ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Skatteflytt

Lagförslaget mot skatteplanering håller inte

  • FÖRSÅTLIGT. Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats, inte ”smart planering”. Persson Östermans inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning, skriver Hans Peter Larsson. Foto: Claes-Göran Flinck

REPLIK. Remissutfallet på förslaget om rapporteringspliktiga arrangemang (SOU 2018:91) till Skatteverket har nu kommit. Förslaget i det närmaste slaktas av ledande universitet och domstolar. På annat sätt kan man inte se det. 

Sällan eller aldrig har jag under 30 års verksamhet läst en så massiv och mångfacetterad kritik av ett lagförslag. I detta fall inte primärt från näringslivshåll. 

Sammanfattningsvis är förslaget otydligt, outrett och brister i grundläggande rättssäkerhet. 

Förslaget består av två delar. Dels uppgiftsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner, som Sverige gentemot EU förbundit sig att införa, och dels inhemska transaktioner. 

Det är den inhemska delen som avstyrks med emfas. Därtill behövs förtydliganden i lagen skriver bland andra Svea Hovrätt. Skattearrangemang? Vad är det? Vad är det som rådgivare och skattskyldiga ska anmäla till Skatteverket? Ingen vet. Den föreslagna lagen ger helt enkelt inget svar. Så kan vi inte lagstifta.

I en debattartikel på DI debatt 11/5 kritiserar professorn i finansrätt vid Stockholms universitet Roger Persson Österman FAR och indirekt mig för att kämpa mot förslaget. Det stämmer. FAR anser att den inhemska delen inte bör införas. Skäl saknas och förslaget håller inte måttet. 

Till den gränsöverskridande delen har vi uttalat förståelse så länge inte Sverige går längre än EU-direktivet. Men detta måste införas utifrån svensk tradition att lagen ger tydlig ledning.

I Persson Östermans artikel påstås vidare att jag i ett blogginlägg på FAR:s hemsida i januari ”liknat förslaget vid angiveri och dragit försåtliga paralleller med den norske nazisten Quisling”. Det stämmer inte. Tvärtom står det i bloggen att ”jag tar avstånd från detta språkbruk”. Någon försåtlig parallell finns således inte.

När det gäller det större perspektivet på frågan har FAR framhållit att skatt är en hållbarhetsfråga som innebär att företag bör ha och redovisa en fullt transparent skattepolicy. 

Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats, inte ”smart planering”. Persson Östermans inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, Auktoriserad skatterådgivare FAR och medlem av CSR Sveriges skattegrupp

Läs tidigare inlägg:

Professorn: Aggressiva skatteplaner måste synas 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies