1515
Annons

M tänker fel om arbetskraftsinvandringen

DEBATT. På tisdagen gick vårt eget parti Moderaterna ut med förslaget att lönekravet för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige ska höjas från 13.000 kr till 31.700 kr. Det är mer än en fördubbling och en kolossal höjning som skadar de människor som vill komma hit, arbeta och göra rätt. Moderata Ungdomsförbundet ställer sig starkt kritiska till förslaget och hoppas att Moderaterna gör om och gör rätt.

NYTT FÖRSLAG. Moderata Ungdomsförbundet ställer sig starkt kritiska till Moderaternas förslag om arbetskraftsinvandring på tisdagen.
NYTT FÖRSLAG. Moderata Ungdomsförbundet ställer sig starkt kritiska till Moderaternas förslag om arbetskraftsinvandring på tisdagen.Foto:Anders Wiklund/TT

Sverige har ett stort antal bristyrken i dag till exempel lärare och programmerare. Jämförelsevis är medianlönen för en lärare i Sverige i dag 26.900 och 31.200 kr för en programmerare. I dag sker över 90 procent av alla arbetskraftsinvandring till bristyrken och partiets förslag skulle troligen strypa det helt. Partiet motiverar förslaget med att man vill komma åt arbetskraftsinvandring för lågkvalificerade yrken, men förslaget kommer därmed också slå mot den högkompetenta arbetskraftsinvandringen i stället för fuskande aktörer eller individer som kommer behöva bidrag utöver sin anställning. 

Almega släppte i början av året en rapport kring arbetskraftsinvandringens påverkan på den offentliga ekonomin. Den visar att arbetskraftsinvandringen genererar ett stort ekonomiskt överskott för statens finanser i alla undersökta yrkeskategorier. Tidigare undersökningar från Svenskt Näringsliv har påvisat samma resultat, att arbetskraftsinvandringen bidrar med över 34 miljarder till Sveriges BNP. Därmed verkar forskningen inte heller stödja den underliggande tesen att stora delar av de människor som i dag arbetskraftsinvandrar till Sverige skulle vara en belastning för staten. Dessutom gör den som är orolig för välfärdskostnader sig en björntjänst genom att vilja begränsa arbetskraftsinvandringen snarare än att förespråka en kvalificering in i den svenska välfärden och ett begränsat bidragssystem. 

Moderaterna bör också ställa sig frågan huruvida man redan glömt bort essensen i det idéprogram man släppte i oktober 2020. I det går att läsa: ”Sverige ska vara ett land dit man vill söka sig för att arbeta, driva företag och därmed bidra till vårt samhälles utveckling”. Förhoppningsvis har inte idéprogrammet blivit irrelevant på några månader och förhoppningsvis har inte heller idén om att Sverige ska vara ett land dit människor ska kunna söka sig för arbete blivit det heller. Om kravet på en medianlön på 32.000 skulle bli verklighet innebär det en återgång till hur Sverige såg ut 2008, före alliansregeringens reformer, med en i praktiken icke-existerande arbetskraftsinvandring med ineffektiv matchning mellan bristyrken och de som sökte sig hit. 

Sverige ska vara möjligheternas land, där den som vill ska kunna ta sig hur långt som helst. Att vilja sätta käppar i hjulet för människor med egen försörjning som vill flytta hit och bidra till den visionen är inte värdigt Moderaterna utan låter mer som den falska retoriken LO och Socialdemokraterna brukar hänföra. Vår generation måste förvalta de liberala segrar som gjordes under den första Alliansregeringen avseende arbetskraftsinvandringen. Oseriösa och fuskande aktörer ska alltid bekämpas med statens fulla kraft medan ambitiösa människor som vill komma hit och bidra alltid ska välkomnas med öppen famn. Moderaternas förslag kommer att slå tvärtemot, det riskera snarare att slå hårdast mot de som vill jobba, bidra och göra rätt för sig. 

Det behöver göras mer för att komma åt fusket med arbetskraftsinvandringen. Kravet för att få komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare bör rimligtvis vara att anställningen garanterar att individen försörjer sig själv utan bidrag från staten, inte att individen ska ha en svensk medianlön. Vi uppmuntrar därför vårt parti att fortsätta ta kampen mot fusket men vi uppmanar också till att inte gå fram skarpt med förslaget om höjt lönekrav i riksdagen.

Matilda Ekeblad, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Erik Engstrand, förste vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Samuel Jonsson, andre vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från CuebidAnnons

Företagen behöver stå bättre rustade inför det ökade cyberhotet

Idag kan alla företag räkna med att utsättas för försök till dataintrång. Hoten förändras ständigt, samtidigt som många verksamheter inte har resurser nog att identifiera ett säkerhetsintrång. Cuebid hjälper företag att undvika mardrömmen att obehöriga kommer in i systemen.

Dataintrång är en attraktiv marknad för cyberbrottslingar. Riskerna är låga, vinsterna goda och motståndet minimalt. Oftast behövs det inte mer än ett användarkonto för att kunna orsaka ett företag stor skada.

– Utsätts man för en attack kan det få en mängd olika konsekvenser. Hela verksamheten kan stängas ner eller information manipuleras på olika sätt. Ofta ställs företagen inför två val – att betala eller lösa det på annat sätt – och oavsett vilket blir det ofta väldigt kostsamt, förklarar Niklas Dahl, vd Cuebid Väst.

Tiden viktig vid intrång

Ju tidigare intrånget uppmärksammas ju större chans att minska skadorna.

– Många attacker sker i samband med högtider då företagen har stängt eller minskad bemanning, förklarar Niklas.

IT-miljöerna har växt snabbt och många företag saknar både resurser i form av tid men även kunskapen som krävs för att hitta intrång och hantera dem snabbt. 

– Det är inte så konstigt att många företag känner en oro och en ovisshet inför hoten om dataintrång. Hoten förändras ständigt och blir fler och fler, menar Niklas.

Övervakning dygnet runt

Genom att vända sig till en extern expert kan man få hjälp att implementera avancerade lager av säkerhetsmekanismer som hela tiden anpassar sig för att hantera det föränderliga hotlandskapet. 

– Vi erbjuder kontinuerlig säkerhetsövervakning, dygnet runt, varje dag året om. Våra algoritmer upptäcker oväntade händelser och kan direkt gå in och isolera problemet så att det inte fortsätter att sprida sig, berättar Thomas Hedströmmer, Cuebidkoncernens säkerhetsarkitekt. 

Varje larm eller åtgärd hanteras av erfarna säkerhetsanalytiker. Det utsatta företaget kontaktas efter en förutbestämd rutin och kan själva bestämma hur de vill gå vidare. Cuebid tar ansvar för att övervaka och kontrollera om något sker och kan agera direkt och på så sätt minimera skadan. 

– Våra kunder kan sova bättre om natten när de vet vi ständigt är där och skyddar verksamheten, säger Thomas Hedströmmer.

Testa säkerheten i din IT-Infrastruktur genom vårt pentest 

Utbildning av anställda en viktig del

Att utbilda sin personal i IT-säkerhet är en annan viktig del. Majoriteten av attackerna initieras av medarbetarna när de till exempel klickar på en länk i ett e-postmeddelande. På Cuebid har man utvecklat en plattform med flera korta utbildningstillfällen.

– Utbildningsplattformen är ett starkt kompletterande erbjudande till våra övriga säkerhetslösningar. Är de anställda uppmärksamma och medvetna om vilka risker som finns stärker det hela företagets it-säkerhet. avslutar Johan Malmberg, koncern-vd Cuebid.

Analyser er IT-miljö med oss

Om Cuebid: 

Sedan 2009 har Cuebid hjälpt över 500 svenska företag att undvika mardrömmen att få ett IT-intrång. Vi är en tjänsteleverantör inom cybersäkerhet, kommunikation, datacenter och molnlösningar.

Läs mer om Cuebid här! 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cuebid och ej en artikel av Dagens industri

Replik: Skamlöst låta hyresgästerna stå för notan

Hyreshöjningar i Stockholm om 9,5 procent som Fastighetsägarna kräver i förhandlingarna är orimliga, skriver företrädare för Hyresgästföreningen. 

Foto:Hasse Holmberg / TT

Fastighetsägarna i Stockholm gick ut i DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. Inför de stundande årliga hyresförhandlingarna gick Fastighetsägarna Stockholm ut på DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. 

Vi på Hyresgästföreningen vill vara tydliga – utspelet från Fastighetsägarna kommer inte från en bransch som kämpar för sin överlevnad. Fastighetsbranschen är en av de mest lönsamma och har länge varit gynnad av lågräntemiljö och låga energipriser. Över tid har dessutom hyresökningarna varit betydligt högre än inflationstakten. Här borde finnas tillräckligt stora marginaler att ta av. Vilken annan bransch menar att de ska kunna gå ur en omfattande samhällskris med orubbade vinstmarginaler?  

Hyresgästföreningen kommer aldrig gå med på att låta Sveriges hyresgäster stå för hela notan när hyresvärdarnas kostnader ökar i samhällskrisen. En chockhöjning av hyrorna med 9,5 procent som dessutom är permanent. Om det nu handlar om att täcka upp för tillfälliga kostnadsökningar, varför kommer då inga förslag och löften om att sänka hyrorna när inflationen minskar?

Hyresgäster lägger redan en orimligt stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende. Enligt SCB lägger kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt närmare 40 procent av sin inkomst på boendet. För ensamstående med barn är siffran 34 procent. Med så kraftiga höjningar som Fastighetsägarna yrkar på kommer konsumtionsutrymmet minska ytterligare. Det vore oansvarigt då det riskerar att spä på den ekonomiska krisen ännu mer.  

Fastighetsägarna påstår att Hyresgästkollektivet till skillnad från dem som äger sitt boende är bättre skyddade mot kostnadsökningar. Det stämmer inte. Till att börja med är det en grupp som redan har lägre inkomster, dessutom lägger de redan en större andel av sin disponibla inkomst på sitt boende jämfört med de som äger sin villa eller lägenhet. Hyresgästerna har heller inte heller gynnats av skattesubventioner som de med ägt boende har. Lägg till det skenande mat- och elpriser och vi ser en väldigt oroande utveckling för våra medlemmar. 

Hyresgästföreningen får redan mängder av samtal varje dag från oroliga hyresgäster med ansträngd ekonomi och vi ser att allt fler kommer få det svårt att få ihop det i slutet av månaden om Fastighetsägarna får igenom sina hyreskrav. Det riskerar en situation där allt fler vräks från sina bostäder, när de inte har råd att betala hyran. Med en hyreshöjning på 9,5 procent börjar det bli kämpigt även för yrkesgrupper som poliser och undersköterskor att bo i Stockholm, där hyrorna är landets högsta och med högst antal ensamhushåll, nära 40 procent. 

Vi har ett väl fungerande förhandlingssystem i Sverige, som gett både hyresvärdar och hyresgäster trygghet och stabilitet över tid. Hyresgästerna får en rimlig, hållbar och förutsägbar hyresutveckling. Ett stabilt system gynnar också hyresvärdarna och fastighetsägarna eftersom det ökar deras möjlighet att upprätthålla god kvalitet i förvaltningen och bra underhåll av sina fastigheter. Ska det gå till så som Fastighetsägarna föreslår, med kraftiga hyreshöjningar vid varje samhällsförändring får vi det omvända: ett svajigt system med stora hyressvängningar - helt fel riktning att gå när världen är i gungning.

Fastighetsägarna säger att de avser hedra den överenskommelse som träffats mellan hyresmarknadens parter. Det är positivt. Men nu är det upp till bevis. Vi behöver ansvarsfulla parter som skapar stabilitet istället för oro. 

 

Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Sofia Kloo, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera