1515
Annons

Kristdemokraterna: Släpp hyrorna fria i nya hus

DEBATT. Tillåt fri hyressättning i nyproduktion. Med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexering av hyran över tid kan antalet hyresrätter öka igen på bostadsmarknaden. Inför höstens riksting föreslår Kristdemokraterna att hyresregleringen reformeras.

Caroline Szyber.
Caroline Szyber.Bild:Henrik Montgomery

Svensk bostadsmarknad har djupgående problem. Trots att byggandet tagit bättre fart är bostadsbristen utbredd runt om i landet. Enligt Boverkets sammanställning av läget på bostadsmarknaden från 2016 råder brist på hyresbostäder i 240 av landets 290 kommuner, företrädesvis i landets större städer och lärosäten. Näringslivet vittnar om en otillgänglig bostadsmarknad där rekryteringar misslyckas på grund av bostadsbristen. Storstädernas handelskammare ser en hotad tillväxt för landets nyckelföretag.

Ekonomer och bostadsforskare hänför det låga byggandet till två faktorer – krångliga byggregler och en hyresreglering som inte fungerar. Hyresrättsmarknaden måste förändras och få en rimlig chans att växa. I dag byggs det för få hyresrätter. Många hyresrätter omvandlas också på grund av bristande lönsamhet till bostadsrätter.

Hyresmarknaden är mycket svårtillgänglig. Den som inte själv kan erbjuda ett hyreskontrakt i byte eller är beredd att skjuta till pengar under bordet får leva i andrahands- eller tredjehandskontrakt i en mycket lång bostadskö. Hyresvärdar kräver fläckfri kreditvärdighet trots hyrans del av inkomsten är nere på nivåer motsvarande tidigt 90-tal. De låga inkomsterna från hyror gör att fastighetsägare säljer sina fastigheter för ombildning till bostadsrätt. Hyresrätten är det perfekta boendet för den medellånga tidshorisonten och som det första boendet vid till exempel flytt till en anställning.

Hyresregleringen och den begränsade möjligheten att ta ut marknadsmässiga hyror i det befintliga beståndet fortsätter dock att hämma byggandet av hyresbostäder, primärt i stora städer. Den bidrar dels till ombildningar av befintliga hyresrätter till bostadsrätter, dels att byggherrar i högre grad planerar och bygger bostadsrätter vid nyproduktion. Det är bra att många får möjlighet att äga sin bostad, men fler hyresrätter är också viktigt. Idag utestängs många hushåll från bostadsmarknaden, däribland hemifrånflyttande unga, nybildade barnfamiljer och nyanlända invandrare. Ett blandat bostadsbestånd är också viktigt för att underlätta för arbetssökande att kunna flytta dit jobben finns eller till studieorten.

Reformer av hyresregleringen måste ske varsamt och det är viktigt att konsumenten står stark med ett tydligt besittningsskydd på hyresrättsmarknaden. Bostadsmarknaden är inte vilken marknad som helst, därför är det viktigt att hyressättningssystemet tar hänsyn till människors olika livssituationer och tillgång till kapital. På hyresmarknaden måste lagstiftningen också utformas efter sociala hänsyn och garantera hyresgästen långsiktiga och förutsägbara villkor.

Systemet med presumtionshyror som inrättades 2006 skulle ge en bättre anpassad marknadshyra och främja tillkomsten av fler hyresrätter. Enligt Bokriskommittén har presumtionshyror endast kommit att bli aktuellt i en tredjedel av det som nyproducerats mellan 2008 och 2014.

Partistyrelsen kommer därför till Kristdemokraternas riksting som svar på en motion föreslå att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. En indexerad hyra besparar parterna den kostnadskrävande process som hör löpande förhandlingar till. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå och skydd mot ockerhyror, Befintligt hyresbostadsbestånd kvarstår i det befintliga systemet och reformeras varsamt.

Sverige har en växande grupp människor med en sämre ekonomi, betalningsanmärkningar eller som är nyanlända och med mycket små medel behöver etablera sig på bostadsmarknaden. Behovet av en social bostadspolitik är därför mycket stort. Boverket visade i rapporten Etableringshinder på bostadsmarknaden hur 77 procent av fastighetsbolagen har krav på inkomstens storlek i förhållande till hyresnivån, ofta tre gånger årshyran i bruttoinkomst. 1,3 miljoner svenskar klarar inte detta krav. Runt 86 procent av fastighetsvärdarna godkänner inte aktuella hyresskulder, 72 procent kräver goda referenser och 27 procent av företagen säger helt nej till hyressökande med betalningsanmärkningar. Slutligen kräver 14 procent av företagen fast anställning.

Runt om i Europa finns modeller för social housing där områden och fastigheter till sin helhet avdelas som kategoriboende för människor med små medel. Erfarenheterna av stigmatisering och segregation är i sådana fall övervägande. Partistyrelsen anser att det finns anledning att undersöka hur en viss andel av nyproduktionen kan upplåtas för bostadssociala ändamål och anser att detta bör utredas vidare.


Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet, Kristdemokraterna

 


Innehåll från SkandiaAnnons

Så spelar pensionskapitalet roll för att lösa planetens utmaningar

Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.
Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Skandia ska minska fossila innehav med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. 

– Vi kan inte vänta, detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Pensionsbolaget Skandia har omkring 800 miljarder kronor under förvaltning. Det är smått svindlande siffror och med stort kapital kommer också ett stort ansvar.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har ett långsiktigt förvaltningsuppdrag och här kan pensionskapitalet verkligen bidra till positiv förändring. Det behövs och spelar roll för att lösa de stora samhällsutmaningar vår planet står inför, säger Helena Hagberg.

Skandia kan bidra till klimatomställningen

För bara tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens högst värderade bolag. I dag har de ersatts av bolag inom teknik och innovation.

– Den globala ekonomin står inför en stor omställning. För att klara de mål som finns uppsatta behöver investeringarna vara en kraft i själva omställningen, där det verkligen behövs. Det gör att vi som pensionsbolag kan ge möjlighet till god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg. 

Finansmarknaden är på väg att bli en viktig nyckel till omställningen mot en mer hållbar framtid. Bland Skandias ”framtidsinvesteringar” märks en lång rad spännande satsningar inom exempelvis höghastighetsfiber i Europa, digitaliserade tjänster, smarta elnät samt infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi har tack vare vår storlek på marknaden lång erfarenhet av både investeringar i infrastruktur och i nystartade onoterade bolag, så kallat venture capital. Att bygga för framtiden innebär allt oftare investeringar med tydligt hållbarhetsfokus, säger Helena Hagberg.

Skandia har sjösatt nya mål

För att möta och bidra till klimatomställning har Skandia sjösatt offensiva mål. Redan 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen ha minskat med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Dessutom har Skandia förbundit sig att investera ytterligare minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

– Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som i dag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, berättar Helena Hagberg och avslutar:

– Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Men vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen.

Tänk på:
Tänk på att en placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring med traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare. 

Skandia Liv – tryck här för att komma igång och spara 

Mer från Skandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Skandia och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?