1515

M: Djupt ansvarslöst att stänga Bromma nu

DEBATT. Att regeringen vill lägga ned Bromma flygplats är ansvarslöst mot alla som är beroende av god kommunikation till och från Stockholm för jobb och företagande. Alla beslut som leder till att Bromma läggs ned innan det fattats trovärdiga beslut om att bygga ut Arlanda kommer en ny borgerlig regering att riva upp, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.

NEDLÄGGNING. Regeringens beslut om att lägga ned Bromma flygplats, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och bryter mot riksdagens beslut, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.
NEDLÄGGNING. Regeringens beslut om att lägga ned Bromma flygplats, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och bryter mot riksdagens beslut, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.Foto:Pontus Lundahl/TT

Bromma flygplats är inte bara en lokal stockholmsfråga utan också en nationell angelägenhet. Regeringens beslut om att lägga ned flygplatsen, trots att det inte finns kapacitet på Arlanda och trots att det inte ens finns beslut om att bygga ut Arlanda, är direkt oansvarigt och går emot det tillkännagivande som en majoritet i riksdagen röstade för 2016.

Det kommer att påverka svensk konkurrenskraft som är beroende av ett fungerande inrikesflyg och goda förbindelser till och från Stockholm.

Sverige är redan i dag ett av de länder med högst arbetslöshet inom EU. Sedan Stefan Löfven tillträdde har Sveriges ekonomi vuxit långsammare än nästan alla andra EU-länder, mätt i köpkraftsjusterat BNP per capita. 

Beskedet om Bromma gör inte de ekonomiska förutsättningarna bättre. Tvärtom innebär det att delar av landet blir utan flyg vid tider då människor behöver flyga, vilket kommer att slå hårt mot både jobb och tillväxt. 

Förlorarna kommer att bli de mellanstora städerna i Sverige med regionala flygplatser. Deras attraktivitet för företagsetableringar och nya investeringar och jobb kommer att minska, vilket i sin tur drabbar hela Sveriges ekonomi.

Regeringen saknar genomtänkt näringspolitik, men den saknar också grundläggande förståelse för att hela Sverige måste kunna leva och växa, och att landsbygden och storstaden behöver varandra. Att det måste finnas goda förbindelser mellan norra och södra Sverige, och att Stockholm och Bromma är en viktig hubb.

Att stänga flygplatsen skulle i dagsläget få betydande konsekvenser för Sveriges krisberedskap. Om Brommas stängs nu hotas de regionala flygplatsernas överlevnad, vilket innebär ett kraftigt försämrat beredskapsläge. 

Inrikesflyget är särskilt viktigt för transporter av patienter, sjukvårdspersonal och material. När Sverige drabbades av skogsbränderna 2018 användes de regionala flygplatserna vid närmare 5000 brandflygningar.

Regeringen har fattat beslutet att stänga Bromma utan transparens eller med någon seriös utredning som grund. Och utan någon som helst dialog och förankring med de kommuner och regioner i landet som påverkas av beslutet. 

I stället har coronakrisen – den kanske svåraste situationen för flyget någonsin – använts som förevändning. Det är rent oseriöst.

Miljöpartiet har förvisso aldrig gillat varken flyg eller flygplatser och verkar nu mer angelägna om att stänga ned flyget än att ställa om det i hållbar riktning. Men det är illavarslande att Socialdemokraterna och hela regeringen ställer sig bakom Miljöpartiets krav. 

Flygandet kommer sannolikt att vara lägre den närmaste tiden. Men frågan om flygplatsens framtid måste vara långsiktigt och grunda sig på normala förhållanden. 

Moderaterna kommer inte acceptera att ens diskutera en nedläggning av Bromma flygplats så länge regeringen vägrar fatta bindande beslut om en utbyggnad av Arlanda. Om inte Socialdemokraterna lät sig bli politiskt kidnappade av Miljöpartiet skulle det finnas förutsättningar för en bred politisk enighet. Nu får en ny regering istället riva upp och fatta nya beslut.

Det handlar både om beslut som leder till att det finns kapacitet på Arlanda för att ta emot de flygrutter som i dag går till Bromma, men också om att tillgängligheten till och från Arlanda måste bli bättre. 

Det är stor skillnad i både tid och kostnad att ta sig från flygplatserna in till Stockholm. 

Regeringens Bromma-beslut är ett i raden av ideologisk motiverade angrepp på företagande och tillväxt. Flyget är mitt uppe i en snabb omställning mot ökad hållbarhet med mer biobränslen, en snabb utveckling mot elektrifierade flygplan och skärpta utsläppskrav inom EU. Denna omställning borde Sverige bejaka och ta fasta på – inte ställa sig bredvid.

Stängningen av Bromma bidrar till att dra isär vårt land när vi borde göra mer för att hålla ihop. Väl fungerande digitala, fysiska och luftburna kommunikationer gör att hela Sverige kan utvecklas. 

Livet i storstad, småstad och landsbygd står inte emot varandra utan är varandras förutsättning. En ny regering kommer både förstå och respektera det.

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?