affärer vår digitala infrastruktur.

Ökat behov av hybridmoln

En stor del av infrastrukturen flyttas idag till molnet. Av juridiska skäl kan dock inte allt ligga i det publika molnet. Många aktörer som tidigare har varit återhållsamma, exempelvis inom den finansiella och offentliga sektorn, ser nu ett behov av att använda molnet – men också en utmaning i hur man ska gå tillväga. 

Lagstiftning och regelverk ställer krav på privata anslutningar och privata molnlösningar för viss datahantering. Samtidigt kan samma organisationer vilja nyttja kraften i det publika molnet för andra funktioner. 

– Det driver ett ökat behov av att kombinera olika lösningar – genom hybridmoln och multimoln. Då behövs en partner som kan stötta organisationen att ta grepp om hela sin digitala infrastruktur och möjlighet att snabbt skala upp olika lösningar i både kapacitet och räckvidd, säger Maria Sundvall. 

Ett digitalt skifte

Sverige befinner sig mitt i ett skifte – ett skifte som påverkar alla branscher och alla delar av samhället. I takt med att ekonomin drar igång i Sverige igen efter pandemin måste företagen också satsa mer på digitaliseringen för att stå starka genom skiftet. 

I rapporten Digitala Transformationen – nya affärer ställer nya krav har Equinix samlat ledande aktörer i Sverige för att få deras perspektiv på den förändring som sker. För att ta del av deras tankar om Sveriges gemensamma framtid – och hur vi bäst tar oss igenom den digitala transformationen läs mer här.

Fakta:

Equinix, Inc (Nasdaq: EQIX) är globalt ledande inom digital infrastruktur och Equinix datacenter ger företag tillgång till snabba och säkra digitala förbindelser över hela världen. Med Equinix plattform kan företag smidigt skala upp verksamheten och snabbt lansera digitala tjänster globalt. Samtidigt erbjuder Equinix tillgång till molntjänster, nätverk, partners, och leverantörer som ingår i företagets ekosystem. 

Läs mer om Equinix här.

 

Mer från Equinix

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Equinix och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?