1515
Annons

M: Djupt ansvarslöst att stänga Bromma nu

DEBATT. Att regeringen vill lägga ned Bromma flygplats är ansvarslöst mot alla som är beroende av god kommunikation till och från Stockholm för jobb och företagande. Alla beslut som leder till att Bromma läggs ned innan det fattats trovärdiga beslut om att bygga ut Arlanda kommer en ny borgerlig regering att riva upp, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.

NEDLÄGGNING. Regeringens beslut om att lägga ned Bromma flygplats, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och bryter mot riksdagens beslut, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.
NEDLÄGGNING. Regeringens beslut om att lägga ned Bromma flygplats, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och bryter mot riksdagens beslut, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.Foto:Pontus Lundahl/TT

Bromma flygplats är inte bara en lokal stockholmsfråga utan också en nationell angelägenhet. Regeringens beslut om att lägga ned flygplatsen, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och går emot det tillkännagivande som en majoritet i riksdagen röstade för 2016.

Det kommer att påverka svensk konkurrenskraft som är beroende av ett fungerande inrikesflyg och goda förbindelser till och från Stockholm.

Sverige är redan i dag ett av de länder med högst arbetslöshet inom EU. Sedan Stefan Löfven tillträdde har Sveriges ekonomi vuxit långsammare än nästan alla andra EU-länder, mätt i köpkraftsjusterat BNP per capita. 

Beskedet om Bromma gör inte de ekonomiska förutsättningarna bättre. Tvärtom innebär det att delar av landet blir utan flyg vid tider då människor behöver flyga, vilket kommer att slå hårt mot både jobb och tillväxt. 

Förlorarna kommer att bli de mellanstora städerna i Sverige med regionala flygplatser. Deras attraktivitet för företagsetableringar och nya investeringar och jobb kommer att minska, vilket i sin tur drabbar hela Sveriges ekonomi.

Regeringen saknar genomtänkt näringspolitik, men den saknar också grundläggande förståelse för att hela Sverige måste kunna leva och växa, och att landsbygden och storstaden behöver varandra. Att det måste finnas goda förbindelser mellan norra och södra Sverige, och att Stockholm och Bromma är en viktig hubb.

Att stänga flygplatsen skulle i dagsläget få betydande konsekvenser för Sveriges krisberedskap. Om Brommas stängs nu hotas de regionala flygplatsernas överlevnad, vilket innebär ett kraftigt försämrat beredskapsläge. 

Inrikesflyget är särskilt viktigt för transporter av patienter, sjukvårdspersonal och material. När Sverige drabbades av skogsbränderna 2018 användes de regionala flygplatserna vid närmare 5000 brandflygningar.

Regeringen har fattat beslutet att stänga Bromma utan transparens eller med någon seriös utredning som grund. Och utan någon som helst dialog och förankring med de kommuner och regioner i landet som påverkas av beslutet. 

I stället har coronakrisen – den kanske svåraste situationen för flyget någonsin – använts som förevändning. Det är rent oseriöst.

Miljöpartiet har förvisso aldrig gillat varken flyg eller flygplatser och verkar nu mer angelägna om att stänga ned flyget än att ställa om det i hållbar riktning. Men det är illavarslande att Socialdemokraterna och hela regeringen ställer sig bakom Miljöpartiets krav. 

Flygandet kommer sannolikt att vara lägre den närmaste tiden. Men frågan om flygplatsens framtid måste vara långsiktigt och grunda sig på normala förhållanden. 

Moderaterna kommer inte acceptera att ens diskutera en nedläggning av Bromma flygplats så länge regeringen vägrar fatta bindande beslut om en utbyggnad av Arlanda. Om inte Socialdemokraterna lät sig bli politiskt kidnappade av Miljöpartiet skulle det finnas förutsättningar för en bred politisk enighet. Nu får en ny regering istället riva upp och fatta nya beslut.

Det handlar både om beslut som leder till att det finns kapacitet på Arlanda för att ta emot de flygrutter som i dag går till Bromma, men också om att tillgängligheten till och från Arlanda måste bli bättre. 

Det är stor skillnad i både tid och kostnad att ta sig från flygplatserna in till Stockholm. 

Regeringens Bromma-beslut är ett i raden av ideologisk motiverade angrepp på företagande och tillväxt. Flyget är mitt uppe i en snabb omställning mot ökad hållbarhet med mer biobränslen, en snabb utveckling mot elektrifierade flygplan och skärpta utsläppskrav inom EU. Denna omställning borde Sverige bejaka och ta fasta på – inte ställa sig bredvid.

Stängningen av Bromma bidrar till att dra isär vårt land när vi borde göra mer för att hålla ihop. Väl fungerande digitala, fysiska och luftburna kommunikationer gör att hela Sverige kan utvecklas. 

Livet i storstad, småstad och landsbygd står inte emot varandra utan är varandras förutsättning. En ny regering kommer både förstå och respektera det.

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Utredning: Bromma ska kunna stängas 2035

Regeringens Arlandautredning rekommenderar att processen för att starta bygget med en ny start- och landningsbana dras igång nu för att banan ska kunna stå färdig om tidigast 10 år. Samtidigt får Bromma ett nytt bäst före-datum: 2035.

Foto:Stina Stjernkvist/TT

Under den rödgröna regeringen utvecklades frågan om Arlanda och Brommas respektive framtid till en riktig surdeg.

Miljöpartiet obstruerade möjligheten att bygga en ytterligare start- och landningsbana på Arlanda, vilket är ett krav från de borgerliga partierna för att de ska gå med på att stänga Bromma flygplats.

Nu kommer ny bensin på elden när regeringens utredare Peter Norman presenterar sin rapport om Arlandas framtid.

Den politiskt känsliga frågan om en ny start- och landningsbana får delvis ett svar. Utredningen tar inte ställning till om banan ska byggas eller inte, men slår fast att om en sådan bana ska byggas kommer det att ta 10 år och därför bör processen startas nu.

”Vi ska inte sinka den tiden mer än nödvändigt, påbörja den administrativa processen nu”, säger Peter Norman.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) slår fast att det finns ett stort stöd för förslaget att samla flygtrafiken i Stockholm på Arlanda.

Han pekar bland annat på den utredning som gjordes förra året, om förutsättningarna för att lägga ned Bromma flygplats.

”Den visade tydligt att de flesta remissinstanser tycker att det är rimligt att avveckla Bromma flygplats för att samla inrikesflyget på Arlanda och för att få ett bättre underlag för internationella direktflyg”, säger Tomas Eneroth.

Stängningen av Bromma ska göras ”sakta men säkert”, säger Peter Norman och pekar på 2035 som ett realistiskt mål. Från år 2030 ska dock flygplatsen endast få användas för fossilfritt flyg.

Det ger flygplatsen en längre livstid än Brommautredningens dom, som förordade år 2027.

”Om man skulle göra en snabb avveckling av Bromma finns en risk för att konkurrenssituationen i svenskt inrikesflyg skulle försämras kraftigt”, säger Peter Norman och varnar för höjda priser och sämre tillgänglighet som konsekvenser.

En del av uppdraget har också varit att utreda hur Arlanda kan bli effektivare, en fråga som i dessa dagar är mer aktuell än någonsin.

Peter Norman tecknar sin målbild genom att hänvisa till möbeljätten Ikeas varuhus, där kunder kan korsa olika avdelningar för att snabbare komma till kassan – så kallade ”smitvägar”.

”De resenärer som inte vill eller behöver gå genom de kommersiella gångarna, ska inte behöva det. Snabbt in och snabbt ut”, säger han.

Miljöpartiets profil i Stockholm, trafikborgarrådet Daniel Helldén, reagerar på utredningen med beskedet att han anser att Bromma kan läggas ner långt innan 2035.

”Bromma kan läggas ner nu, det är inga problem och Swedavia kan sköta det så att det blir en bra ordning för alla bolagen”, säger han.

Är du öppen för att man startar den administrativa processen för en ny start- och landningsbana på Arlanda, mot att Bromma stängs?

”Ja, jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att man sätter igång nedläggningen av Bromma.”

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus anser att utredningen kan vara en startpunkt för en framtida överenskommelse om Arlandas framtid.

Men för att Bromma ska läggas ner krävs mer än en påbörjad administrativ process för en ytterligare start- och landningsbana på Arlanda.

”Vi är inte beredda att diskutera försämringar på Bromma flygplats förrän spaden är i marken”, säger hon.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera