1515

Lås upp bostadsmarknaden

DEBATT. Den bristande rörligheten på bostadsmarknaden skapar inlåsningseffekter som särskilt drabbar de unga. Vi är på god väg att stänga ute en hel generation från bostadsmarknaden, skriver Tanja Rasmusson, Martin Lindvall, Joakim Lusensky och Kenny Fredman.

GENERATIONSSVEK. Trögheten på bostadsmarknaden stänger dörren för den som vill skaffa en första bostad. Det är en utmaning mot samhällskontraktet.
GENERATIONSSVEK. Trögheten på bostadsmarknaden stänger dörren för den som vill skaffa en första bostad. Det är en utmaning mot samhällskontraktet.Foto:Erik Simander/TT

Det börjar bli allt mer uppenbart att vi inte enbart kan bygga bort bostadskrisen. Inte ens i högkonjunktur byggs tillräckligt med bostäder för att tillgodose olika människors boende anpassat efter deras livssituation eller för att förverkliga deras bostadsdrömmar. För det krävs även en naturlig och kontinuerlig omfördelning av de befintliga bostäderna. Det uppnås genom ökad rörlighet och fungerande flyttkedjor.

Insikten om rörlighetens betydelse för individers livsmöjligheter, företagens rekryteringsbehov och tillväxten börjar sjunka in hos allt fler bedömare och beslutsfattare. Det är en välkommen utveckling, men tyvärr lyser ofta de konkreta åtgärdsförslagen med sin frånvaro. I fyrpartiuppgörelsens 73-punktsprogram kan vi läsa att ”rörligheten på bostadsmarknaden förbättras när flyttkedjor ger ett bättre utnyttjande av beståndet”. Det är lätt att instämma i, men vad denna skrivning egentligen innebär för regeringen och dess samarbetspartier är ännu oklart.

När rörligheten inte fungerar tillfredsställande skapas inlåsningseffekter. Inlåsningarna leder till stora ekonomiska och sociala kostnader. Priset betalas av de unga vuxna som hindras att flytta hemifrån, den trångbodda barnfamiljen, senioren som vill bo mindre och mer bekvämt och företaget som hindras att rekrytera på grund av en dysfunktionell bostadsmarknad. Med en växande befolkning är behovet av en rörligare bostadsmarknad skriande. I stället har rörligheten utvecklats i fel riktning. Inlåsningseffekterna ökar och den förda politiken är en del av förklaringen.

När fastighetsskatterna förändrades 2007 minskade antalet flyttar året därefter och 2016 påverkades flyttfrekvensen av att det första amorteringskravet infördes. Den ackumulerade nedgången i antalet flyttar innebar, enligt beräkningar från konsultbolaget WSP, 288.000 inställda flyttlass mellan 2008 och 2016 i det ägda beståndet. Inga förändringar har genomförts för att häva inlåsningseffekterna på den reguljära hyresmarknaden.

Konsekvenserna av den ökade inlåsningen visar sig på flera sätt. På ett drygt decennium har andelen barn och unga som bor i småhus minskat med 5 procentenheter. Bakom den här siffran döljer sig mången trångbodd barnfamilj. Värst är det i våra storstäder. Flyttintensiteten bland unga 20–24 år är 6 procentenheter lägre i Stockholms län än i Jämtland. Skandiabanken kunde nyligen visa att en genomsnittlig 28-åring med fast jobb inte får lån för att köpa sin första bostad i 13 av landets 25 större städer. Samtidigt uppger Svenskt Näringsliv att yngre i familjebildande ålder (25–34 år) i allt lägre utsträckning äger sitt boende. Sedan 1980-talet har andelen sjunkit med 19 procentenheter, till 24 procent. Vi är på god väg att stänga ute en hel generation från bostadsmarknaden.

Vad behöver då göras? Det finns inga självklara, snabba lösningar. Det behövs också mer forskning för att nå en djupare förståelse för vad som verkligen ger effekt på rörligheten. Sannolikt krävs en kombination av skattepolitiska åtgärder och reformer i hyressystemet. 73-punktsprogrammets förslag om slopad ränta på uppskov vid reavinstskatt, begränsade justeringar av hyressättningen och ambition om en skattereform må vara lovvärda, men de är både otillräckliga och för vaga i sin utformning. För att få bostadsmarknaden på rätt köl igen krävs en översyn av kreditrestriktionerna i syfte att motverka de inlåsningseffekter de skapat och sänka trösklarna för förstagångsköpare. Det krävs också en reformering av hyressättningssystemet i syfte att motverka inlåsningseffekter och främja en större rörlighet också mellan upplåtelseformer.

Om politiken inte börjar ta rörligheten på allvar riskerar det pågående generationssveket att förvärras ytterligare. I ett land med socioekonomiska ambitioner är det en rimlig förväntansbild att de som utbildar sig, har en stabil månadsinkomst och betalar skatt ska kunna skaffa ett eget första boende, eller i familjebildande ålder ha möjlighet att köpa ett boende som familjen kan växa i.

När den dörren stängs för många kan det ses som en utmaning mot samhällskontraktet, den underförstådda överenskommelsen som förtroendet för våra folkvalda ytterst vilar på. Regeringen med samarbetspartier gör klokt i att ställa sig frågan om de har råd att låta inlåsningarna på svensk bostadsmarknad växa.

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna
Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet
Kenny Fredman, samhällspolitisk chef, Bostadsrätterna

Läs svar från Lars Jonung och Roland Andersson här. 


Innehåll från KIAAnnons

Laddbara bilar – så kan fler tjäna på att välja rätt modell

Minskad klimatpåverkan.

Dessutom kan du köra utan varken buller eller onödigt höga bränslekostnader.

I takt med att nya modeller lanseras blir fördelarna med att välja en laddbar bil allt tydligare.

Så ska Kia lyckas ställa om till laddbara bilar till 2024 

Det första som slår en när man kör på el är vilken tyst och behaglig upplevelse det är.

Det andra är känslan av att slippa betala räkningarna för bensin eller diesel, att köra på eldrift ger en rejäl besparing i drivmedelskostnad jämfört med fossila bränslen.

Men hur trevliga dessa fördelar än är hamnar de i skuggan av den största och viktigaste vinsten med laddbara bilar: en minskad klimatpåverkan.

Låga CO2-utsläpp

Kia har målmedvetet utvecklat laddbara bilar av olika slag under en lång rad år.

Resultatet är slående: Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid i Kias modellprogram är 46 gram per kilometer. Snitt för alla biltillverkare på den svenska marknaden är 92 gram (under perioden januari–oktober 2021).

För Kia har ambitionen länge varit att så många som möjligt ska få tillgång till laddbara alternativ. Bilarna utvecklas för många – inte bara några få. Denna filosofi ligger till grund för elektrifieringen av modellprogrammet, men finns också med i tankarna kring hur varje enskild bil utrustas med funktioner som underlättar, underhåller och skyddar.

Snabb laddning

Kia har ett brett utbud av både rena elbilar och laddhybrider. Lanseringen av Kia EV6, som baseras på en unik elbilsplattform (E-GMP) med 800-voltsteknik, är startskottet för en helt ny generation elbilar.

Vid en snabbladdare (250 kW) kan EV6 laddas från 10 till 80 procent på 18 minuter, och 100 kilometers räckvidd tar 4,5 minuter att ladda. För att laddningen ska vara smidig i alla avseenden ger Kia Charge tillgång till laddnätverket Ionity, som byggs ut i snabb takt över hela Europa.

I E-GMP-plattformen finns ett batteripaket integrerat i golvet, vilket ger väl tilltagna innerutrymmen och en låg tyngdpunkt som bidrar till trygga vägegenskaper.

Pendling med lägre utsläpp

Ett annat alternativ är att välja någon av Kias laddhybrider. Exempelvis den sjusitsiga, fyrhjulsdrivna SUV:en Kia Sorento Plug-In Hybrid, som har en räckvidd på el upp till 57 kilometer. Det gör att daglig pendling till och från arbetet kan ske på eldrift. Vid längre resor övergår bilen till effektiv hybriddrift.

Redan i dag är 77 procent av alla bilar som Kia säljer i Sverige laddbara. Det är en viktig del i förklaringen att Kia det lägsta genomsnittliga CO2-utsläppet av de bästsäljande bilmärkena i Sverige, men målet är högre än så. År 2024 ska 100 procent av försäljningen på den svenska marknaden bestå av laddbara bilar.

Kia har dessutom förbundit sig att företagets hela globala kedja ska vara koldioxidneutral senast 2045, och ett delmål är att hela modellutbudet i Europa ska vara helelektriskt 2035.

Bjuder på hemladdning

I Sverige finns god tillgång till grön elektricitet. Kia har inlett samarbete med Boo Energi, som enbart levererar el från förnyelsebara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Konkret går det till så att Kia bjuder på hemladdning för en körsträcka på upp till 4 200 mil, under tre år, när köparen tecknar ett elavtal med Boo Energi.

Från den första överraskningen när man hamnar bakom ratten i en laddbar bil – den omedelbara kraften, komforten och ljudnivån – till en vardag som blir både billigare, roligare och med mindre klimatpåverkan.

Kia EV6 – den nya generationens elbil 

Mer från KIA

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med KIA och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?