ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Karl Walentin: Tillväxten är god jämfört med andra

  • Karl Walentin.

REPLIK. John Hassler har publicerat en debattartikel där han hävdar att Sveriges ekonomi växer långsamt och att detta beror på ett antal strukturella problem. Jag delar helt hans syn att det finns ett antal strukturella problem för svensk ekonomi: bristande utbildningssystem, fallerad hyresmarknad för bostäder, plottrigt skattesystem etc. Däremot förefaller Hasslers argumentation om att Sverige har låg tillväxt och därmed dennas koppling till de strukturella problemen vila på svag grund.

Jag hävdar i stället att den låga tillväxten i Sverige det senaste decenniet beror på att tillväxten i västvärlden varit låg. Som framgår av nedanstående tabell är Sveriges tillväxt god jämfört med andra länder.

För det första är det en diskutabel metod att som Hassler gör delvis bygga analysen på framtida prognostiserad tillväxt. Låt oss i stället titta på hur den svenska ekonomin faktiskt har utvecklats med samma mått, real BNP per capita, och ta samma startdatum som Hassler har valt, 2007. För det andra så bör Sveriges strukturella problem påverka vår relativa ekonomiska tillväxt jämfört med andra länder – vi bör nämligen notera att vår tillväxt till stor del drivs av samma faktorer som i resten av världen, exempelvis finanskrisen 2008–2009 och västvärldens långsamma återhämtning från den. I tabellen dokumenteras därför årlig real BNP-tillväxt per capita 2007–2016 för ett antal rika länder. För Sverige är denna siffra 0,9 procent (vilket sammanfaller med vad Hassler rapporterar för 2007–2021). Sveriges genomsnittliga tillväxt överträffas endast av Tyskland och är ungefär en procentenhet högre än i Finland och Danmark.

Med andra ord kan man inte se i svensk BNP per capita-tillväxt det senaste decenniet att Sverige har några strukturella problem. Vi bör i stället dra slutsatsen att Sverige, jämfört med andra länder, har en tillväxtfrämjande ekonomi.

Det är i stället utifrån annan, mer direkt evidens, som vi bör försöka förstå vad Sveriges ekonomiska svagheter och därmed förbättringsmöjligheter är. Vår relativt höga inkomstökning per invånare betyder att den svenska ekonomin sammantaget faktiskt fungerar bra.

Genomsnittlig real BNP-tillväxt per capita 2007–2016, %

Finland –0,19
Danmark –0,02
Frankrike 0,26
Storbritannien 0,39
USA 0,54
Sverige 0,88
Tyskland 1,28
Källa: Världsbanken


Karl Walentin, forskare på Riksbanken, fil.dr. i nationalekonomi

Läs John Hasslers debattartikel här.

Läs svar från Hans Jensevik här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer