Annons

Lägg om beskattning och avgift för att gynna klimatsmarta transporter

För att främja teknikutveckling bör Sverige ersätta den nuvarande trubbiga fordonskatten med en ekoskatt. Då kan 75 procent av beskattningen försvinna för de mest klimatsmarta fordonen, skriver företrädare för transportsektorn.

 

Beskatta miljöbelastning och inte fordon, anser Svante Axelsson och företrädare för transportsektorn.
Beskatta miljöbelastning och inte fordon, anser Svante Axelsson och företrädare för transportsektorn.Foto:LEIF R JANSSON / TT

Godstransportpolitiken har misskötts under lång tid. Därför är det glädjande att regeringen nu i maj ska lägga fram en helt ny godsstrategi. Det är viktigt för både klimatet och för den svenska konkurrenskraften. 

Det svenska näringslivet är i högsta grad beroende av en kostnadseffektiv och sammanhållen godstransportspolitik. I den politiska debatten kan det ibland låta som om de olika trafikslagen i huvudsak konkurrerar med varandra, men det är i själva verket tvärtom.  

Nyckeln ligger i att utveckla en samlad politik för att öka samverkan mellan lastbil, tåg och sjöfart. Det gäller att optimera de olika trafikslagens unika fördelar så att de tillsammans skapar ett fungerande landslag för effektiva och fossilfria transporter. 

Trots att vi som undertecknar denna artikel representerar olika trafikslag och intressen förordar vi alla följande tre principer som bör ligga till grund för regeringens godstransportstrategi.

1. Öka samverkan mellan sjöfart, lastbils- och tågtrafik. Idag är det kostsamt att lasta om mellan de olika trafikslagen. I flera europeiska länder finns olika sorters stöd för att undanröja den kostnadströskel som omlastning innebär. I Frankrike och Belgien ges ett omlastningsstöd per lyft och i Österrike och Schweiz finns stöd för utbyggnad av terminalinfrastruktur. Vid en internationell jämförelse är Sveriges omlastningspunkter ofta dyra och ineffektiva och vi har få incitament för samverkan mellan trafikslagen medan flera länder har en tydligare strategi samt olika paketlösningar med styrmedel.  

Godstransporterna förväntas öka med 50 procent till år 2030, och skall denna ökning ske på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt bör fler av framför allt de långväga lastbilstransporterna gå på sjön eller järnväg. För att snabbt komma igång är det lämpligt att till exempel testa ett stödsystem för omlastning i Norrbotten som en del i aktiv regionalpolitik. 

För att få mer av godset att gå på sjön bör också marginalkostnaden för att anlöpa hamnar och hämta upp mer gods minska. Både hamnavgiften och farledsavgiften gör det i dag i många fall olönsamt att gå in hamnar om det ”bara” står 20 containrar i hamnen och väntar. Därför bör det finnas en mängdrabatt så att fartygen bara betalar för de två första anlöpen och att det sedan är gratis vid ytterligare påfyllning av lasten.

De tyngre lastbilarna på 74 ton tillåts från och med i sommar, men bara på några enskilda isolerade vägsträckor, vilket gör att samordningen med andra trafikslag i princip omöjliggörs. Därför bör dessa sträckor med en högre bärighetsklass förlängas till fler vägnät så att de kan nå hamnar och järnvägsstationer. I en förlängning bör längre fordon om 34 meter utredas för effektivast möjliga transportsystem.

2. Stimulera ny teknik. För att klara transportsektorns klimatmål och den internationella konkurrensen måste det till tekniksprång inom både lastbil, järnväg och sjötransporterna. Inom alla trafikslag är det viktigt att uppmuntra så kallade ”early movers” som satsar på ny miljösmart teknik.  Lastbilarna har den snabbaste teknikutvecklingen på grund av att lastbilarna byts ut vart åttonde år, medan tåg och fartyg håller i 30-50 år. De fossilfria lastbilarna finns redan på marknaden men de köps i alldeles för liten omfattning därför bör Sverige i likhet med Frankrike införa en lastbilsbonus genom ökad avdragsrätt för ”miljölastbilar”. 

För att stimulera teknikutvecklingen ytterligare bör lastbilarnas fordonsskatt ersättas med en ny och kraftigt differentierad ekoskatt. Det nya eurovinjettförslaget i EU ger ökade frihetsgrader för medlemsländerna att differentiera skatterna utifrån olika mål, inte minst klimatmålet. Förslaget uppmuntrar till en skatteväxling från fasta skatter som fordonsskatt och den fasta eurovinjettavgiften till rörliga skattebelopp. Det öppnar för att ha upp till 75 procent lägre skatt för de mest klimatsmarta lastbilarna. Dessutom innebär det att man kan ha lägre skatter på vissa vägtyper och i regioner när så är önskvärt. Det är ett mycket mer träffsäkert skatteförslag än den nuvarande svenska fordonsskatten och eurovinjettavgiften om man vill styra mot minskade utsläpp av koldioxid och ta hänsyn till att Sverige är ett vidsträckt land med stora regionala skillnader. 

Även drivmedelsskatten är ett relativt trubbigt styrmedel som på sikt kan växlas mot ekoskatt om man vill uppnå en mer korrekt prissättning av enskilda lastbilstransporter. Samhällskostnaden av lastbilstransporterna varierar stort beroende på var och hur och när du kör i Sverige, vilket dagens drivmedelsskatt inte kan ta hänsyn till.  En ekoskatt skulle också genom sitt kontrollsystem bidra till att skydda den sunda åkerinäringen genom att få bort oseriösa lastbilsåkare från våra vägar. Den stora fördelen med denna typ av ekoskatteväxling är att de olika lastbilarna beskattas på samma sätt oberoende vilket land de kommer ifrån 

På likartat sätt måste den nya farledsavgiften för sjöfarten differentieras så att fartyg som vill gå över till flytande gas, metanol och eldrift premieras och hur den utformas kommer också att påverka många hamnars avgiftssystem. Godstrafiken på järnväg står för spännande utmaningar där introduktionen av 1 km långa godståg snarast bör införas och där ökat axeltryck upp till 25 ton bör tillåtas. Vidare bör investeringen i det nya signalsystemet ERTMS finansieras av staten på samma sätt som i dag görs i Danmark och andra länder. Det nya signalsystemet bör ses som en del av infrastrukturinvesteringen eftersom det på kort sikt inte ger ökad kundnytta för järnvägstransportörerna. 

3. Konkurrenskraftiga transportpriser. Sverige är ett avlångt land med långa kuststräckor som lever av en stor exportindustri. Ett fungerande och kostnadseffektivt godstransportsystem är helt avgörande för att handeln ska fungera och arbetstillfällen skapas. På senare tid har farledsavgifterna och banavgifterna ökat för sjöfart respektive järnväg, trots att de politiska ambitionerna är att dessa trafikslag ska ta en större andel av den växande godsmarknaden. Alla trafikslag ska bära sina externa effekter men i väntan på att även andra länder kommer i kapp bör sjöfartens planerade ekobonussystem göras så brett och inkluderande som möjligt och järnvägen bör få miljökompensation per tonkilometer. 

Sverige har goda förutsättningar att utveckla ett transportsystem i världsklass. För det krävs en sammanhållen och konsekvent politisk strategi som gynnar samverkan mellan trafikslagen. Mer optimerade transporter kommer att stimulera tillväxten och sänka utsläppen på samma gång. 

Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige

Mattias Dahl, VD Transportföretagen

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

Björn Westerberg, VD Tågoperatörerna

Innehåll från VisitCopenhagenAnnons

Följ i arkitektens fotspår – upptäck Köpenhamns hetaste hus och sjudande stadsliv

Foto:Dragør Luftfoto / Visit Copenhagen / Astrid Maria Rasmussen

Ikoniska byggnader, nyskapande stadsdelar och dansk hygge. I år är hela Köpenhamn som ett enda snyggt showroom av sköna upplevelser. Här är några anledningar att fira Köpenhamn som världens arkitekturhuvudstad 2023.

Tips på angelägen arkitektur och design finns här

Arkitektur I världsklass och tidlös design - Köpenhamn har länge varit dragplåster för alla som nyfiket nosar på de allra senaste trenderna inom stadsutveckling, arkitektur och design. Allt detta samtidigt baserat i en miljö med den klassiska storstadens fina form som fond.

I Danmark har arkitekter och designers en självklar plats i folks vardagsliv, från Arne Jacobsen, Finn Juhl och Hans Wegner till dagens spjutspetsstjärnor som Bjarke Ingels och designföretag som Hay, Menu och Muuto.

Camilla klär Köpenhamn

2023 har Unesco utsett Köpenhamn till Arkitekturhuvudstad i världen. Det kommer förstås att firas över hela den danska huvudstaden. En som bokstavligen har varit med om att klä Köpenhamn i sin samtida dräkt är stadens chefsarkitekt Camilla Van Deurs.

– i mitt jobb möter jag fantastiska platser varje dag, så jag brukar säga att hela stan är mitt kontor. Till exempel har vi en 13 kilometer lång cykelbana längs hamnarna. Här kan man ta sig en simtur, hitta på givande kulturaktiviteter som att gå på opera eller på kungliga biblioteket Den svarta diamant – eller bara ha en fin stund med sina vänner på ett kafé, kanske på min favorit La Banchina, säger Camilla Van Deurs som också står bakom stora delar av satsningen på Arkitekturåret.

Foto:Daniel Rasmussen

Här slår hjärtat lite snabbare

Hon berättar att staden ständigt utvecklar nya möjligheter för både sina medborgare och inresta gäster att nå vattnet och de populära kajmiljöerna. För Camilla Van Deurs får Vesterbro hjärtat att slå lite snabbare, en stadsdel hon menar i mycket förkroppsligar känslan av Köpenhamn.

– Men för mig är stan en plats där alla ska känna sig välkomna.

Hela året kryddas Köpenhamn av mängder med aktiviteter kring arkitektur och design. Snabbfotade kan ta rygg på en joggande cityguide och hänger med på en DAC-dag. 2 juli arrangerar Danskt arkitekturcentrum (DAC) rundor på 5 respektive 10 kilometer som passerar några av stans mest intressanta byggnader. Lite långsammare lärande, med mindre flås men minst lika mycket intryck av form och funktion, bjuds fram till 9 april på samma DAC, som visar 100 år av arkitektur genom den välrespekterade byrån Vilhelm Lauritzen Architecs.

Foto:Dragør Luftfoto

Ny vinterträdgård och picknick

På andra sidan kanalen planeras samtidigt för Operaparken, en helt ny grön lunga fylld med 628 nya träd alldeles vid vattnet och Henning Larsens operahus. Hippa byrån Cobe har ritat och även skapat en romantisk vinterträdgård med 1800-talsvibbar. Vill man lära känna Köpenhamn på ett ännu mer personligt plan bjuds på arkitektur-picknick söndag 11 juni. Då kommer rejäla långbord att placeras i varje stadsdel, från Vesterbro till Nörrebro och Amager, i ett kvarter som betyder något alldeles extra. Från den hemliga trädgården, den lilla skolgården eller kvarterskyrkan utgår sedan vandringar med fokus på lokal arkitektur.

Estetik i Jacobsens fotspår

Foto:Astrid Maria Rasmussen

Söker man sig just utanför stadskärnan bjuder Slow Tours Copenhagen på en estestisk minisemester med destinationer som Klampenborg och Skovshoved. Här kommer man riktigt nära Arne Jacobsens fantastiska kreationer. Den gnistrande funkisvita Bella Vista-villan, de ikoniska blåvita badhusen på Bellevuestranden, den urcoola bensinmacken i Skovshoved eller de unika terrasshusen Söholm är bara några nedslag på denna nestorns väg mot världsberömmelse.

Foto:Astrid Maria Rasmussen

 

4 fina tips från arkitekten

En av dansk arkitekturs stora fixstjärnor just nu är Anders Lendager, som med sitt fokus på hållbart, cirkulärt byggande skapar bostadshus av byggavfall. Här är hans fyra finaste tips för en dag i Köpenhamn i arkitekturens och trivselns tecken.

1. BaneGaarden. ”Gömd bakom tågspåren leder en grön stig till BaneGaarden. Skapad av fyra gröna entreprenörer som alla vill göra skillnad - och som vill dela sin kunskap om hur vi alla kan göra livet mer hållbart. Här kan man båda äta en 8-rättersmeny, besöka bondens marknad och lära sig göra pizza.” 

2. Ködbyens Fiskebar. ”Här handlar allt om fisk och skaldjur. Färskt, fräscht och nyttigt - underbar mat och fina viner. Härligt informell atmosfär i en skönt rå interiör som fortfarande bär spår av de gamla kötthallarna. Fiskebaren har en Bib Gourmand i Michelinguiden.”  

3. Konditaget Lüders. ”Ta med ungarna hit! Det här är inte vilken lekplats som helst. På Konditaget Lüders är man 24 meter över havsytan ute i Nordhavn - och man kan leka och träna på 2 400 kvadratmeter med en häftig vy över stan och hamnen.”

4. Sandkaj Hamnbad. ”Den här badpiren är öppen året runt och ingår i ett nytt promenadsstråk i Århusgade-kvarteret ute i Nordhavn. Sommartid hänger sol- och badfolket här, men på Sandkaj badar köpenhamnarna året runt.” 

Tips på angelägen arkitektur och design finns här  

 

Mer från VisitCopenhagen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med VisitCopenhagen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera