1515

L-topparna: Så liberaliserar vi arbetsmarknaden

DEBATT. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska snart enas om direktiven till den kommande arbetsmarknadsutredningen inom ramen för Januariavtalet. L kommer att driva på för fler undantag från turordningsreglerna och ökade möjligheter att säga upp anställda som missköter sig, skriver Jan Björklund, Gulan Avci och Johan Pehrson.

NY GIV. Försök att liberalisera arbetsrätten och genomföra nödvändiga uppdateringar har under årtionden blockerats av LO och Socialdemokraterna. Med Januariavtalet kommer detta att ändras och vad som nu krävs är att arbetsrätten moderniseras i grunden, skriver Liberalerna.
NY GIV. Försök att liberalisera arbetsrätten och genomföra nödvändiga uppdateringar har under årtionden blockerats av LO och Socialdemokraterna. Med Januariavtalet kommer detta att ändras och vad som nu krävs är att arbetsrätten moderniseras i grunden, skriver Liberalerna.Foto:Amanda Lindgren

Dagens arbetsrätt är skapad för gårdagens fabriksgolv. Reglerna bygger på att samtliga företag är stora arbetsplatser, där medarbetarna i princip har livslånga anställningar och utbytbar kompetens.

I dag ser verkligheten annorlunda ut. Näringslivet är mer varierat, liksom sätten vi arbetar på. Därför behövs en ny giv för svensk arbetsmarknad.

Tiden har sprungit ifrån stora delar av svensk arbetsrätt. Turordningsreglerna med ”sist-in, först-ut”- principen i lagen om anställningsskydd fungerar dåligt. Olika medarbetare har olika kompetenser och att kunna behålla nyckelkompetens är för företag ofta helt avgörande vid en neddragning. Små företag kan gå under av en enda felrekrytering.

Detta beror inte minst på reglerna för uppsägning av personliga skäl, som gör det alldeles för svårt att säga upp medarbetare som inte fungerar på arbetsplatsen.

På en stelbent arbetsmarknad med höga trösklar begränsas också möjligheterna för individer att forma sitt arbetsliv. En trygghet som bygger på anställningstid leder till otrygghet för den som byter anställning och därför hamnar sist i turordningen på den nya arbetsplatsen. Samtidigt åtnjuter allt färre personer trygghet mellan jobb med dagens arbetslöshetsförsäkring, vilken få kvalificerar sig till och ännu färre upplever som tillräcklig.

Försök att liberalisera arbetsrätten och genomföra nödvändiga uppdateringar har under årtionden blockerats av LO och Socialdemokraterna. Med Januariavtalet kommer detta att ändras. Vad som nu krävs är att arbetsrätten moderniseras i grunden.

Stelbenta och kontraproduktiva regelverk som låser fast både anställda och arbetsgivare i anställningar de skulle vilja ta sig ur måste nu ersättas av moderna regelverk. Då kan vi skapa en arbetsmarknad med ökad rörlighet, där företag vågar anställa och anställda – även de med lång anställningstid på samma arbetsplats – i större utsträckning vågar pröva nytt.

Detta kräver nya lösningar. Turordningsreglerna som gäller vid arbetsbrist behöver ersättas av regler som gör att möjligheterna att behålla rätt kompetens utökas. Utrymmet att säga upp personer som uppenbart missköter sitt arbete – det vill säga uppsägning av personliga skäl – måste vidgas. Tryggheten i den enskilda anställningen behöver samtidigt stärkas så att dagens ofta falska trygghet växlas mot goda möjligheter till omställning och en bättre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

En sådan ”ny giv” skulle öppna för stora positiva effekter på svensk arbetsmarknad. När risken att anställa minskar, vågar fler satsa på unga och nyanlända utan tidigare arbetslivserfarenhet. När fler vågar byta jobb förbättras matchningen. När de ekonomiska risker som följer av att bli av med jobbet minskar, så ökar tryggheten.

Nu påbörjas arbetet med att liberalisera den svenska arbetsrätten. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ska inom kort utforma direktiven till den utredning som ska uppdatera arbetsmarknadens spelregler för en ny tid.

Januariavtalet slår fast att lagen om anställningsskydd ska vidgas genom tydligt ökade undantag, att arbetsrätten ska ge arbetsgivaren flexibilitet och att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicurity-modell.

Baserat på denna överenskommelse föreslår Liberalerna tre utgångspunkter för det fortsatta arbetet med att modernisera arbetsrätten:

Liberalisera turordningsreglerna. Flera olika alternativ bör prövas. För det första bör utredningen få uppdrag att se över om turordningsreglerna för att skapa tillräcklig flexibilitet i sin helhet ska baseras på kompetens i stället för anställningstid.

För det andra bör utredningen se över hur undantagen från turordningsreglerna kan vidgas. Ett alternativ är att dagens undantag – två anställda för företag med upp till tio anställda – utvidgas.

Ett annat alternativ som bör prövas är om utökade undantag också ska ges för företag som erbjuder goda villkor vid uppsägning. Ett regelstyrt system med avgångsvederlag som växer med anställningstiden skulle kunna göra att företag helt undantas från turordningsreglerna.

För det tredje vittnar företag också om att rätten till återanställning vid neddragningar skapar problem. Även detta måste utredningen se över.

Liberalisera reglerna om personliga skäl. Det behöver bli enklare att säga upp personer av det som i lagen om anställningsskydd kallas personliga skäl.

För många företag vittnar om att det trots exempelvis misskötsamhet, trakasserier eller samarbets- svårigheter är för svårt att avsluta en anställning. Detta måste ändras samtidigt som ett skydd mot godtyckliga uppsägningar kvarstår.

Liberalisera arbetslöshetsförsäkringen. Minskad anställningstrygghet kräver trygghet vid arbetslöshet och ökade möjligheter till omställning. Liberalerna kommer därför verka för att reformer av a-kassan går hand i hand med förändringar av arbetsrätten.

Liberalernas uppfattning är att arbetslöshetsförsäkringen ska vara statlig och obligatorisk. Som ett steg på vägen argumenterar vi i den nu förestående reformen för att arbetslöshetsförsäkringen ska täcka fler genom att baseras på inkomster i stället för anställning. Vi vill se ett högre initialt inkomsttak än i dag, samtidigt som nedtrappningen bör bli brantare.

Fler reformer för att stärka möjligheterna till omställning och kompetenshöjning bör samtidigt utredas.

Januariavtalet innebär den största möjligheten på länge att uppdatera regelverket på svensk arbetsmarknad. Antingen sker detta genom att parterna kommer överens, eller genom att vi partier inom avtalet genomdriver nödvändig lagstiftning. Oavsett vägen dit behövs en ny giv för en mer liberal och bättre fungerande arbetsmarknad.

Jan Björklund, partiledare (L)

Gulan Avci, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet (L)

Johan Pehrson, ekonomisk-politisk talesperson (L)


Innehåll från EKNAnnons

Så tar du del av Norrlands investeringsboom

De kommande decennierna ska 1 100 miljarder kronor investeras i Norrland, inte minst av jättar inom gruvnäring och batteritillverkning. Det öppnar stora möjligheter för småföretagen – och EKN ökar nu sin närvaro i regionen för att kunna hjälpa ännu fler exportföretag och deras underleverantörer.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

– Totalt rör det sig om gröna investeringar på runt 1 100 miljarder kronor. Det är investeringar som kommer att förändra Norrland i grunden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på statliga EKN, som hjälper svenska exportföretag.

Investeringarna är till stor del kopplade till ett antal enorma satsningar som ska göras inom förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål. Men investeringarna kommer i förlängningen att förändra hela näringslivet i norra Sverige – och kan även skapa stora möjligheter för många mindre företag.

Stor potential för mindre företag

– Förutom att så stora investeringar – med alla nyanställningar och krav på utbyggd service – skapar tillväxt generellt i samhället, stärker de också möjligheterna för Norrlands mindre företag att sälja till de stora.

Carl-Johan Karlsson är affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.
Carl-Johan Karlsson är affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Här öppnar sig dessutom en ny världsmarknad, säger Carl-Johan Karlsson.

– Ta bara den fossilfria stålframställning som nu utvecklas i Norrland – den tekniken kommer att sprida sig globalt. De företag som är med på resan kommer att få kunder världen över.

EKN har en rad olika produkter som hjälper exportföretag att göra bättre, fler och tryggare affärer. De kan till exempel vara med och dela bankens risk när exportföretag behöver rörelsekredit för att växa eller finansiera en specifik affär. Nu ökar EKN sin närvaro i Norrland med två exportrådgivare, som på plats kan träffa och hjälpa regionens företag.

– Exportföretag som vill säkra sina betalningar, eller har behov av rörelsefinansiering via sin bank, kan få hjälp av EKN. Våra finansieringsexperter i Norrland berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till – och sitter ofta med i det första mötet mellan företagen och banken för att ta affären framåt.

EKN kan hjälpa underleverantörer också

För Norrlands små och medelstora företag är det viktigt att veta att EKN:s garantier även är tillgängliga för underleverantörer till exportföretag.

– De flesta stora basindustrier i Norrland räknas som exportföretag så om du gör affärer med dem så ingår du i ramverket för vilka som kan få garantier från EKN, förklarar Carl-Johan Karlsson.

EKN har många olika lösningar för exportföretag och underleverantörer som behöver hjälp med likviditet och finansiering.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?