1515
Annons

Lagförslaget mot skatteplanering håller inte

REPLIK. Remissutfallet på förslaget om rapporteringspliktiga arrangemang (SOU 2018:91) till Skatteverket har nu kommit. Förslaget i det närmaste slaktas av ledande universitet och domstolar. På annat sätt kan man inte se det. 

FÖRSÅTLIGT. Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats, inte ”smart planering”. Persson Östermans inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning, skriver Hans Peter Larsson.
FÖRSÅTLIGT. Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats, inte ”smart planering”. Persson Östermans inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning, skriver Hans Peter Larsson.Foto:Claes-Göran Flinck

Sällan eller aldrig har jag under 30 års verksamhet läst en så massiv och mångfacetterad kritik av ett lagförslag. I detta fall inte primärt från näringslivshåll. 

Sammanfattningsvis är förslaget otydligt, outrett och brister i grundläggande rättssäkerhet. 

Förslaget består av två delar. Dels uppgiftsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner, som Sverige gentemot EU förbundit sig att införa, och dels inhemska transaktioner. 

Det är den inhemska delen som avstyrks med emfas. Därtill behövs förtydliganden i lagen skriver bland andra Svea Hovrätt. Skattearrangemang? Vad är det? Vad är det som rådgivare och skattskyldiga ska anmäla till Skatteverket? Ingen vet. Den föreslagna lagen ger helt enkelt inget svar. Så kan vi inte lagstifta.

I en debattartikel på DI debatt 11/5 kritiserar professorn i finansrätt vid Stockholms universitet Roger Persson Österman FAR och indirekt mig för att kämpa mot förslaget. Det stämmer. FAR anser att den inhemska delen inte bör införas. Skäl saknas och förslaget håller inte måttet. 

Till den gränsöverskridande delen har vi uttalat förståelse så länge inte Sverige går längre än EU-direktivet. Men detta måste införas utifrån svensk tradition att lagen ger tydlig ledning.

I Persson Östermans artikel påstås vidare att jag i ett blogginlägg på FAR:s hemsida i januari ”liknat förslaget vid angiveri och dragit försåtliga paralleller med den norske nazisten Quisling”. Det stämmer inte. Tvärtom står det i bloggen att ”jag tar avstånd från detta språkbruk”. Någon försåtlig parallell finns således inte.

När det gäller det större perspektivet på frågan har FAR framhållit att skatt är en hållbarhetsfråga som innebär att företag bör ha och redovisa en fullt transparent skattepolicy. 

Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats, inte ”smart planering”. Persson Östermans inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, Auktoriserad skatterådgivare FAR och medlem av CSR Sveriges skattegrupp

Läs tidigare inlägg:

Professorn: Aggressiva skatteplaner måste synas 

Efter topparnas skatteflytt: Nu stängs skattefönstret

Snart stängs Portugals frikostiga skattefönster.

Redan i mars kan det bli 10 procent i statlig portugisisk skatt på utländska pensioner. Skatten väntas inte gälla retroaktivt.

Stjärndirektören Johan Molin och Handelsbankens tidigare vd Anders Bouvin har flyttat till Portugal, men snart stängs det frikostiga skattefönstret.
Stjärndirektören Johan Molin och Handelsbankens tidigare vd Anders Bouvin har flyttat till Portugal, men snart stängs det frikostiga skattefönstret.Foto:Jack Mikrut; Christine Olsson/TT; Banfa Jawla

Möjligheten att pensionera sig med låg eller noll skatt i Portugal har retat upp flera europeiska länder samt vänsterpolitiker inom landet. Efter höstens parlamentsval i Portugal har skatten på utlänningar med särskild skattestatus, NHR, varit en av de frågor som ingår i budgetsamtalen.

Enligt uppgifter i nationell media, bland annat dagstidningen Correio da Manhã, kan en skatt på 10 procent på utländska pensioner tas ut redan från den 1 mars 2020 av dem som bor i landet med NHR-status. En omröstning i parlamentet ska äga rum i början av februari.

Dessutom väntas beslutet landa i att en minimiskatt på 7.500 euro om året tas ut av utländska pensioner. Enligt medieuppgifter ska skatteförändringarna inte gälla retroaktivt utan gälla bara för dem som flyttar till Portugal från den 1 mars i år.

”Man bör ha i åtanke att frågorna ska förhandlas i budgetsamtal, så det kan bli förändringar. Vi välkomnar ändå tydliga besked kring hur utländska pensioner ska beskattas”, säger Björn Jacobsen, franchisetagare för Fastighetsbyrån i portugisiska Cascais.

”Tydligheten kommer att påverka utländsk efterfrågan på bostäder positivt även om det samtidigt innebär en relativ skattehöjning”, säger han.

Enligt Johan Thim, förmögenhetsrådgivare på VP Bank i Luxemburg, ska det även finnas möjlighet att välja att omfattas av det reguljära skattesystemet i Portugal. Det passar dem med små pensionsinkomster som då slipper en minimiskatt på 7.500 euro.

Sedan dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal infördes 2002 har cirka 4.000 svenskar bosatt sig i landet. De med tjänstepensioner från privat sektor har då helt kunnat undgå skatt på pensioner.

En förutsättning är att man beviljas en särskild skattestatus, NHR, som gäller i tio år. I dag har knappt 30.000 personer i Portugal den skattestatusen.

Från det svenska näringslivet har kända personer som Handelsbankens tidigare vd Anders Bouvin, Telias tidigare vd Lars Nyberg och Sandviks ordförande Johan Molin bosatt sig i Portugal. Även Alectas tidigare vice ordförande Christer Ågren har bosatt sig i Portugal.

Sverige och Portugal skrev i våras under ett protokoll om förändringar i skatteavtalet mellan länderna. Enligt protokollet så får Sverige ta ut en så kallad sinkskatt på 25 procent året efter att avtalet har ratificerats. Om Portugal däremot inför en skatt på utländska pensioner så får Sverige beskatta pensioner som utbetalas till svenskar i Portugal från 2023.

Portugal har ännu inte ratificerat skatteavtalet med Sverige.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera