Hoppa till innehållet

Annons

M: Satsa på en hållbar och tillväxtfrämjande infrastruktur

DEBATT. Problemen med svensk infrastruktur är i dag välkända, men regeringen verkar helt ointresserad av att ta det samlade greppet som behövs. 

Inför att regeringen på fredagen lägger fram sin infrastrukturproposition presenterar Moderaterna i dag sina förslag för en hållbar, sammanhållen och tillväxtfrämjande infrastrukturpolitik.

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR. Sverige bör satsa på att kraftigt bygga ut landets laddinfrastruktur så att familjer och företag kan känna trygghet när de köper en eldriven bil, buss eller lastbil, skriver Elisabeth Svantesson och Maria Stockhaus (M).
FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR. Sverige bör satsa på att kraftigt bygga ut landets laddinfrastruktur så att familjer och företag kan känna trygghet när de köper en eldriven bil, buss eller lastbil, skriver Elisabeth Svantesson och Maria Stockhaus (M).Foto: Anders Wiklund/TT

Det är många som tvingas leva med konsekvenserna av bristerna i den svenska infrastrukturen: tågpendlare som inte vet om tågen kommer enligt tidtabellen och bilister och yrkeschaufförer som kör på dåligt underhållna vägar. 

Det påverkar enskildas vardag, men även samhällsekonomin i stort när människor inte kommer i tid till varken jobb eller dagishämtning eller när företag inte kan leverera sina varor inom avtalad tid.

Problemen med svensk infrastruktur är i dag välkända. Majoriteten av alla större projekt blir kraftigt fördyrade och mycket försenade. Sverige har en stor underhållsskuld och de projekt riksdagen beslutade om 2018 är underfinansierade. 

Trots problemen verkar regeringen helt ointresserad av att ta det samlade greppet kring svensk infrastruktur som behövs.

För att komma till rätta med situationen, och samtidigt dra nytta av alla möjligheter med framtidens infrastruktur krävs att politiken gör upp med den förlegade och förenklade debatten där olika färdslag ställs mot varandra. 

Moderaterna vill i stället utforma en modern och hållbar infrastrukturpolitik med fokus på jobb, pendling och tillväxt som med hänsyn till skattebetalarnas pengar inkluderar alla färdslag och som fungerar i hela landet.

Moderaterna presenterar i dag fem politiska ingångar och förslag för en sammanhållen infrastrukturpolitik utifrån våra politiska prioriteringar.

1. Moderaterna vill rusta Sverige att köra fossilfritt. Sverige bör ta täten för den snabbaste utbyggnaden av laddinfrastruktur i världen. Familjer och företag ska känna trygghet när de köper en eldriven bil, buss eller lastbil – att den ska gå att ladda i hela landet. Arbetet med att elektrifiera landets regionala flygplatser ska prioriteras för att kunna ställa om till ett fossilfritt inrikesflyg så snart som möjligt. Laddinfrastrukturen i våra hamnar måste byggas ut.

2. Moderaterna vill att samhällsekonomisk nytta ska vara vägledande i infrastrukturpolitiken. Vi vill därför binda ihop olika färdslag för att stärka pendlings- och godsflöden. Forskning visar att det mest lönsamma är oftast att rusta, vårda och bygga ut redan befintlig infrastruktur. Moderaterna säger därför ja till att skapa den bästa laddinfrastrukturen i världen, rusta befintlig järnväg och förbättra de svenska vägarna men nej till att investera 350-400 miljarder kronor på höghastighetsbanor.

3. Moderaterna vill fokusera på att förbättra de svenska vägarna. Hela landets vägnät har stor betydelse för att förflytta både människor och gods under överskådlig framtid. Därför behöver vägarna stärkas med tydligt fokus på underhåll, breddning och säkerhet. Dessvärre har underhåll och investeringar i vägtrafikens behov negligerats under de senaste åren. Det vill vi ändra på genom ökade resurser till vägunderhåll. Hastigheten på alla statliga vägar där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll bör på sikt återställas. Vi vill också stärka viktiga stråk så att de klarar tyngre lastbilar. 

4. Moderaterna vill rusta befintlig järnväg och uppgradera det befintliga stamnätet. Det innebär en politik som stärker befintlig järnväg genom satsningar på underhåll, som färdigställer påbörjade projekt – som exempelvis Ostlänken och Västkustbanan – och som bygger nya spår där det bäst behövs, inte minst kring de större städerna. Det långsiktiga målet bör vara att kunna köra tåg på viktiga stråk 250/km i timmen i hela Sverige.

5. Moderaterna vill se över Trafikverkets organisation och arbete. Dagens miljardrullning där en majoritet av alla större infrastrukturpolitiska projekt blir dyrare än planerat och därtill flera år försenade måste stoppas. Vi vill därför tillsätta en utredning som ska utvärdera den nuvarande modellen för att planera och genomföra infrastrukturprojekt och underhåll. Syftet med utvärderingen ska vara att skapa en organisation som blir effektivare och ökar sin förmåga att hålla sig inom beslutade kostnadsramar.  

Moderaterna tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Vi prioriterar pendling, gods och hållbarhet så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare. 

Även om corona-pandemin är en svår prövning och klimathotet hänger som ett mörkt moln över oss så pågår samtidigt en teknisk utveckling som ger hopp och framtidstro. Den utvecklingen vill Moderaterna bejaka med hållbara sammanhållna infrastrukturinvesteringar som lägger grund för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Elisabeth Svantesson, Ekonomisk-politisk talesperson (M)

Maria Stockhaus, Infrastrukturpolitisk talesperson (M) 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera