ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Livsmedelsföretagen: Vi åtar oss att minska matens avtryck

  • KLIMATMAT. Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Lyckas vi i Sverige kan vi visa vägen för resten av världen, skriver Livsmedelsföretagen. Foto: NORA LOREK / TT

DEBATT. Produktionen av livsmedel har omfattande negativ påverkan på både den lokala miljön och klimatet. För att påskynda arbetet med att stoppa klimatförändringarna presenterar Livsmedelsföretagen nu ett gemensamt manifest med konkreta hållbarhetsåtaganden.

Manifestet som presenteras tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan (S) på onsdagen innehåller fem åtaganden: 

- En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.

- Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

- Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

- Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

- Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

När deltagande företag ansluter sig till ett åtagande lovar de också att bidra till att uppnå de tillhörande målen och till att hålla relevant information om företagets del av åtagandet lättillgänglig för granskning.

Utöver våra fem åtaganden kommer vi parallellt arbeta med ytterligare tre gemensamma utmaningar: primärproduktionens klimatpåverkan, social hållbarhet och bättre mat- och levnadsvanor.

Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Lyckas vi i Sverige kan vi visa vägen för resten av världen.

Vi och hela den svenska livsmedelskedjan måste med kraft utöka och påskynda våra insatser för miljön och klimatet. Det är ett ansvar vi inte får och inte kommer att svika.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen 

Lars Appelqvist, ordf Livsmedelsföretagen och vd Löfbergs 

Anna Malmhake, vice ordf Livsmedelsföretagen och vd The Absolut Company

Bland företagen som undertecknat manifestet ingår Carlsberg Sverige, Cloetta, Coca-Cola European Partners Sverige, Dafgårds, Findus, Swedish Match, Unilever Norden och Zoégas/Nestlé

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies